پوسیدگی دندانها و داروی جدید

شاید به جرات بتوان گفت که کمتر فردی را میتوان یافت که با میل و رغبت و از سر علاقه به مطب دندانپزشکی رفته و پوسیدگی دندانهای خود را درمان نماید. برخی افراد چنان از دندانپزشکی و شاید هم از ترس هزینه آن درمانهای دهانی خود را به تاخیر می اندازند که ممکن است منجر به کشیدن و جایگزینی دندانهای از دست رفته خود باشند. اگر جزو افراد فعال در زمینه مطالعه متون علمی و آموزشی هستید شاید تابحال مقالاتی مطالعه کرده باشید که در آنها ذکر شده است دانشمندان بر روی داروهائی مشغول به کار هستند که میتوانند به طور طبیعی باعث رشد مجدد دندانها و ترمیم پوسیدگی آنها گردند. درست است که توصیه میشود سالی یک تا دو بار به نزد دندانپزشک رفت ولی شاید در آینده نزدیک چنین داروهائی در دستری همه باشند.

Well, let’s face it, nobody likes to go to get a cavity fixed خوب بیائید با این موضوع مواجه شویم که تقریبا هیچ فردی دوست ندارد تا پوسیدگی دندانهای خود را درمان کند Whether they are afraid of the injection and drilling or they find the fees astronomical but fortunately there is a new treatment on the horizon and it may be available on the market soon and your teeth will regrow صرفنظر از اینکه آنها از تزریقات و یا پرکردن دندان می ترسند و یا هزینه های بسیار بالای دندانپزشکی را به عنوان دلیل نرفتن پیش پزشک عنوان میکنند, خوشبختانه یک درمان جدید در افق دیده میشود و ممکن است که شما هم بزودی در بازار داروئی را بیابید که به دندانهای شما کمک میکنند مجددا رشد کنند.

As mentioned earlier, very few people enjoy going to the dentist, especially for a root canal or a filling همانگونه که قبلا عرض شد, افراد خیلی کمی هستند که با میل و رغبت به نزد دندانپزشک بروند, مخصوصا برای عصب کشی و یا پر کردن دندان Do you know how dentists treat a cavity آیا میدانید دندانپزشکان چگونه پوسیدگی دندان را درمان میکنند They do this by first removing the damaged part of the tooth آنها ابتدا این کار را با برداشتن قسمت آسیب دیده دندان آغاز میکنند Then when it comes to filling the whole, they will use porcelain or metal or a combination of those و سپس هنگامیکه به قسمت پر کردن حفره خالی دندان میرسد از چینی و یا فلز و یا مخلوطی از هر دو استفاده میکنند.

But oftentimes even the best types of fillings need to get replaced once every few years اما در اغلب موارد حتی بهترین انواع پر کردن ها هم نیاز به جایگزینی هر چند سال یکبار را دارند But a question arises over here and that is whether filling the cavity using a foreign material is the best treatment اما سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا پرکردن پوسیدگی دندان با یک ماده خارجی بهترین درمان است؟ What if the teeth could repair themselves in a natural way چه قدر خوب میشد که دندانها میتوانستند خود را به گونه ای طبیعی درمان کنند Currently researchers at several top-notch universities are working on this theory درحال حاضر دانشمندان در چند دانشگاه معتبر مشغول تحقیق بر روی این نظریه هستند.

In effect, in the near future filling the cavity and tolerating the drilling pain might be a thing of the past درواقع در آینده نزدیک ممکن است که پر کردن دندان و تحمل درد آن به تاریخ بپیوندد Researchers are actually pretty close to a new treatment that will allow teeth to repair themselves درواقع دانشمندان بزودی درمانی را معرفی میکنند که از طریق آن دندانها بطور طبیعی خود را درمان خواهند کرد The teeth will actually fill in in holes using the same natural material called dentine درحقیقت دندانها با استفاده از همان مواد طبیعی که عاج دندان نامیده میشود به پرکردن حفره ها خواهند پرداخت And it will be a great news for all patients و این خبری عالی برای همه بیماران خواهد بود.