شعر و تجلی آن در ادبیات

در ادبیات هر قوم و ملتی میتوان به جلوه های بسیار زیبائی از ادبیات و مخصوصا در حالت شعر و نظم برخورد که گاه از واقعیتهای تاریخی حکایت دارد و گاه داستانهائی درباره رشادتهای افراد هر قوم و کشور روایت میکند. چنانچه به خواندن و مطالعه ادبیات علاقه دارید, به شما توصیه میشود تا سری به کتابفروشیها زده و ار قفسه شعر و ادبیات دیدن کنید. در حقیقت آثار نثر که به گونه های زیبای غیر شعری نگاشته میشوند از یکسو و دیگر مطالب نظم از سوی دیگر به وزن و زیبائی کارهای ادبی می افزایند. حتی در برنامه های شعر و شاعری میتوان به ظرایف ادبی هر کشور و ناحیه پی برد چون با توجه به سرعت عمل شرکت کنندگان و مطالب و موضوعات انتخاب شده, به همان موازات از غنای ادبی ارائه شده میتوان لذت برد.

In fact, poetry can be considered the reflections of beautiful literary aspects when written and read در حقیقت میتوان شعر را به تجلیات و جلوه های زیبای ادبی منسوب دانست که به صورت مکتوب و یا خوانده شده یافت میشوند Literary sections of almost all bookstores and libraries are being constantly accessed by avid readers who are interested in learning more of what happens when poets put pens down to paper sheets قسمتهای ادبی بیشتر کتابفروشیها و کتابخانه ها اکثرا توسط افراد علاقمندی مورد دسترسی و بازدید قرا میگیرند که خواهان دانستن بیشتر در زمینه استفاده شاعران از قلم و صفحات کاغذ میباشند Sometimes a poem can be as simple and short as a text line that tells stories even more than a book

برخی اوقات شعرهای خیلی کوچک و تک جمله میتوانند بیش از یک کتاب بزرگ داستان در خود نهفته داشته باشند If you are currently studying literature at your college and are keen to write and publish your works, becoming a poet can be one option چنانچه در حال حاضر در دانشکده خود در رشته ادبیات مشغول تحصیل هستید و علاقمند به نشر آثار خود میباشید, شاعری را میتوان یکی از گزینه ها دانست But please note that these days making a living only through publishing poem books can be rather difficult اما لطفا به این موضوع توجه کنید که امروزه ممکن است که امرار معاش صرفا از طریق نشر کتابهای شعر قدری دشوار باشد.

But you can pursue several careers relevant to the area of poetry like acting as an expert poem and at the same time working as a top-notch literary critic at a well-known magazine which has a good circulation among university colleges or you could get a job as a university professor اما شما میتوانید به یافتن شغل مورد علاقه خود در حوزه ای مرتبط با شعر و شاعری ادامه دهید و مثلا در کنار ایفای نقش به عنوان یک شاعر حرفه ای, به عنوان یک منتقد ادبی در مجله ای پر تیراژ در بین دانشجویان هم کار کنید و همچنین به فکر تصدی منصبی به عنوان استاد دانشگاه باشید Is poetry limited to any time and age and geographical location آیا میتوان شعر را به زمان و عصر و مکان خاصی محدود کرد؟

Actually some poems tell beautiful stories and actually historical aspects and narrations of the happenings in cultures, whereas there are others with a global audience درواقع برخی از شعرها برای بیان داستانهای تاریخی مختص روایتهای خاص و تاریخی سروده میشوند درحالیکه برخی دیگر از آثار دارای مخاطبان جهانی میباشند For instance, in our country, Saadi and Hefez are being considered two world-renowned poets whose works are appreciated worldwide by scholars in many universities in several continents به عنوان مثال در کشور ما دو شاعر بزرگ و مشهور در سطح بین المللی هستند به نامهای سعدی و حافظ و آثار آنها توسط تحصیلکردگان در خیلی از دانشگاههای چندین قاره مورد تشویق و تمجید قرار گرفته اند.