فرانشیز در بیمه و تجارت

یکسری مفاهیم را همه ما بطور روزمره با آنها در تماس و معرض هستیم و بارها از رسانه های صوتی و تصویری شنیده و دیده و همچنین در ادارات آنها را از زبان کارمندان شنیده ایم و فرانشیز یکی از آنهاست. شاید این یکی از مفاهیمی باشد که در ادارات و دانشکده ها و دروس مرتبط با بیمه حتی در دیگر کشورها و موسسات تحصیلات تکمیلی هم آموزش داده میشود و در سیستم مالی و بیمه ای ما هم ورود پیدا کرده است. از آنطرف فرانشیز معنای کاملا مختلف دیگری در زمینه به راه اندازی یک شرکت و موسسه و یا کار و تجارت دارد که بطور کلی مهنا و مفهوم آن تغییر میکند. درواقع ما در اینجا با دو مفهوم و واژه طرف هستیم که دارای دو کاربرد در دو حوزه میباشند و قصد داریم تا درباره هر یک از آنها به ایراد و نگارش جملاتی بپردازیم.

Franchise is a financial term which is nowadays being widely used in both insurance and when launching new re-sellers shops فرانشیز یک ترم مالی میباشد که امروزه در ابعاد گسترده هم در بعد مالی و هم در امور فروشگاههای نمایندگی کاربرد دارد When it comes to defining franchise in insurance encyclopedia sand offices, it refers to the amount of money or a financial contract which is not covered by the insurer and that the client needs to pay it directly to settle the debt هنگامیکه صحبت از توصیف لغت فرانشیز در دائره المعارف و همچنین ادارات بیمه به میان می آید, منظور مبلغ و یا قسمتی از یک قرارداد مالی است که توسط بیمه کننده مورد تقبل نبوده و مشتری بایستی برای تصفیه بدهی آنرا پرداخت کند.

You more than probably have taken a prescription to the pharmacy and even if you are currently covered medically by a good insurance company, some portions of the amount needed to be paid by you and that amount is technically known as franchise شما به احتمال زیاد تاکنون یک برگ نسخه پزشکی را به داروخانه برده اید و حتی اگر توسط یک شرکت بیمه معتبر حمایت میشوید ولی با این حال مبلغی از بهای دارو را خود پرداخت کرده اید و از لحاظ فنی آن مبلغ فرانشیز نامیده میشود Franchise is usually connected to the world of insurance and different companies have different rules about that فرانشیز معمولا درباره جهان بیمه میباشد و شرکتهای مختلف, قوانین خود را درباره آن دارند.

Now, on the other side of the continuum, there is another definition of franchise which is related to launching a new shop that is actually an affiliate or re-seller of another company or store و اما الان, در آنسوی طیف معنای دیگری از لغت فرانشیز استنباط میشود که عبارتست از افتتاح یک فروشگاه یا نمایندگی جدید که درواقع تحت پوشش و عرضه کننده فروشگاه و شرکت بزرگتری میباشد A lot of incentives can lie in such a business cooperation for both the affiliates and the big company that grants the franchise to the smaller re-sellers مزایا و منافع بسیار زیادی در این نوع همکاری هم برای فروشندگان و هم برای شرکتهای بزرگتر جهت اهدای نمایندگی به خرده فروشان و نمایندگیها وجود دارند.

The first one is simply launching a new store, on and off the net, and simply promoting products and services of other companies and it can be a peace of mind and relief for the new business owners اولین مزیت این است که فروشندگان که کسب و کار خود را, در فضای مجازی یا خارج از آن, به تازگی مهیا ساخته اند, با آرامش خیال صرفا به عرضه و تبلیغ محصولات و خدمات دیگر شرکتها مبادرت خواهند ورزید This way, the billboards installed on their stores as well as the logos and other commercial accessories will be provided for them by the original brand owner بدین ترتیب, کلیه تابلوهای تبلیغات و اعلانات نصب شده در فروشگاه و نشانهای تجاری و دیگر تجهیزات توسط شرکت اصلی که مالک برند میباشد تهیه خواهند شد.

On the other hand, the re-sellers will not need to worry about competing with other business owners since they are helping to run other huge businesses, rather than beginning from scratch which involves struggling with other competitors and evaluating market situations از آنسو, فروشندگان نیازی ندارند تا نگرانی بخود از جهت رقابت با دیگر کسبه راه دهند چون آنها در جهت کمک به اداره و گسترش فعالیت تجارتهای بزرگ دیگر فعالیت خواهند نمود و نیازی ندارند تا کار و پیشه خود را از ابتدا به راه بیندازند که مستلزم رقابت با دیگر فروشندگان و ارزیابی شرایط بازار میباشد In fact, franchise can be a low-cost way of launching a new business درحقیقت, فرانشیز راهی کم خرج برای راه اندازی یک کسب و کار نو میباشد.