مطالب نحوه اداره مناسب کلاسهای آموزشی دروس

برای بسیاری از معلمین و مربیان آموزشی که به تازگی قدم در حوزه فرهنگ و تعلیم و تعلم گذاشته اند, نحوه آغاز و مدیریت کلاسهای درسی میتواند همراه با بسیاری از پرسشها باشد, صرفنظر از مقطعی که در آن قصد شروع به کار علمی پژوهشی را دارند. این مطلب به ویژه در موارد انتقال و گذار مقاطع تحصیلی مثلا از یک کلاس و دوره به کلاس و دوره بالاتر و یا انجام پروژه های جدید آکادمیک میتواند قدری همراه با چالش باشد. مثلا حتی تعداد دانش آموزان و دانشجویان حاضر در کلاسهای حضوری و مجازی نیز میتواند بر روی راندمان کار مربیان و معلمین آموزشی و تجربیات آنها در کوتاه و بلند مدت تاثیر مستقیمی داشته باشد.

Today, we are going to have a glance at handling management of classes, in particular, during transitions and in educational settings امروز قصد داریم تا نگاهی بیندازیم به مقوله مدیریت و اداره کلاسها به ویژه در دوران انتقال و گذار و در محیطهای آموزشی Transitions in classes while picking mini-lessons help students learn lessons and study different course subjects during the term دوران و تجربیات گذار در کلاسها در حین فراگیری دروس توسط دانشجویان و در کلاسها و مقاطع متفاوت روی میدهد Management in classes needs to be well-structured to address proper attention and focus of the students and help maintain a compelling trend of the courses during the educational terms

مدیریت در کلاسها بایستی به نحو مطلوب صورت پذیرد تا توجه و تمرکز دانشجویان را حفظ کرده و منجر به نگاهداری و برقراری روند مناسب و جذاب دوره ها در طی دوران آموزشی گردد Teachers and trainers can opt for using various tools and applications to provide students with sets of directions like timers to signal when transitioning from studying to presentation or memorization of the lessons and so on معلمین و مربیان ممکن است از ابزارها و برنامه های گوناگونی استفاده نمایند جهت ارائه دستورالعملها به دانشجویان و دانش آموزان مانند لوازم کنترل زمان در مواردی همچون مطالعه دروس و حفظ کردن مطالب آنها و آمادگی جهت سخنرانی و ارائه نکات و غیره Another point is that miracles are not going to happen in classrooms and that students are not able to read their teachers’ minds and thus, trainers need to provide their learners with clear sets of directions and guidelines on how to proceed with classrooms assignments

نکته دیگر این است که در کلاسها معجزه ای قرار نیست رخ دهد و اینکه دانشجویان نمیتوانند تا ذهن معلم و استاد خود را بخوانند و از این رو مربیان نیاز به این دارند تا برای فراگیران خود تعدادی دستور العمل و راهنمائی ارائه نمایند تا با تکالیف کلاسها به پیش روند As an example, instead of offering everything orally, when it comes to transitioning from one educational activity to another one, like from reading books to preparing for a quiz in the classroom, teachers can write down notes on the whiteboard به عنوان مثال, به جای بیان همه موارد به صورت شفاهی, در هنگامیکه نوبت به تغییر و گذار از یک تکلیف و کار آموزشی به دیگری فرا میرسد, مثلا از مطالعه کتاب به آمادگی برای آزمون در کلاس, معلمین میتوانند نکات را بر روی تخته سفید یادداشت نمایند.

Furthermore, successful teachers constantly follow up with their students in the classrooms to ensure the educational settings remain compelling and competitive and check for comprehension of the learners به علاوه, معلمین موفق در کلاسهای درس بطور مستمر اقدام به پیگیری و چک کردن مطالب آموزشی با دانش آموزان میکنند تا اطمینان حاصل نمایند محیط آموزشی رقابتی و جذاب میباشد For instance they could ask students randomly on what they are supposed to do in the sessions به عنوان مثال آنها ممکن است از دانشجویان بطور اتفاقی و تصادفی پرسش نمایند که در جلسات قرار است چه کاری انجام دهند If teachers manage to professionally and successful take the initiative and run classrooms in a smooth and great way, the school year would be awesome both for them and for the learners

چنانچه معلمین بتوانند به نحو حرفه ای و موفقیت آمیز از طریق اتخاذ روش ابتکاری کلاسهای همراه با آرامش و عالی را اداره نمایند, سال تحصیلی هم برای آنها و فراگیران بسیار درخشان خواهد بود At the beginning of the school year, it is advised that teachers greet the students personally and friendly to build trust and rapport در آغاز سال تحصیلی توصیه میگردد تا معلمین بطور شخصا و فردی با دانش آموزان خوش آمد گفته و از این طریق با آنها رابطه دوستانه و رفاقت ایجاد نمایند By doing so, even a better learning experience will follow on the students half later از این طریق, بعدا تجربه یادگیری بهتری نیز از سمت دانشجویان صورت خواهد پذیرفت On the other hand, a great teacher needs to clearly express the expectations they have to be meet by the students like the lesson plans

از آنطرف, به روش شفاف معلمین بایستی بیان نمایند که چه انتظاراتی از دانش آموزان جهت انجام دادند دارند از قبیل طرح دروس In terms of education, the students need to feel they are backed by their trainers and teachers and a kind of mutual trust needs to be established among them in classrooms به لحاظ آموزش, دانش آموزان نیاز به این دارند که احساس کنند از سمت مربیان و معلمین مورد حمایت واقع میگردند و اینکه در کلاسهای درس بین آنها نوعی اعتماد مشترک برقرار میباشد Importantly, when facing challenges, great teachers do their best to find the kind and passionate tone when addressing their students and furthermore, they strive to almost always remain positive and spread this kind of atmosphere in their classes نکته حائز اهمیت این است که در حین مواجهه با مشکلات, معلمین برجسته منتهای تلاش خود را به عمل می آورند تا مثبت اندیش باشند و در حین خطاب قرار داردن دانش آموزان خود مهربان و با انگیزه باشند و اینکه این جو را در کلاسهای خود توسعه دهند.