چند اشتباه کارفرمایان و صاحبان مشاغل

در تجارت افراد و شرکتهائی هستند که به اصطلاح از آنها به عنوان کارفرمایان و صاحبان مشاغل نام برده میشود و در هر اقتصادی نقش این افراد و سازمانها بزرگ و پر رنگ میباشد چون سهمی که آنها در تحرک بخشیدن به موتور اقتصاد دارند مهم و تعیین کننده است ولی در ارتباط با نحوه اداره چنین ادارت و کسب و کارهائی میتوان به نکاتی اشاره داشت از قبیل اشتباهات رایجی که ممکن است مرتکب شده و به کسب و کار خود صدمه بزنند و یا در محاسبات بر مبنای بازار دچار لغزشهائی شوند و ارزیابی صحیحی نداشته باشند و غیره. شاید در نگاه اول تصور شود که با داشتن پول و بنیه مالی قوی بتوان همه چیز را در اقتصاد ساماندهی کرد ولی در واقع سرمایه در کنارش تجربه کافی همواره مورد نیاز میباشد.

Entrepreneurs and big business companies and enterprises are actually the engines in economy of countries worldwide since they generate a lot of jobs annually کارفرمایان و شرکتها و موسسات مالی بزرگ همانند موتور اقتصادی کشورهای در سطح جهان میمانند از آنجائیکه همه ساله آنها مولد هزاران شغل میباشند But having said that, a lot of such institutions might fail in materializing their dreams اما علیرغم این گفته, خیلی از چنین موسساتی ممکن است با شکست مواجه شده و نتوانند به آرزوهای خود جامه عمل بپوشانند Let’s have a look at some common mistakes made by such companies and people and look for some remedies and solutions to help them out in the turbulent financial atmosphere

بیائید به اتفاق یکدیگر به چند اشتباه رایج مرتکب شده توسط چنین شرکتها و افراد نظری بیندازیم و همچنین در جستجوی راهکارهائی باشیم که میتوانند آنها را در فضای پر تلاطم مالی کمک کنند Most private entrepreneurs in the private sector are smart people who are looking for real bargains in the commercial globe but there are some mistakes they should be aware of and avoid اکثر صاحبان مشاغل بخش خصوصی افراد تیزهوشی هستند که در جهان مالی به دنبال موقعیتهای میباشند ولی اشتباهاتی وجود دارند که آنها بایستی از آنها آگاهی داشته و پرهیز نمایند The first one is growing too fast which involves many risks اولین آنها این است که از رشد فوق العاده سریع که مستلزم ریسک میباشد اجتناب کنند.

As a matter of fact, growing too quickly can be just as dangerous for a new business as moving too slowly because curbing expenses and watching the growth compared with other competitors are the keys در حقیقت رشد بسیار سریع به همان اندازه میتواند خطرناک باشد که حرکت آهسته چون دو نکته کلیدی بایستی مد نظر قرار گیرند و آنها عبارتند از کنترل هزینه ها و همچنین تحت نظر داشتن رشد در قیاس با دیگر رقبا Instead of taking a new loan from bank and drowning in debt, it would be better to save up cash for the rainy day and improve customer satisfaction policy of the companies and enhance quality over quantity because there is always time and opportunity to experience growth later

بجای دریافت یک وام جدید بانکی و غوطه ور شدن در قرض, بهتر است تا به پس انداز پرداخته و اندوخته ها را برای روز مبادا نگاه داشت و به بهبود سیاست رضایتمندی مشتریان پرداخته و کیفیت و نه کمیت را مد نظر قرار داد چون فرصت برای پیشرفت همواره بعدا وجود خواهد داشت Surfing the net, you can find real-life stories of very small yet successful businesses which once they got bigger, they moved downward until total failure با گشتی در فضای مجازی میتوانید داستانهای حقیقی را پیدا کنید از تجارتهائی که بسیار موفق بودند تا زمانیکه بزرگتر شدند و این خود سر آغاز سقوط آنها بود Of course this does not mean to remain small in business and forget about expansion, but every step should be taken with insight

البته این بدین معنا نیست که از فکر رشد و گسترش غافل بمانیم ولی نکته در اینجاست که هر قدمی بایستی با بصیرت برداشته شود Another mistake made by some traditional people and companies is not adjusting to the changes in the modern business models such as using a strong presence in the cyber space or neglecting the social media and other commercial advertising solutions اشتباه دیگری که توسط افراد و شرکتهای سنتی مرتکب رخ میدهد غافل ماندن از پیشرفتهای نوین در زمینه اینترنت و رسانه های اجتماعی و عدم استفاده از تبلیغات میباشد In order to stay ahead of the competition, a brand should be seen به منظور جلو بودن از سایر رقبا, یک نشان تجاری نیاز به دیده شدن دارد.