برنامه ها و فعالیتها و وضعیت آب و هوا

با صحبت راجع به فعالیتها و برنامه های روزمره, ما قصد داریم تا با جلوه های جدیدی در مکالمه آشنا شویم چون در بسیاری از موارد ما هنگام صحبت کردن به فعالیتهای روزمره خود اشاره میکنیم We are going to talk about activities and plans نظر شما راجع به صحبت درباره و توصیف آب و هوا چیست؟ Let’s describe today’s weather و همانطور که شما هم تصدیق میکنید آب و هوا جزو قسمتهای ثابت اکثر مکالمات بین مردم میباشد. Ask about people’s activities during the week از افراد درباره فعالیتهایشان در خلال هفته هم بسیار سوال میشود. And finally we are going to discuss plans و سرانجام ما به مقوله برنامه ها خواهیم پرداخت. همه این موضوعات به شما در انجام مکالمات روانتر و بهتر کمک خواهند کرد.

There are certain weather expressions which can help us all engage in talks about weather بیانات و جملات مشخصی وجود دارند که با بکارگیری آنها ما خواهیم توانست براحتی درباره وضعیت آب و هوا و جوی حرف بزنیم. به چند نمونه جمله در همین رابطه توجه کنید Today, it’s sunny امروز هوا آفتابی است. It’s cloudy this afternoon امروز بعد از ظهر هوا ابری میباشد. This morning the weather’s windy امروز صبح بسیار باد میوزد. It’s raining today and tomorrow it will snow امروز باران میبارد و فردا برف خواهد بارید. حال به چهار عبارت کلیدی و مفید درباره درجه حرارت هوا توجه کنید It’s hot, it’s cold, it’s warm, it’s cool امروز هوا بسیار گرم است. امروز هوا خنک است. امروز هوا معتدل و مناسب است. امروز هوا سرد است.

I am going to turn on the radio and then listen for today’s weather report من قصد دارم تا رادیو را روشن کرده و به اخبار هواشناسی امروز گوش کنم. Please write the temperatures for each city on the map لطفا درجه حرارت هر شهر را بر روی نقشه یادداشت نمایید. Please describe this week’s weather after watching the weather report on TV at eight o’clock لطفا پس از مشاهده اخبار هواشناسی در تلویزیون در ساعت هشت به توصیف جوی هوای این هفته بپردازید. همانگونه که مستحضر هستید, در بسیاری از جملات مربوط به آب و هوا از افعال استمراری استفاده میشود. جملات حال استمراری دارای دو قسمت میباشند یا درواقع از دوبخش تشکیل میشوند: گونه ای از فعل بودن Be و حالت ing

In order to make present continuous, we can use a form of be and a present participle به افعال درحالت ing که نشان میدهند فعلی در زمان حال در حال انجام گرفتن میباشد در اصطلاح Present participle اطلاق میشود. In fact, present continuous tense expresses actions which are in progress now and as we speak درست در زمانی که ما صحبت میکنیم اگر فعلی رخ دهد از زمان حال استمراری استفاده میکنیم که خود دارای جملات مثبت و منفی است. I am studying یعنی من همین الان مشغول مطالعه هستم You are driving شما الان مشغول رانندگی میباشید. She is taking a nap او در حالت خواب کوتاه یا چرت زدن میباشد. It was sunny yesterday but today it’s raining دیروز هوا آفتابی بود ولی الان باران میبارد.

We are watching TV and our neighbors are exercising at the gym ما الان درحال تماشای تلویزیون هستیم و همسایگان ما در باشگاه مشغول ورزش کردن هستند. همانطور که عرض شد, میتوانیم از افعال منفی درحال جریان هم استفاده کنیم: I am not eating anything now من در حال حاضر مشغول خوردن هیچ چیزی نیستم. You are not making dinner because you are going out for dinner شما مشغول درست کردن و تدارک شام نیستید چون برای صرف غذا به بیرون خواهید رفت. He is not taking a shower او الان در حال گرفتن دوش نیست. We are not listening to music now ما درحال حاضر به موسیقی گوش نمیدهیم. در افعال منتهی به E در هنگام حال استمراری E را حذف و ing به آنها اضافه مینماییم مثل: Exercise – He is exercising