تازه فارغ التحصیلان و تعدادی راهکار برای استخدام

افرادی که به تازگی فارغ التحصیل میشوند, چه در مقطع تحصیلی دبیرستان یا بالاتر در دانشکده, همواره این دغدغه و فکر را دارند که بالاخره پس از سالها تحصیل و آموزش در مقاطع مختلف و صرف وقت, چه چشم انداز شغلی در انتظار آنها خواهد بود و از نظر اجتماعی و فردی و تحصیلی و همچنین مالی و شغلی کدام جایگاه و میزان رضایتی را خواند داشت. آیا بهتر است آنها صرفا با توجه به رشته ای که در آن درس خوانده اند و موفق به اخذ مدرک تحصیلی مانند دیپلم یا لیسانس شده اند اقدام به نوشتن رزومه و خلاصه سوابق شغلی نمایند یا اینکه بهتر است که با اساتید و شرکتهای کاریابی مشورت نموده و سپس اقدام به جستجوی مشاغل نمایند؟ آیا میدانستید که همواره نخستین شغلی که شما موفق به اخذ آن میشوید میتواند در آینده شما تاثیر داشته باشد؟

Let’s have a glance at a few pieces of career advice for new graduates به اتفاق یکدیگر نگاهی می اندازیم به تعدادی نصیحت برای تازه فارغ التحصیلان در زمینه شغلی After graduation from high school and mainly college, the applicants need some advice to remain on the right career path پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان و عمدتا دانشکده, متقاضیان به تعدادی راهکار نیاز دارند تا در مسیر صحیح استخدام حرکت کنند Some professionals in the area of commerce assert that the first job you land is going to be extremely important in shaping your future برخی افراد حرفه ای در حوزه تجارت بر این عقیده میباشند که نخستین شغل مورد تصدی شما بسیار حائز اهمیت میباشد در جهت شکل دهی آینده شما.

Since the job market is pretty much always tight, new graduates might feel a bit overwhelmed as they could encounter more closed doors than open ones on the market از آنجائیکه بازار کار بسیار رقابتی میباشد, تازه فارغ التحصیلان ممکن است قدری احساس فشار کنند هنگامیکه بیشتر با دربهای بسته مواجه شوند نسبت به موقعیتهای موجود To begin with, even after filling out numerous job applications and showing up in multiple job interviews, you can act like your own coach and have a look at your application from outside, like an employer would do در ابتدا, حتی پس از پر کردن فرمهای استخدام بسیار و شرکت در جلسات مصاحبه شغلی فراوان, شما میتوانید به عنوان مربی استخدامی خود عمل کنید و به تقاضا و پرونده شغلی خود از بیرون و به مانند یک کارفرما نگاه کنید.

Importantly, it is advised to be attentive to appropriate dress code while taking part in job interview sessions, not too formal nor too casual, something connected to the actual career you are looking for نکته مهم بعدی در زمینه نحوه پوشش در جلسات مصاحبه شغلی میباشد, نوع مناسب نه خیلی رسمی و نه خیلی غیر رسمی میباشد, چیزی که در ارتباط با حرفه ای است که شما در جستجوی آن میباشید As an example, for management positions, try dressing up to impress the higher ups in the company به عنوان نمونه, در موارد استخدامی تصدی پست مدیریتی, سعی در پوشش رسمی داشته باشید تا بر روی افراد رده بالا در شرکت تاثیر مناسبی بگذارید In the end, should you fail to land your ideal job at first, why not taking a lesser position and get promotions gradually در پایان, چنانچه از ابتدا موفق به تصدی شغل ایده آل خود نشوید, توصیه میشود تا کار قدری رده پائین تر را یافته و به مرور در آن ارتقاء شغلی کسب نمائید.