گامهائی برای مدیریت موفق و منسجم

چه ایده هائی به ذهن شما خطور می کنند در راستای تبدیل شدن به یک مدیر قوی در اداره و سازمانی که در آن در حال حاضر مشغول به کار هستید؟ چه ویژگیهائی در یک مدیر موفق باید به چشم بخورد تا وی بتواند بر روی دیگر کارمندان تاثیر گذار باشد؟ آیا صرفا با داشتن معلومات و تحصیلات به روز و در اختیار داشتن امکانات پیشرفته میتوان از عهده مسئولیتهای شرکتهای بزرگ برآمد و یا اینکه به عواملی دیگر از قبیل تجربه نیز نیاز است؟ نظرتان درباره برنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت برای پیشبرد اهداف شرکت و اداره تان چیست؟ آیا بهتر است به تنهائی درباره تصمیمات مهم و تاثیر گذار اقدام نمائید و یا راه حل صحیح تر این است تا با اعضاء هیات مدیره و یا دیگر همکاران به هم فکری و مشاوره پرداخته و با هم تصمیم گیری نمائید؟

We would like to have a brief look at some steps to true and effective management at an office مایل هستیم تا نگاهی گذرا بیندازیم به اقداماتی در راستای داشتن مدیریتی صحیح و موثر در یک اداره Before you even attempt to seek a position of management at a company or an office, you need to consider whether you have the potentials of becoming a successful candidate for the job قبل از اینکه حتی شما برای تصدی یک شغل در سمت مدیریت یک اداره و یا شرکت اقدام نمائید, لازم است تا بررسی نمائید که آیا واجد شرایط یک کاندیدای موفق برای آن شغل هستید؟ If you determine to be the right person, then you must seek the best way to show and prove your full capabilities and skills

اگر شما تصمیم گرفته اید که شخص مناسبی برای آن شغل هستید, پس بایستی به دنبال بهترین راه جهت نشان دادن و ثابت کردن توانائیها و مهارتهای خود باشید It is significant to examine goals, priorities and needs in jobs related to the field of management مهم است تا به بررسی اهداف, اولویتها و نیازها در مشاغل مربوط به حوزه مدیریت پرداخت Apparently such notes seem obvious but surprisingly only few new managers pay attention to them when beginning their careers ظاهرا چنین نکاتی واضح به شمار میروند ولی جای تعجب است که تنها مدیران کمی در آغاز شغلشان به این موارد توجه می کنند Addressing priorities should be the first concern for top-notch managers who want to be successful in long term

توجه به اولویتها بایستی به اولین دلمشغولی مدیران برجسته جهت توفیق در بلند مدت باشد Strategic planning is the second important guideline to mention over here برنامه ریزی کاربردی دومین راهکار مهمی است که در اینجا میتوان به آن اشاره کرد Many managers claim to use strategic planning in their workplace but in reality, few actually do خیلی از مدیران ادعا می کنند که در محل کار خود از برنامه ریزی استراتژیک بهره می برند ولی در واقعیت تعداد کمی از مدیران اینچنین هستند Rather than seeking solutions to solve problems, some managers choose to blame their colleagues and staff or complain about failures in their offices, which altogether such things will deteriorate productivity at work

برخی مدیران, به جای یافتن راه حل برای رفع مشکلات, به سرزنش همکاران و کارمندان اداره شان می پردازند که چنین مواردی منجر به کاهش میزان بهره وری در محیط کار می گردد Having a good and strong strategic planning will generally determine eventual success of a manager at work داشتن برنامه ریزی خوب و قوی عموما منجر به تعیین موفقیت نهائی یک مدیر در محل کار خواهد شد A great manager will evaluate and examine all the options and current situation and then pick one of the alternatives should the need arise یک مدیر برجسته به بررسی و ارزیابی شرایط و موقعیت کنونی و انتخابها و برگزیدن یکی از راه های موجود در صورت نیاز اقدام خواهد نمود.

Good and wise managers will attempt to develop strong business teams as well مدیران خوب و با درایت اقدام به ایجاد گروههای تجاری قوی نیز خواهند نمود No individual, no matter how skilled or well or good with data and organizational systems will be able to troubleshoot problems alone هیچ فردی, هر چقدر هم که با مهارت و دارای آگاهی از تشکیلات اداری باشد قادر نخواهد بود تا به تنهایی مشکلات را مرتفع سازد Rather, such managers are advised to pick those individuals who will make their work teams stronger, better and more relevant in office بلکه به چنین مدیرانی توصیه میشود تا به انتخاب افرادی مبادرت کنند که تیم آنها را در محیط کار قویتر و بهتر و مرتبط تر با امور می سازند.

Still there are other points to mention in this regard such as delegating responsibilities and tasks wisely to the right staff هنوز هم نکات دیگری را میتوان در این رابطه ذکر کرد از قبیل سپردن انجام امور و مسئولیتها به افراد مناسب Sometimes in the short term you had better perform certain jobs by yourself but in the long term ask other staff and colleagues to help you out برخی مواقع در کوتاه مدت بهتر بنظر میرسد تا بعضی امور را به تنهائی به انجام برسانید درحالیکه در بلند مدت میتوانید از دیگر همکاران درخواست کمک نمائید Good managers are honest, have good intentions and relationships with their employees مدیران خوب با صداقت هستند و نیات خوب دارند و رابطه شان با دیگر کارمندانشان مناسب است.