ارائه خدمات شایسته به مشتریان

در تمامی تجارتها, کسبه و دارندگان حرف و مشاغل به این فکر هستند که چگونه به تعداد مشتریان خود بیفزایند و از مخارج کاسته و موجب رشد و رونق و شکوفائی کار خود گردند. با مطالعاتی در زمینه بازاریابی در خواهیم یافت که امروزه مهم است تا مشتریان خود را راضی و خوشنود نگاه داشت چون آنها درواقع سرمایه اصلی حرف و مشاغل و تجارتهای خرد و کلان میباشند و صرف نظر از اینکه میزان و قدرت مالی تجار چقدر میباشد, بدون داشتن زمینه و پشتیبانی قوی از لحاظ ارائه خدمات مناسب به مشتریان قدیمی و جدید, پس از مدتی رکود را در کارنامه تجاری خود ثبت و مشاهده خواهند نمود. مشتریان نیز به دنبال خرید از مغازه ها و فروشگاههائی هستند که به آنها احترام گذارده و خدمات مناسب در قبال خریدشان ارائه دهند.

It is very important for businesses to offer top-notch customer service مهم است که فروشندگان به مشتریان خود خدمات بسیار با کیفیت بالا ارائه نمایند By following the following steps, you too will be able to run a profitable business and keep your customers pleased با انجام موارد زیر, شما هم خواهید توانست تا یک کسب و کار سود آور را اداره نمائید و موجب خوشنودی مشتریانتان را هم فراهم آورید As a matter of fact, if you increase the quality of your company’s customer service, you can increase and enhance your customers satisfaction and loyalty, which are both important for every business to succeed in the commercial world in the twenty first century

درواقع, با ارتقاء کیفیت میزان رضایتمندی مشتریان شرکت خود شما خواهید توانست تا به میزان رضایت و همچنین وفاداری آنها بیفزائید که هر دوی این موارد در جهان تجاری قرن بیست و یکم برای هر کسب و کاری که بخواهد موفق شود مهم هستند Of course on paper, customer satisfaction seems easy to do but it is complex to figure out in reality because even large businesses go bankrupt sometimes because they lose sales and customers البته بر روی کاغذ مقوله رضایتمندی مشتریان کاری ساده به نظر میرسد ولی درک آن در واقعیت دشوار است زیرا حتی تجارتهای بزرگ هم گاهی ممکن است که با از دست دادن فروش و مشتریان خود به ورشکستگی دچار شوند.

We can begin counting the items by hiring the right staff and employing attentive personnel at all levels of your shop and organization should be one of the first priorities since they know how to interact with customers and improve their satisfaction and sales volume میتوانیم برای شمردن نکات از استخدام افراد شایسته و مناسب و دلسوز در تمامی قسمتهای مغازه و یا سازمانتان شروع کنیم و این موضوع میتواند به عنوان اولویت اول در نظر گرفته شود, زیرا آنها میدانند که چگونه با مشتریان تعامل داشته باشند که هم موجب رضایتمندی آنها و هم باعث افزایش میزان فروش گردد Looking at track records of the employees is necessary but paying attention to their working enthusiasm should also matter

مطالعه سوابق شغلی کارمندان ضروری به نظر میرسد ولی توجه به میزان دلسوزی و اشتیاق آنها به شغلشان هم بایستی در نظر گرفته شود At your company, customer service should be everyone’s focus در شرکت شما, خدمت به مشتری بایستی نقطه تمرکز همه باشد Truth is that at the end of the day you will have no business without your customers حقیقت این است که شما در پایان روز بدون مشتریانتان تجارتی هم نخواهید داشت From the first day of launching your business and when customers walk through the door of your company, providing them with quality and timely and attentive service should be the priority for all personnel at your organization to succeed

از نخستین روز ایجاد و راه اندازی کار خود و هنگامیکه مشتریان از درب شرکت وارد میشوند این نکته بایستی اولویت برای همه کارمندان سازمان شما باشد که به آنها خدماتی با کیفیت و دلسوزانه ارائه دهند که موجب موفقیت شود Everyone who is involved in your company should note that customer comes first هر فردی که در شرکت شما نقشی ایفا میکند بایستی به این نکته دقت کند که مشتری حرف اول را میزند Your company should provide training for new staff to keep customers happy and make your business successful but this training should be ongoing شرکت شما بایستی برای پرسنل جدید آموزش فراهم آورد به منطور راضی نگاه داشتن مشتریان و موفقیت کار شما و این آمورش بایستی مستمر باشد.