نصیحتهای انتخاب مشاغل

ضرب المثلی همواره با همه ما از دوران کودکی بوده است و آن این است که هر فردی را بهر کاری ساخته اند ولی آیا واقعا چنین است و اگر این عبارت صحیح باشد از کجا میتوان دریافت هر فردی به چه شغل ایده آلی تعلق دارد؟ لطفا توجه کنید که میزان تحصیلات یک چیز است و انتخاب و یافتن شغل مناسب چیز دیگر که در دنیای امروزی مهم است تا بتوان به شغل مورد علاقه خود دست یافت و همچنین به مسائل مالی نیز توجه نمود. شاید بسیاری از افراد را بتوان یافت که به دلیل ناراضی بودن از شغل اولیه خود, به کار و کسب و پیشه دیگری مراجعه نموده اند. در بحث امروز قصد داریم تا به موارد و جملاتی اشاره کنیم که میتوانند در مباحثات و مکالمات روزمره در ارتباط با انتخاب مشاغل مناسب کمک راه ما باشند.

You should actually begin thinking about your future job while being at high school since you are carefully evaluating all options and want to go to a good college فکر کردن دقیق درباره انتخاب شغل شما درواقع از زمان دبیرستان آغاز میگردد و شما نیاز دارید تا به ارزیابی دقیق همه راهها پرداخته و درباره ادامه تحصیل خود در یکی ار دانشکده های مناسب اندیشه کنید Your career choice will undoubtedly have a big impact on your future life انتخاب شغل شما بدون تردید بر زندگی آینده شما تاثیر بزرگی خواهد داشت Picking the right career path will help you make money and feel satisfied of your choice انتخاب مناسب مسیر شغلی به شما در آینده کمک خواهد کرد در ارتباط با کسب درآمد و رضایتمندی از انتخاب خود.

First of all check your abilities and work style thoroughly and evaluate the possible careers on the market and have a word with family members and friends and relatives and some consultants در ابتدا به قابلیتها و نحوه مورد علاقه کار کردن خود بیندیشید و درباره همه مشاغل موجود در بازار کار تحقیق کنید و در این رابطه با اعضاء خانواده و دوستان و بستگان و مشاوران صحبت کنید Do you consider yourself an office employee who likes working in a team or would rather launch your start-up and working as your own boss آیا شما خود را بیشتر به عنوان یک کارمند اداری در نظر میگیرید که در یک تیم کار کنید و یا اینکه مایل به راه انداختن کسب و شرکت و کار کردن به عنوان رئیس خود میباشید؟

Knowing your talents and being realistic about the job market is another tip to consider نکته دیگری که بایستی مد نظر قرار گیرد شناخت استعدادهای خود و داشتن تصویری صحیح از بازار کار میباشد For instance, if you are good with your hands and have a skill, like working with wood or are interested in driving or installing appliances, a good and rewarding and even top-paying career is awaiting you in those fields به عنوان نمونه, چنانچه شما دارای مهارتهای زیادی در کارکردن با دستان خود دارید مثلا در زمینه چوب و رانندگی یا نصب لوازم, یک شغل مناسب و حتی با درآمد بالا برای شما در آن زمینه ها وجود دارد.

Decide on your future financial goals and then make career planning, for example in order to buy a luxury house and car, you need to look for a top-paying job as well درباره برنامه ریزیهای مالی خود هم تصمیم بگیرید, به عنوان مثال برای خریدن یک ماشین و منزل لوکس شما نیاز به داشتن شغلی با درآمد بالا دارید As a matter of fact, your career needs to meet your financial goals درواقع شغل شما بایستی پاسخگوی اهداف مالی شما هم باشد Even issues such as being an introvert or an extrovert can affect job seeking for individuals حتی مواردی از قبیل درونگرا یا برونگرا بودن هم میتوانند در زمینه انتخاب شغلی افراد تاثیر گذار باشند.