حسابداری و حسابرسی دفاتر

حسابداری و حسابرسی و کنترل امور مالی در دفاتر شرکتها را میتوان از مهمترین امور و اصول رایج تجاری تقریبا در هر زمینه شغلی دانست چون بدون داشتن آمار کافی نمیتوان اقدام به بررسی و تحلیل آمار و داده ها در طول ماه و سال پرداخت و نسبت به عملکرد موفق و یا عدم موفق شرکتها نظر داد و تخمینی برای آینده ارائه نمود. با نگاهی به دفاتر مالی شرکتها میتوان بوضوح دریافت که حسابداران وظایف بسیار مهمی را از نظر محاسبه و یادداشت و ثبت و ضبط آمار شرکتها و سازمانها ارائه میکنند. حتی وقتی صحبت از پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان به میان می آید, میتوان به نقش پررنگ حسابداران و حسابرسان پی برد چون آنها در دفاتر و همچنین پایگاههای داده آنلاین و آفلابن به حفظ اطلاعات مالی شرکتها اقدام میکنند.

There are some steps to becoming or choosing an accredited bookkeeper for your company گامهائی وجود دارند در جهت تبدیل شدن به یک حسابدار حرفه ای و یا استخدام یک حسابرس که معتبر میباشد There is no doubt about this matter that every business, no matter how small or big, needs an accountant شکی در این زمینه وجود ندارد که هر تجارتی صرفنطر از اینکه بزرگ یا کوچک باشد نیاز به یک حسابدار دارد For large businesses, there is the need to employ a dedicated and expert in the area of bookkeeping but who are they and what they do برای کسب و کارهای بزرگتر, استخدام یک فرد حسابدار حرفه ای بطور تمام وقت ضروری بنظر میرسد ولی چنین فردی کیست و چه میکند؟

An accountant is a person who keeps track of the financial records and spending for businesses یک حسابدار شخصی است که آمار و مشخصات مالی و هزینه های یک تجارت را ثبت میکند By keeping accounts, an accountant or bookkeeper can tell the owners whether or not their business is profitable از طریق ثبت و نگاهداری آمار مالی, یک حسابدار یا حسابرس میتواند به مالکین تجارتها اعلام کند که آیا کسب و کارشان سود آور هست یا خیر A bookkeeper handles all the expenditures, loans data, receivables and payable as well as the staff monthly salaries information یک حسابدار به اموری مانند زیر میپردازد, حقوق ماهیانه کارکنان, بدهکاریها و بستانکاریهای شرکت و همچنین جزئیات وامها.

If you are currently studying accounting at college, you may wonder how you could become a professional bookkeeper چنانچه در حال حاضر شما در دانشکده در رشته حسابداری مشغول تحصیل هستید, ممکن است از خود این سوال را بپرسید که چگونه میتوانید یک حسابدار حرفه ای شوید Apparently, lucrative salaries of top-notch bookkeepers can be an incentive for many job seekers ظاهرا, درآمدهای بالای حسابداران میتواند به عنوان مشوقی برای خیل زیادی از افراد جویای کار تلقی شود Starting early from college can be a great start for potential accountants شروع مقدماتی از دانشگاه میتواند به عنوان آغازی مناسب برای حسابداران بالقوه تلقی گردد.

If you enroll in some computer software classes and improve your typing skills, you are actually enhancing your chances of landing a good job in accounting چنانچه شما در دوره های تایپ و همچنین نرم افزارهای رایانه ای ثبت نام نمائید, درواقع درحال تقویت و بهبود شانس خود برای یافتن یک شغل مناسب در زمینه حسابداری میباشید Gaining experience through taking part in free internships can be a good idea as well کسب تجربه از طریق شرکت در دوره های رایگان کارآموزی میتواند نظر خوبی باشد Consider yourself a student and learner always, which means purchasing the latest top-selling books in bookkeeping همواره به خود به عنوان یک محصل بنگرید و به مطالعه کتابهای پر فروش در زمینه حسابداری بپردازید.