تابستان و اوقات فراقت

تابستان فصلی است که تقریبا همه افراد در آن از اوقات فراقت بیشتری نسبت به دیگر زمانهای سال برخوردار هستند و برخی به فکر سفر بوده و بعضی دیگر در دوره های فرهنگی و تفریحی شرکت میکنند. برای افرادی هم که به فکر ادامه تحصیل در دانشگاه هستند, تابستان فصل و ایام شلوغی است چون آنها به فکر شرکت در آزمون کنکور و انتخاب رشته هستند. اگر مشغول فراگیری یا بهبود دانش خود در زمینه انگلیسی میباشید, الان زمان بسیار خوبی است تا به مرور و یادگیری جملات و عباراتی بپردازید که به شما میتوانند در انجام مکالمات در ارتباط با اوقات فراغت و همچنین شرکت در فعالیتهای فرهنگی و تفریحی کمک کنند. تصور کنید در کشور دیگری هستید و میخواهید با دیگر توریستها درباره اوقات فراقت خود جملاتی مبادله کنید.

How’s it going is one of the most common sentences used when beginning a speech and in order to keep the conversation going چه خبرها؟ این جمله یکی از پرکاربردترین عبارات برای شروع مکالمه و ادامه آن میباشد Do you know what follow-up questions are and why they are used آیا میدانید سوالات Follow-up چیستند و چرا از آنها استفاده میشود؟ They are actually mostly used by speakers in spoken form and not in written documents to show that you are interested in the topic which is brought up and that you are engaged in it از آنها بیشتر در محاورات شفاهی استفاده میشود و نه در مکاتبات کتبی و معمولا استفاده از آنها نشاندهنده این مطلب است که شما به موضوع مکالمه علاقمند بوده و در آن مشارکت دارید.

What classes are you taking in summer در تابستان در چه کلاسهائی ثبت نام کرده اید؟ How are things with you اوضاع و احوالتان چگونه است؟ Great, but I’m really busy this summer عالیه ولی من امسال تابستان سرم خیلی شلوغ است The truth is that I am taking a couple of classes حقیقت این است که من در چند کلاس شرکت میکنم And at the same time I am working و در عین حال کار هم میکنم That’s interesting جالب است Fortunately I am learning a lot in the classes and they are good for my future as well خوشبختامه از طریق آن کلاسها من بسیار می آموزم و آنها برای آینده من هم مفید هستند Well, I am thinking about a trip to Shiraz راستش دارم درباره سفر به شیراز فکر میکنم.

In the mornings, I am working at a restaurant in the center of the city from 9 to 12 در صبحگاه من در یک رستوران از ساعت 9 تا 12 کار میکنم It seems that you have an active and busy life and schedule. When do you sleep? Well, that’s a problem بنظر میرسد که زندگی و برنامه شما خیلی شلوغ است. چه وقت استراحت میکنید؟ راستش خوابیدن مشکل من است I go to bed very late in the evenings من شبها خیلی دیر به رختخواب میروم Actually I do not play sports professionally but I often go running with a friend in the park درواقع من بطور حرفه ای ورزش نمیکنم ولی به اتفاق یکی از دوستانم برای دویدن به پارک میروم.

My parents are on vacation this month والدین من این ماه در تعطیلات هستند This summer, I am working nights این تابستان من شبها کار میکنم Are you really enjoying your vacation this summer? What interesting places have you seen that you would like to talk about your experiences آیا شما در تابستان امسال از تعطیلات خود لذت میبرید؟ از چه مکانهای جذابی دیدن کرده اید که مایل هستید درباره خاطراتتان صحبت کنید؟ Well, some people might say that they are so busy that they can’t go on a vacation برخی از مردم ممکن است اظهار کنند که به دلیل مشغله زیاد قادر نیستند تا به تعطیلات بروند I had free time and I decided to paint my house چون وقت آزاد داشتم, تصمیم گرفتم تا خانه ام را رنگ بزنم.