فن ترجمه و نکاتی برای افراد مبتدی در این زمینه

ترجمه متون چه به صورت کتبی و چه شفاهی را میتوان به عنوان یکی از کارهای جذاب و دارای نکات ظریف بسیاری قلمداد کرد که همواره در طول تاریخ ادبیات و نگارش و همچنین در حین نوشتن متون و در موارد شرکت در جلسات حضوری و آنلاین یا برخط دارای اهمیت بسیاری بوده است. چه بسا ترجمه اشتباه کلمات و عبارات منجر به ارائه تصویر اشتباهی از محتوای مورد نظر شده باشد یا اینکه کتابهای حتی پرفروش در یک فرهنگ و کشور در محل و بازار کتابفروشی دیگر چندان توفیقی به لحاظ مقبولیت و فروش و جلب نظر مخاطبین و جامعه آکادمیک نداشته باشند. این مطلب به ویژه برای آندسته از افراد مبتدی صدق میکند و دارای اهمیت دو چندان میشود که در حال حاضر مشغول تحصیل در رشته مترجمی هستند و هنوز در ابتدای راه در مسیر ترجمه میباشند.

By the way, what are some of the tips for beginners in the world of translation who may consider this an intimidating endeavor راستی, چه نکاتی را میتوان برای افراد مبتدی در جهان ترجمه ذکر کرد که ممکن است از آن به عنوان یک کار و تلاش دلهره آور یاد کنند؟ Sure a slew of translation projects can be spotted that tend to be overwhelming due to the weird and technical words, phrases, and collocations used in the original and destination passages قطعا در بسیاری از پروژه های ترجمه میتوان فضا را سنگین و احاطه کننده تلقی کرد به جهت وجود کلمات و عبارات و اصطلاحات دشوار و عجیب در متنهای مبدا و مقصد It is essential and highly advised to outline the goals as well as requirement of translation plans since a good interpreter and translator needs to be always on track and doing what needed precisely since even deadlines and time frames matter to them

ضروری است و بسیار توصیه میشود تا در برنامه های ترجمه به تببین اهداف و نیازمندیها اقدام نمود از آنجائیکه یک مترجم خوب شفاهی و کتبی همواره در مسیر صحیح بوده و آنچه را که نیاز است به درستی انجام داده و به مهلت های زمانی نیز پایبند است Apart from having a clear goal, conducting research also matters here در کنار داشتن یک هدف شفاف انجام تحقیق نیز در اینجا حائز اهمیت میباشد If you are going to undertake a new translation project, don’t forget to research enough the subject matter of the relevant context like familiarizing yourself with all delicate points as well as nuances associated with the paragraphs and essays چنانچه قصد بر عهده گرفتن یک پروژه جدید ترجمه را دارید فرموش نکنید تا به اندازه کافی تحقیق کنید در زمینه متن مورد نظر و با ظرایف و نکات آن آشنا شوید در ارتباط با پاراگرافها و مقاله ها By doing this, you will be able to avoid a lot of unwanted wrong translations which can prove to be frustrating and embarrassing

از طریق انجام اینکار شما خواهید توانست تا از بسیاری از اشتباهات ناخواسته در زمینه ترجمه اجتناب کنید که میتوانند مشکل ساز و ناراحت کننده باشند Importantly, do not depend on your memory since picking a good glossary, dictionary and online encyclopedia can be your great companion نکته مهم دیگر این است که صرفا به حافظه خود اتکا نکنید چون استفاده از یک لغتنامه و فرهنگ لغت و دائره المعارف آنلاین میتواند برای شما یک دوست و همنشین خوب تلقی شود Following this tip will ensure your translated text will be uniform and accurate انجام دادن این راهکار تضمین کننده این مطلب است که متن شما صحیح و یکنواخت خواهد بود Also you can be certain not to miss out on any delicate and subtle meanings and tips in your assignment همچنین اطمینان خواهید داشت که از سمت شما هیچ گونه نکته و معنای ظریف جا نخواهد ماند در تکلیف و کار خود Don’t forget to proofread your completed project before submitting the work and also stick to the consistency pattern which means using the same accurate terminology throughout the paragraphs and essays فراموش نکنید تا به تصحیح و بازخوانی متن مورد نظر خود قبل از ارسال کار نهایی بپردازید و همچنین به الگوها و قواعد پایبند باشید که به مفهوم استفاده از لغات و واژه شناسی دقیق در تمام بخشهای پاراگرافها و مقالات میباشد.