بازخوانی و تصحیح ایرادات جزئی متون

در مشاغل علمی و ادبی که به روزنامه نگاری مربوط میشوند, مانند انجام تصحیح اشتباهات تایپی و لغوی که در هنگام نگارش متون رخ میدهند, افرادی که دارای سرعت خواندن بالا و همچنین پیشینه آموزشی مناسبی هستند موفق تر خواهند بود. لطفا توجه کنید که راههای پیداکردن اشتباهات لغوی و گرامری در لابلای متن کتابها به چندان آموزش و تدریس پیشرفته ای نباز ندارد و بیشتر امری است که به درجه مهارت علمی و آگاهی ادبی افراد و در عین حال مقدار مهارت ایشان در هنگام مطالعه متون و کتب و مجلات قبل از نشر باز میگردد. در ارتباط با بازخوانی متون علمی و آموزشی, نکاتی وجود دارند از قبیل مشخص نمودن اشتباهات, یافتن معادلهای متداول و مرسوم و همچنین بررسی متنها از نظر ساختاری.

Professional proofreaders who work at newspapers, publications and online journals know how to put words together in order to express meanings افراد حرفه ای در زمینه تصحیح اشتباهات تایپی و مصححین که در انتشارات, روزنامه ها و مجلات آنلاین به کار مشغول هستند میدانند که چگونه کلمات را در کنار یکدیگر قرار دهند تا منجر به بیان و ابراز معنا و مفهوم گردد There is no need to act in an obsessive manner when it comes to preparing an error-free article or a lecture for someone or review an informative products catalog لازم نیست تا وسواس گونه به تهیه مقاله ای بدون غلط و یا متنی برای سخنرانی افراد اختصاص داد و یا به مرور کاتالوگی حاوی اطلاعات سودمند برای یک کالای بخصوص پرداخت.

Natural writing, speaking and expression of concepts needs to be done in a natural style نگارش, صحبت و بیان مفاهیم بایستی به صورتی طبیعی صورت پذیرد Have you ever examined famous global newspapers and compared them with local ones in terms of the number of typos and grammatical mistakes they contained آیا تاکنون به ارزیابی روزنامه های مشهور در سطح جهان پرداخته و آنها را با روزنامه های محلی از نظر تعداد اشتباهات تایپی و غلطهای گرامری مقایسه نموده اید؟ In order to speak and write in a finer manner, you need to follow some rules and sets of standards شما به منظور نگارش و مکالمه بهتر نیاز دارید تا به پیمودن و انجام یک سری قوانین و نکات بپردازید.

A good writing should meet a requirement or a purpose and seem appealing to the audience یک نوشته خوب بایستی برای رفع یک نیاز و یا هدف و جهت رضایتمندی مخاطب تهیه شده باشد Via searching the net, you will be able to gather a lot of tips on becoming a better writer از طریق جستجو در فضای مجازی, قادر خواهید بود تا نکات زیادی در ارتباط با نویسنده بهتری شدن جمع آوری نمائید For example, by speaking with experts in the field of literature, you will realize that generally speaking, there are two types of grammar to discuss when it comes to writing like a professional, the first one is historical type while the second and more important and practical version is labeled as comparative type

به عنوان نمونه, از طریق صحبت با کارشناسان در حوزه ادبیات, درخواهید یافت که بطور کلی دو نوع گرامر وجود دارد هنگامیکه صحبت از نویسندگی مانند یک فرد حرفه ای به میان می آید, نوع اول به مقوله تاریخی آن برمیگردد و دومی که مهم هم هست به موضوع عملی و تطبیقی دلالت دارد The first kind deals with the happenings since Latin and how history shaped writing and speech نوع اول در ارتباط با رخدادهای تاریخی از زمان لاتین میباشد و اینکه چگونه تاریخ در نوشتار و گفتار تغییر ایجاد کرد The second option is pretty modern and deals with comparing writing and speech types or finding resemblances and differences among them نوع دوم که مدرن هم هست به اشتراکات و اختلافات بین انواع نوشتار و گفتار می پردازد.