بهبود مهارتهای هنری از طریق تمرین

شما چقدر به مقوله هنر اهمیت میدهید و اصولا هنر چه جایگاهی در زندگی شما ایفا میکند؟ آیا از آندسته افرادی هستید که تابلوهای نقاشی و خطاطی در چند نقطه بر روی دیوارهای منزل و اتاقتان مشاهده میشود یا اینکه چندان به تزئین خانه خود با این لوازم علاقمند نیستید؟ شاید هنر مقوله ای ذاتی باشد و یا نباشد ولی میتوان با کوشش و تلاش هر استعداد هنری را بهبود بخشید. حتی اگر شما به تازگی در یک کلاس هنری ثبت نام کرده اید و علاقمند به یادگیری تکنیکهای جدید نقاشی میباشید, با تلاش و صرف وقت خواهید توانست تا هر روز به مهارتهای خود بیفزائید و ترسیمهای بهتر و خلاقانه تری از خود ارائه نمائید. لطفا توجه کنید که حتی نقاشان و هنرمندان بزرگ در سطح جهان در ابتدا آماتور و مبتدی بودند.

Do you know how to nurture your artistic talent آیا شما میدانید که چگونه استعداد هنری خود را تقویت نمائید؟ So, you’d like to improve your artistic ability راستی, شما مایل هستید تا توانائی هنری خود را ارتقا دهید But you might think that you don’t have any natural talent ولی ممکن است که تصور شما این باشد که فاقد استعداد ذاتی باشید The truth is you don’t have to be born with talent to be a good artist and to enjoy making art حقیقت این است که نیازی نیست تا شما با استعداد هنری به دنیا بیائید که هنرمند شوید و یا از ساختن آثار هنری لذت ببرید Many people who try painting get frustrated and give up because they feel they lack the artistic gene

خیلی از افرادی که شروع به نقاشی مینمایند زود خسته شده و کار را رها می نمایند چون احساس میکنند که فاقد ژن و استعداد هنری هستند However, the real problem is that they have just never been trained to look at the world like an artist اما مشکل واقعی این است که آنها هرگز آموزش ندیده اند تا به دنیا مانند یک هنرمند نگاه کنند When non-artists look at the subject of a drawing, they see it with left side of their brains هنگامیکه افراد معمولی به موضوع یک تصویر نگاه میکنند, آنها از نیمکره سمت چپ مغزشان استفاده میکنند They immediately begin figuring out the meaning of what they see آنها بلافاصله شروع به درک معنی آنچیزی که میبینند میکنند.

An artist pays attention to what is actually being seen یک هنرمند توجه میکند به چیزی که حقیقتا آن را میبیند They actually observe the lines in paintings as well. Are they straight or curved? Dark or light? Where do they intersect آنها همچنین خطوط در نقاشیها را مشاهده میکنند, آیا آنها صاف و یا خمیده میباشند؟ تاریک هستند و یا روشن؟ آنها در کجا یکدیگر را قطع مینمایند؟ Do you want to learn to see like an artist? Try this exercise آیا میخواهید تا مانند یک هنرمند مشاهده گر باشید؟ این تمرین را انجام دهید Find a large photo of a face and try to draw it یک عکس بزرگ از یک صورت را پیدا کنید و سپس سعی در ترسیم آن نمائید It’s OK if your drawing looks bad اشکال ندارد اگر نقاشیتان خیلی خوب نباشد.

Then turn the photo upside down and try again سپس عکس را برگردانید و دوباره به آن نگاه کنید This time focus only on the relationships of the intersecting lines and shapes این بار تنها به روابط بین خطوط و اشکالی که همدیگر را قطع میکنند تمرکز کنید People who claim they have no artistic talent may actually have talent افرادی که ادعا میکنند استعداد هنری ندارند ممکن است درواقع دارای این استعداد باشند But they may not be able to use it because they worry ولی چون آنها دارای نگرانی و استرس هستند ممکن است قادر نباشند تا از استعدادهایشان استفاده کنند Young children on the other hand rarely have these fears and worries کودکان از طرف دیگر بندرت دارای چنین ترسها و نگرانیهائی میباشند.