استفاده از روشهای نوین آموزشی

میتوان از چه روشهائی در جهت نیل به اهداف آموزشی استفاده کرد؟ آیا با استفاده از محصولات صوتی و تصویری در کنار متد آموزشی و چاپی از قبیل کتاب و سی دی و دی وی دی و پروژکتور در کلاسهای تدریس از راندمان بالاتری بهره مند گردید؟ آیا بهتر است تا برای معلمین و مربیان کلاسهای آموزشی در زمینه روش انتقال علم همراه با نکات روانشناسی بهره برد و یا اینکه متدهای سنتی هنوز هم کاربرد دارند؟ حقیقت این است که نمیتوان برای همه کلاسها و در همه رشته ها از یک روش آموزشی واحد استفاده کرد چون بازخوردهای علمی و فرهنگی و در ارتباط با پیشینه آکادمیک و پژوهشی با یکدیگر متفاوت هستند. معلمین موفق نیازهای آموزشی و عاطفی دانشجویان و دانش آموزان را درک کرده و در جهت نیل به آنها تلاش میکنند.

It is true that most people can learn to do something simple or even difficult on their own with just a set of instructions and without professional training این مطلب صحیح است که اکثر مردم قادر هستند تا با یک سری از دستورالعملها به انجام کاری ساده و یا حتی دشوار اقدام نمایند بدون این که دوره های آموزشی حرفه ای را ببینند However, when it comes to learning something at an academic setting, presence of a teacher or trainer seems necessary اما هنگامیکه صحبت از دوره های آموزشی آکادمیک به میان می آید, حضور یک مربی و یا معلم ضروری بنظر میرسد Teachers can help you find the way that you learn best معلمین میتوانند تا به شما در یافتن بهترین روش یادگیری کمک نمایند.

A trainer is able to assist you stay focused on what you are learning یک مربی میتواند تا به شما در زمینه یادگیری و تمرکز بر آن یاری رساند They can provide you with a wider range of information than you might find on your own مربیان میتوانند تا در زمینه وسیعی از آموزش و حتی بیشتر از آنچه که شما میتوانید به تنهائی فرا بگیرید به شما بیاموزند The bottom line is that teachers can provide you with a lot more support and knowledge than you can usually get by yourself خلاصه بحث این است که معلمین میتوانند تا به شما حمایت و آموزش ارائه کرده و به شما نسبت به آنچه به تنهائی قادر به یادگیری آن هستید بیفزایند.

What modern techniques are teachers able to present and implement in their classes which can have wonderful effects in the area and realm of education چه روشها و تکنیکهای مدرنی را میتوان در کلاسها مورد استفاده داد و عرضه کرد که میتوانند در زمینه آموزش منجر به نتایج بسیار درخشان گردند؟ Are the best teachers still sticking with the traditional blackboard and paper books آیا بهترین معلمین هنوز هم از روشهای سنتی از قبیل تخته سیاه و کتابهای چاپی استفاده میکنند؟ How about those innovative and genius teachers who would rather use tablets and new digital equipment when it comes to expressing knowledge to the enthusiastic students and trying to raise their knowledge level

نظرتان راجع به آن معلمانی چیست که از لوازم دیجیتال مدرن مانند تبلت برای کلاسهای آموزشی و انتقال مفاهیم علمی به دانشجویان استفاده میکنند؟ Please note that in order to keep up with the advances in the area of education, teachers too should possess some equipment like having access to the state-of-the-art laboratories لطفا دقت نمائید که به موازات تحولات نوینی که در دنیای آموزش رخ داده اند, معلمین نیز بایستی مجهز به امکانات جدید باشند از قبیل دسترسی به لابراتوارهای آموزشی پیشرفته Even if you are a genius, you will make better progress should you use the modern technology حتی اگر شما یک نابغه هستید, با استفاده از تجهیزات مدرن پیشرفتتان بیشتر خواهد بود.