مساله مدیریت زمان در ساعات شبانه روز

داشتن ساعت مچی و یا نگاه کردن به ساعت دیواری در منزل و محل کار برای همه ما تقریبا امری عادی شده است و شاید کمتر کسی به اهمیت ساعاتی که به سرعت از کنار ما در حال عبور هستند بیندیشد ولی مساله مهم این است که بدانیم زمان در شبانه روز چگونه صرف می شود چون درواقع زمان چیزی حیاتی و بسیار مهم برای همه ما تلقی شده و بایستی با آن به نحوی دوست شویم تا اینکه آنرا به راحتی از دست ندهیم. درست است که همه فعالیتهای تفریحی روح بخش و لذت بخش می باشند ولی بایستی در کنار آنها به امور فرهنگی و مطالعاتی و دیگر کارهائی نیز بپردازیم که موجب ارتقاء علمی ما نیز می گردند. راستی مدیریت زمان شما در زندگی شخصی و اجتماعی و کاریتان چگونه است؟

It is actually correct to state that time is one of the most important assets all of us have in our lives and a great idea is to befriend it and make use of the hours and minutes in the finest manner درواقع صحیح است که اظهار کنیم که زمان یکی از مهم ترین دارائیهائی است که همه ما در زندگیمان در اختیار داریم و نظر خوبی است تا با آن دوست شده و کنار بیائیم و از تمام ساعات و دقایقی که همه ما در اختیار داریم به بهترین نحو استفاده کنیم But how is it possible to make friends with time which is the same thing many times we find it difficult to keep up with in our lives and in certain occasions we may find it almost impossible not to stay behind in our social events and dates and meetings

اما چگونه ممکن است تا با زمان دوست شویم درحالیکه زمان دقیقا همان چیزی است که در بسیاری از موارد در زندگیمان با آن دست و پنجه نرم می کنیم و سخت است برایمان تا در ملاقات هایمان و قرارهایمان دیر نکنیم و خود را به موقع به جلسات برسانیم؟ So what should we do in our life to succeed when it comes to managing time and the hours in a day? Should we embrace time or rather we run away from it and try to avoid it پس بنابراین چگونه بایستی ساعات شبانه روز و زمان را در زندگی خود مدیریت نمائید؟ آیا بایستی زمان را در آغوش بگیریم و یا اینکه از آن فرار و اجتناب کنیم؟ No matter who we are in our lives, we are living together with time and there is no escape from it in any form or style

صرف نظر از اینکه در زندگی مان چه فردی هستیم, همه ما در حال زندگی با زمان می باشیم و به هیچ طریقی نمی توانیم از آن فرار کنیم Every decision we make in our personal or social life depends on time and how we are going to manage it هر گونه تصمیمی که در زندگی شخصی و اجتماعی خود اتخاذ می نمائیم بر اساس زمان و مدیریت آن می باشد When we speak about time and how it affects all of us in our lives, we actually refer to a universal reality which is the same no matter where you live and where you are or where you travel. There are only twenty four hours per day and you can find hundreds of millions of people in all continents who wear a wrist watch every day at home and work

هنگامیکه در ارتباط با زمان و اینکه چگونه بر روی زندگی همه ما اثر می گذارد صحبت می کنیم, درواقع درمورد واقعیتی جهانی به صحبت مشغول هستیم که صرفنطر از اینکه کجا زندگی می کنیم و هستیم و یا در حال سفر می باشیم یکسان است. تنها بیست و چهار ساعت در شبانه روز وجود دارد و شما در تمام قاره های جهان می توانید صد ها میلیون نفر را پیدا کنید که در منزل و محل کار خود از ساعت مچی استفاده می کنند All of us have appliances in our household which are related to time and have timers and there are streets and squares in all countries that are named based on time در منزل همه ما دستگاههائی وجود دارند که بر اساس زمان و با تایمر کار می کنند و همچنین در همه کشورها خیابانها و میادینی وجود دارند که در ارتباط با زمان نام گذاری گردیده اند.

Even in previous centuries when there was nothing called a watch or clock, farmers and scientists were closely watching and observing movements of the sun and they would look at the sky and the moon as well as the transition of the seasons to discover how time would pass حتی در قرنهای گذشته که چیزی به عنوان ساعت وجود نداشت, دانشمندان و کشاورزان به مساله گذر زمان از طریق مشاهده خورشید و نگاه کردن به آسمان و ماه و تغییر فصلها اهمیت می دادند In all calendars internationally you can find information about the seasons and various celebrations people have worldwide based on different times در همه تقویم های بین المللی شما میتوانید اطلاعاتی راجع به فصول و همچنین مراسم و جشن هائی بیابید که مردم برگزار می کنند در ارتباط با اوقات و زمانهای مختلف.