پرداختن به عمق معنا و مفهوم گرامر

شاید حتی پرسیدن این سؤال کمی عجیب به نظر برسد ولی تعریف صحیح گرامر چیست؟ آیا با دانستن چند کلمه و واژگان و مرتب کردن صفت و موصوف میتوان به انجام مکالمات راحت و روان و یا نگارش مقالات عالی دست زد؟ شاید یادگیری گرامر در آموزشگاههای خوب و یا با استفاده از کلاسهای آموزشی خصوصی مکالمه آسانتر از قبل به نظر برسد ولی حتی دانشجویانی که چند سال با مفاهیم گرامری و آموزشی سر و کار دارند هم هنوز در صحبت کردن بدون اشتباه ممکن است کمی محتاط به نظر برسند. آیا به نظر شما گرامر صرفا مرتب کردن و حفظ کردن قواعد و قوانینی است که در طول زمان تدوین شده اند و ما نیز ناگزیر به استفاده از آنها هستیم و یا بالکعس به ما کمک میکند تا مفاهیم و منظور خود را بهتر بیان نمائیم؟

Today we actually would like to grasp the grammar nitty-gritty امروز درواقع قصد داریم تا به عمق قضیه گرامر بپردازیم Maybe it is not an easy task to define grammar since many authors have attempted to come up with a good and inclusive solution and definition but differences in viewpoints still exist both on and off the net and even in the textbooks and primers شاید کار آسانی نباشد تا برای واژه گرامر توصیفی پیدا کنیم از آنجائیکه بسیاری از نویسندگان تلاش کرده اند تا به توصیف و تعریف و راه حل خوب و جامعی دست یابند در این زمینه ولی اختلاف در نقطه نظرها همچنان به قوت خود باقی هستند هم در فضای مجازی و هم در خارج از محیط اینترنت و همچنین در کتابهای درسی و جزوات آموزشی.

What problems can be solved when you have most grammatical points ready in your mind and are able to use them in your speech and when it comes to writing a note or a short letter با در اختیار داشتن نکات گرامری در ذهن خود چه مشکلاتی را قادر خواهید بود تا از پیش پا بردارید و یا هنگام صحبت کردن و یا وقتی که نوبت به نگارش یک یادداشت و یا نامه کوتاهی میرسد؟ Maybe some theories in education are only in minds of the authors and lecturers but it is necessary to bring them into the real world and make them practical شاید برخی نظریه های آموزشی تنها در اذهان نویسندگان و خطیبان قرار دارند ولی ضروری بنظر میرسد تا آنها را جهت ارائه به جهان حقیقی آماده نمود و کاربردی ساخت.

You are well aware that in order to be able to speak and write well, there is the requirement to study grammar and maybe you have been doing this for a number of years now شما به خوبی به این مطلب واقف هستید که به منظور صحبت کردن و نگارش خوب, نیاز است تا به مطالعه گرامر پرداخت و شاید هم شما چند سال است که مشغول فراگیری آن هستید Do you remember which grade you were in when your teacher first introduced concepts such as sentence formation and how different words like nouns and adjectives would play different roles in speaking and writing and that some terms were singular whereas other words were plural and needed different punctuation

آیا بخاطر می آورید که کلاس چندم بودید هنگامیکه آموزگار شما برای نخستین بار به معرفی مفاهیمی مانند جمله سازی و همچنین واژگانی از قبیل اسامی و صفات و نقشهای مختلفی که آنها در صحبت و نوشتن ایفا میکنند پرداخت؟ اینکه برخی از کلمات مفرد هستند و برخی دیگر جمع که در هنگام نگارش آنها بایستی دقت کرد Some students are blessed with knowledgeable instructors and therefore they fully understand why grammar is needed in life برخی دانش آموزان از نعمت داشتن مربیان با دانش برخوردار هستند و بنابراین به خوبی واقف هستند چرا گرامر در زندگی نیاز است It helps make you a better communicator آن به شما کمک میکند تا در هنگام ارتباطات فردی قویتر باشید.