خطیب و متکلم بهتری بودن

در مناسبتهای مختلف و به بهانه های گوناگون ممکن است از همه ما دعوت شود تا در پشت تریبونی قرار گرفته و سخنانی چند ایراد کنیم و شاید برای همه ما پیش آمده باشد که اولین تجربه سخنرانی در حضور جمع میتواند ما را کمی دستپاچه و تا حدی مضطرب کند. این مساله براحتی با افزایش روحیه و اعتماد بنفس و همچنین تکرار و تمرین متنی که قصد گفتن و خواندن از روی آنرا دارید حل خواهد شد ولی مساله دیگر این است که چطور میتوانیم تا فن بیان را در خود بهبود بخشیم تا متکلم بهتری گردیم. آیا صرفا با استفاده از کلمات مهم و سنگین ادبی تبدیل به یک خطیب عالیرتبه و درجه یک خواهیم شد و یا حرکات و رفتار یک فرد سخنران نیز میتوانند بر نحوه عملکرد وی و همچنین تعامل با شنوندگان و حضار مهم باشند؟

When it comes to giving a lecture, being a knowledgeable speaker and having a good command of the words and sentences pertaining to the subject of the speech is significant but that is not enough since even non-verbal actions and body movements matter too هنگامیکه صحبت از ارائه یک خطابه و سخنرانی میرسد, گرچه یک متکلم خوب بودن و داشتن مهارت و دانش کافی در زمینه موضوع بحث مهم میباشد ولی کافی نیست چون حرکات بدن و ایماء و اشارات غیر کلامی نیز از اهمیت زیادی برخوردار میباشند If you are going to deliver a speech at a university or college or among graduates, it is recommended that you make yourself prepared and gather some tips and information on the subject beforehand

چنانچه قصد دارید تا در یک دانشگاه یا دانشکده و یا در بین فارغ التحصیلان به ایراد یک سخنرانی بپردازید, اکیدا به شما توصیه میگردد تا از قبل خود را آماده ساخته و درباره موضوع مورد نظر کسب آگاهی نمائید Sometimes it is a good idea to launch your speech with telling a few jokes so that you break the serious atmosphere and get friendly with the audience and this technique usually works always یکی از روشهای مرسوم که در اکثر مواقع کار میکند این است تا به منظور شکستن جو جدی در ابتدای جلسه, سخنرانی خود را با گفتن چند لطیفه آغاز نمائید Another solution is to ask a few questions from the audience یکی دیگر از راه حلها پرسیدن چند سوال از حضار میباشد.

This way, you will be able to attract attention of the listeners and they will get more engaged and interested in your points بدین ترتیب, شما قادر خواهید بود تا توجه شنوندگان را بیشتر جلب نمائید و آنها این حس را خواهند داشت که در موارد شما شریک هستند و این به علاقمندی آنها خواهد افزود Of course, it does not mean to act like a TV correspondent at the top of podium or performing like a comedian but people will like to listen to the viewpoints of a cheerful person, even if the topic raised is very serious البته این بدین معنا نیست که مانند یک کمدین رفتار کرد و یا شبیه به مجری تلویزیون در بالای تریبون بود ولی نکته این است که مردم دوست دارند به نقطه نظرات یک فرد بشاش دقت کنند, حتی در پرداختن به موضوعاتی که جدی هستند.

Since we are living in a very advanced and modern era, you are highly advised to make use of audio and video and software applications to illustrate your viewpoints in a digitized and clear style از آنجائیکه ما در دورانی مدرن و پیشرفته زندگی میکنیم, به شما توصیه میگردد تا از امکانات صوتی تصویری و نرم افزارها استفاده کنید تا به نحوی دیجیتال و کاملا واضح به بیان دیدگاههای خود بپردازید Another way of engaging the audience in the talk is to move your look from person to person and have various facial expressions راه دیگر درگیر کردن حضار در بحث تغییر دادن نگاه خود در بین افراد مختلف و همچنین استفاده از حالات متنوع چهره و صورت میباشد.