ارائه خدمات به مشتریان

مقوله ای بنام رضایتمندی مشتریان از اهمیت بالائی برخوردار میباشد چون مشتریان شرکتها و فروشگاهها و مغازه ها درواقع منابع مالی این سازمانها میباشند و حتی بهترین فروشگاهها چنانچه فاقد مشتریان زیاد و درآمد کافی باشند پس از مدتی به مشکلات مالی زیادی دچار خواهند شد. حتی در بین شرکتهای بزرگ اتوموبیل سازی مقولاتی مانند ادغام و خرید و فروش امری رایج و استاندارد در سطح جهان میباشد و ممکن است یکی از تولید کنندگان پس ار مدتی مشتریان خود را به رقبا واگذار نمایند و خود در مضیقه های مالی قرار گیرند. رضایتمندی مشتریان در چند زمینه قابل ارزیابی میباشد شامل قیمتهای ارزان و ارائه گارانتی و ضمانتنامه های معتبر در ارتباط با محصولات فروخته شده و همچنین مشاوره در زمینه خدمات پس از فروش.

Customer satisfaction policy and keeping it in a good shape is of great significance when it comes to launching a new business from scratch سیاست رضایتمندی مشتریان و حفظ آن در سطح عالی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است هنگامیکه صحبت از راه اندازی یک کسب و کار و تجارت از ابتدا به میان می آید As a matter of fact, one of the main reasons why lots of business projects fail while plenty others prosper can be explained from customer services perspective در حقیقت, میتوان از منظر ارائه خدمات به مشتریان این مطلب را توجیه کرد که چرا بسیاری از تجارتها شکست خورده درحالیکه خیلی دیگر از رشد و شکوفائی اقتصادی قابل توجهی بهره مند میشوند.

Suppose you are running a supermarket which gets visited by hundreds of customers every day, you need to welcome and greet them one by one and provide them with good services such as fresh dairy products and offer them consultation about expiry dates of the items you carry in your store and should they ask for a refund, do it تصور کنید که شما مالک یک سوپرمارکت هستید که همه روزه پذیرای صدها مشتری میباشد. شما بایستی به تک تک آنها خوش آمد گفته و با آغوش باز از آنها استقبال نمائید و خدمات مناسب به آنها ارائه نمائید از قبیل محصولات تازه لبنی و اینکه نکاتی را درباره تاریخ انقضای کالاهای موجود در مغازه به آنها بگوئید و چنانچه تقاضای پس دادن کالاها را داشتند انجام دهید.

No matter how big or small a business is, it can stand a head and shoulders over the competitors via one policy which is known as customer service because customers can make or break every business صرفنظر از اینکه یک تجارت چقدر کوچک و یا بزرگ میباشد, رعایت یک اصل میتواند آنرا یک سر و گردن بالاتر از دیگر رقبا قرار دهد و آن چیزی نیست جز خدمات به مشتریان که در موفقیت یا شکست هر کسب و کاری نقش دارند Please believe this point that all business owners would need to shut down their businesses and go home and retire if their commerce are not welcomed by clients لطفا این نکته را باور کنید که صاحبان تجارت بدون داشتن مشتری کسب و کار خود را تعطیل کرده و بازنشسته شده و به منازل خود باز خواهند گشت.

When it comes to evaluating the financial turnover of companies and shops, we are actually taking into account the funds which have been deposited into the commercial world through customers هنگامیکه سخن از ارزیابی گردش مالی شرکتها و مغازه ها به میان می آید, ما درواقع درباره تزریق پول به تجارت توسط مشتریان صحبت میکنیم This is why some companies are making money and profit and keeping heir shareholders very happy while others are losing cash and sales to the competitors and might go bankrupt این همان دلیلی است که برخی شرکتها پولساز و پر منفعت و با سهامداران خوشحال هستند و برخی دیگر ضرر ده و واگذار کننده سهام و جایگاه به دیگر رقبا و در آستانه ورشکستگی میباشند.

A variety of guidelines can be suggested in terms of maintaining returning and loyal customers and keeping the price tags and profits low and giving out some bonuses and discount coupons can be other options to consider راه حلهای متعددی را میتوان در زمینه حفظ و نگاهداری مشتریان قدیمی و وفادار بر شمرد از قبیل کاهش سود و قیمت تمام شده مشتری و همچنین ارائه کوپونهای تخفیف و دیگر مشوقها Even some financial institutions like banks and insurance companies would send a happy birthday message to their customers annually حتی برخی از موسسات مالی از قبیل بانکها و سازمانهای بیمه برای مشتریان خود سالانه پیامکهای تبریک تولد ارسال میکنند.