ارزشهای فرهنگی و اخلاقی

مسائل اخلاقی در زندگی همه ما نقشی بسیار تعیین کننده ایفا میکنند و مهم است که همواره در موارد مختلف به رعایت اخلاق بیندیشیم و سعی کنیم تا شهروندی خوب و آراسته به اخلاق نیکو باشیم. بعضی وقتها ممکن است به اصطلاح بر سر دوراهی قرار بگیریم و به درستی ندانیم که چه کاری و چه تصمیمی بهتر است. شاید شما هم آگهی هائی را دیده باشید که در آنها به فرد یابنده یک کالا مثل ساعت مژدگانی داده خواهد شد درصورتیکه کالاهای مفقوده را بیابند و به صاحبانشان بازگردانند. شاید شما هنگام خروج از رستوران و با دیدن صورتحساب متوجه شوید که صندوقدار از شما مبلغی کمتر از بهای واقعی غذای سفارش داده شده دریافت نموده است. در این موارد چه تصمیمی اتخاذ خواهید کرد؟

Ethics and moral values as well as dilemmas play important roles in the lives of all of us and sometimes you may ask yourself just what action you should take اخلاق و موارد آن و همچنین دوراهیها در زندگی همه ما نقشی مهم دارند و شما هم ممکن است بعضی وقتها از خود پرسیده باشید که چه تصمیمی باید گرفت You may use the bathroom of a restaurant and there find someone’s watch there ممکن است شما از سرویس بهداشتی یک رستوران استفاده کنید و ساعت فردی را در آنجا بیابید In these cases it is essential to demonstrate personal ethics and values and make a good decision and try to find the real owner of the missing items or give them to the restaurant’s manager to find the owners

در چنین مواردی بسیار مهم است تا ارزشهای اخلاقی خود را نشان دهیم و تصمیم صحیحی بگیریم. مثلا سعی در یافتن صاحب آن ساعت کنیم و یا آن را به مدیریت رستوران تحویل دهیم تا صاحبش را بیابد We would like to discuss acts of kindness and honesty قصد داریم تا درباره اعمال صادقانه و پر از عطوفت و مهربانی به صحبت بنشینیم Look at this. They didn’t charge us for the desserts به اینجا نگاه کن. یادشان رفته تا پول دسر را در صورتحساب منظور کنند Really? I think we’d better tell the waiter راستی؟ فکر کنم بهتر است تا به میهماندار اطلاع دهم Truth is, if we didn’t tell him, it would be wrong حقیقت این است که اگر به وی اطلاع ندهیم از نظر اخلاقی کاری اشتباه است.

What would you do if you found a wallet on the street در صورت یافتن یک کیف پول در خیابان چه میکنید؟ If I do the right thing, I can sleep peacefully at night چنانچه کار صحیحی را انجام بدهم, شب هنگام با آرامش خواهم خوابید If they put the wrong price on the coat, I would not buy it without telling the clerk اگر فروشندگان قیمت اشتباهی را بر روی کت قرار بدهند, من بدون اطلاع دادن به آنها این کت را نخواهم خرید I’m sure you would say something if the restaurant check were wrong من مطمئن هستم که شما در صورت متوجه شدن اشتباهی در صورتحساب رستوران به کارکنان اعلام خواهید کرد Tell your classmates about an ethical choice you had to make in the past

به همکلاسیهایتان درباره یک انتخاب اخلاقی که در گذشته انجام دادید بگوئید The following expressions and statements can also be used when it comes to talking about moral issues and ethics از عبارات و جملات زیر میتوان استفاده کرد به هنگام صحبت راجع به مسائل اخلاقی Last night I had a pizza at a nice fast-food restaurant but I believe they undercharged me من دیشب در یک رستوران خوب فست فود پیتزا خوردم و اعتقاد دارم که از من کمتر از بهای واقعی غذا مبلغ مطالبه کردند I filled up my gas tank this morning at the gas station and the staff there gave me too much change من امروز در پمپ بنزین باک ماشینم را پر کردم و کارکنان آنجا به من اشتباهی بیشتر بقیه پول را دادند.