سفرهای کاری

برخی مشاغل هستند که مستلزم داشتن سفرهای داخلی و یا خارجی میباشند از قبیل کارکردن در بخش بین المللی یک شرکت صادرات و واردات و یا همچنین فعالیت در زمینه ترجمه متون صنعتی برای یک شرکت فنی و از این قبیل فعالیتها و طبیعتا چنین مشاغلی دارای نیازمندیهای خاص خود نیز میباشند از قبیل مهیا بودن برای رفتن به سفرهائی که ممکن است بطور ناگهانی نیاز باشند. به نظر شما مدیران ارشد شرکتها و افرادی که در امور بازاریابی داخلی و بین المللی فعال هستند چه مواردی را بایستی در سفرهای کاری خود رعایت کرده و همچنین مورد مطالعه قرار دهند تا نتایج سفرهای خود را به حداکثر برسانند؟ در مواجهه با میهمانان و صاحبان صنایع از دیگر کشورها چه مواردی را بهتر است تا در بحثها وارد کرد؟

Let’s have a look at some tips for business travel اجازه بدهید تا به نکاتی در زمینه سفرهای کاری اشاره کنیم If you hold a top position at your company and your career demands going on a trip frequently, you probably have a tight and busy schedule and need to conduct research and do proper planning before packing your suitcase چنانچه شما در شرکت خود دارای پستی مهم هستید و شغل فعلی شما نیازمند سفر رفتن متعدد میباشد, پس دارای برنامه کاری پر و شلوغی هستید که نیازمند برنامه ریزی میباشد و برای سفرهای خود بهتر است تا به تحقیق کافی بپردازید If you are going abroad, check the rules and regulations of your destination, get any vaccines which may be required and obtain documents

چنانچه به سفر خارج از کشور میروید, از مقررات آن کشورها آگاهی کافی داشته باشید, مثلا واکسنها و مدارک مورد نیاز را دریافت کنید It is also recommended to check the local times and calendars to learn of special occasions such as the national holidays and weekends همچنین توصیه میگردد تا از زمان و تقویم محلی آن کشورها مطلع باشید تا در جریان تعطیلات رسمی و آخر هفته آنها آگاه باشید If you need to connect to the internet, taking your laptop with yourself can be a good idea, and fortunately these days you can find a good connection almost everywhere چنانچه نیاز به دسترسی به اینترنت دارید, با خود لپتاپ ببرید و خوشبختانه امروزه پیداکردن ارتباط آنلاین کار دشواری نیست.

Dress code and how to greet other guests during your travel can be of great significance in order to make sure your relationship will get off on the right foot نحوه پوشش و همچنین خوش آمد گوئی با دیگر میهمانان در طول سفر شما از اهمیت زیادی برخوردار میباشد تا اطمینان حاصل کنید که ارتباط شما به نحوی شایسته آغاز میگردد It is almost always recommended to wait for the elder people to extend their hands before shaking hands with them as this shows you respect them تقریبا همیشه توصیه میگردد تا در مواقع رویاروئی با افراد بزرگتر و سالخورده, منتظر بمانید تا آنها دست خود را برای مصافحه و دست دادن دراز کنند که این خود نشانه احترام گزاردن به ایشان میباشد.

For formal meetings, dress code can be conservative like wearing a gray or dark blue suit در ملاقاتهای رسمی, نحوه پوشش مناسب میتواند شامل کت و شلوار طوسی یا سرمه ای باشد During your journey, please make sure you will keep an eye on your luggage در طول سفر خود اطمینان حاصل کنید که شما کاملا مراقب چمدانها و لوازم خود هستید In some occasions you might need to hand out some gifts or you may receive some presents from other managers در برخی از مناسبتها ممکن است نیاز پیدا کنید تا به توزیع هدایائی بپردازید و یا از دیگر مدیران کادو دریافت کنید Even giving or receiving gifts might differ from culture to culture حتی اهدا یا گرفتن هدایا ممکن است در فرهنگهای مختلف متنوع باشد.

In some companies, going on a trip every month might be included in the job contract signed with the employees در برخی از شرکتها مساله سفر رفتن ماهیانه در قرارداد شغلی با کارمندان قید میشود On the other hand, some firms might pay bonuses and incentives and extra payment to the individuals who would go on a trip از طرف دیگر برخی از شرکتها ممکن است به کارمندان خود اضافه حقوق و مزایا پرداخت کنند برای سفرهای کاری Although with the spread of the internet these days even video conferencing has become like a standard communication system among many business people, but sometimes it is a necessity to buy airline tickets and go on a trip گرچه امروزه با گسترش اینترنت, ویدیو کنفرانسها تبدیل به امری عادی در مکاتبات تجاری شده است ولی برخی مواقع نیاز است تا بلیط هواپیما خریده و به سفر رفت.