روابط عمومی و منابع انسانی

یکسری اصول پذیرفته شده در دنیای کار و تجارت و اداره سازمانها و شرکتها برقرار هستند که بدون آنها مشکلات ساختاری زیادی بروز خواهند کرد. مثلا یک اصل قابل قبول که در همه ارگانها وجود دارد و موجب ترقی امور آنها میگردد وجود داشتن روابط عمومی قوی در بین کارکنان میباشد به هنگام مواجه شدن با ارباب رجوع که این خود میتواند در زیر شاخه منابع انسانی مورد بررسی دقیقتر قرار گیرد. شرکتی که از مدیر عامل تا پائین ترین فرد از لحاظ میزان دریافتی حقوق و مزایا همگی به کار خود علاقه داشته و چند ساعت کار مفید را هر روز انجام دهند پس از مدتی میتواند گوی سبقت را از دیگر شرکتهای رقیب برباید و این اصل در دنیای شلوغ تجاری امروز میتواند حائز اهمیت زیادی باشد چون کارمندان در واقع موتور محرک ادارات هستند.

Human resources and public relations are considered two major realities in development and growth of companies worldwide دو عامل مهم منابع انسانی و همچنین روابط عمومی در توسعه و پیشرفت شرکتها در مقیاس جهانی تاثیر گذار هستند Naturally, a new start-up needs capital investment as well as experienced staff to grow in the market and among the competitors طبیعتا, یک شرکت تازه تاسیس به سرمایه گذاری مالی و همچنین کارمندان باتجربه برای رشد در بازار و همچنین در بین دیگر رقبا نیاز دارد These two realities are already heard by many people and they are rather easy to specify and write down on paper but let’s have a closer glance at them from various perspectives to discover their roles

افراد زیادی این دو واقعیت را قبلا شنیده اند و ظاهرا توصیف کردن و یادداشت نمودن آنها بر روی کاغذ آسان میباشد ولی اجازه بدهید به اتفاق یکدیگر به این دو مفهوع و نقش آنها از چشم اندازهای متعددی نگاهی دقیقتر بیندازیم What is meant when a newspaper advertisement states that a new company has openings for some new skilled workers with good public relations چه مفهومی استنباط میشود هنگامیکه در یک آگهی در روزنامه اظهار میشود که یک شرکت به تعدادی کارمند نیاز دارد که دارای مهارت بوده و همچنین از روابط عمومی قوی برخوردار باشند It means that they are expected to be good at interacting with the customers as well as other colleagues to make a good impression on the people they speak with

این بدین مفهوم است که از آنها انتظار میرود تا در هنگام صحبت کردن با دیگر همکاران و همچنین ارباب رجوع از فن بیان خوبی برخوردار باشند تا بر روی طرف مقابل تاثیر خوبی بگذارند Public relations can be especially important in the area of sales روابط عمومی بخصوص در حوزه فروش حائز اهمیت میباشد On the other hand, there is a shortage of good employees at companies because human resources can make or break a company از طرف دیگر منابع انسانی خوب در شرکتها همواره مورد نیاز هستند چون کارمندان هستند که در موفقیت و یا عدم آن در شرکتها تاثیر گذار میباشند These two concepts are important in the MBA field of study which nowadays have become more important and popular than ever before

در رشته مدیریت بازرگانی و اجرائی که تبدیل به رشته ای محبوبتر و مهمتر از همیشه شده است, این دو مفهوم بسیار مهم هستند There is a general rule of thumb and that is even companies which do not have any new openings will not reject some top-notch managers because their CEOs value the expertise of professional human resources معمولا رویه ای عمومی وجود دارد و آن این است که حتی شرکتهائی که در حال حاضر ممکن است سمت و شغل خالی نداشته باشند ولی با این حال از استخدام مدیران حرفه ای دریغ نخواهند کرد چون مدیران عامل آنها قدر تجربه منابع انسانی حرفه ای را میدانند.

Some people are happy in their lives, even without finding anything comic in their daily routine, and based on experience, these folks can become good vendors since their smile will have a good impact on the customers برخی افراد هستند که در زندگی روزمره خود, همواره شاد هستند و تبسم در چهره دارند, حتی بدون اینکه نکته ای کمدی و طنز در برنامه هایشان باشد و بر اساس تجربه, چنین افرادی میتوانند حتی فروشندگان خوبی باشند چون چهره شاد آنها بر روی مشتریان تاثیر خوبی بجا خواهد گذاشت On the other hand, people who speak well, can make progress in marketing and advertising campaigns از آنطرف, افراد با فن خطابه خوب, میتوانند در بازاریابی و رقابتهای تبلیغاتی موفق شوند.