بررسی تاثیرات اینترنت

اینترنت در جهان امروز به مقوله ای آشنا برای همه افراد تبدیل شده است و در بسیاری از امور ما از شبکه اینترنت و وبسایتهای آنلاین استفاده میکنیم. حتی برخی از افرادی که به تهیه غذا و یا صرف شام در رستورانها علاقمند میباشند از طریق اینترنت به رزرو کردن صندلی در رستوران مورد علاقه خود اقدام میکنند. در کنار همه این موارد که موجب شده است اینترنت بیش از پیش در بین مردم طرفدار داشته باشد, مسائلی نیز موجب شده است تا به دنیای مجازی با دید عمیقتری بنگریم. شاید در خبرها خوانده باشید که در دیگر کشورها هکرهای کامپیوتری موفق شده اند تا مقداری پول از حسابهای مشتریان به حسابهای خودشان منتقل کنند و همچنین در فضای آنلاین باید مراقب تبادل نظر و ارتباطات با دیگر افراد باشیم.

Let’s discuss the impact of the internet on lives of all of us since in the 21st century, all of us are using the online networks in a way or another بیاید به تاثیرات اینترنت بر روی زندگی همه مان بپردازیم چون در قرن بیست و یکم همه ما به گونه ای مشغول استفاده از شبکه های آنلاین هستیم What kinds of problems have you had with the internet recently اخیرا با چه مشکلاتی در زمینه استفاده از اینترنت دست به گریبان بوده اید؟ What kinds of internet problems have you heard about on the news در خبرها از چه مشکلات اینترنتی با خبر شده اید؟ You may have heard that hackers sometimes manage to steal millions in cash by accessing credit card numbers belonging to other people and businesses

ممکن است شما در خبرها خوانده باشید که هکرها موفق شده اند تا مبالغ میلیونی به سرقت ببرند از طریق دست یافتن به شماره کارت های بانکی که متعلق به مردم و شرکتها میباشند Nearly all banking institutions and financial organizations recommend their clients to install security software applications such as anti-virus tools on their computers and also change their passwords periodically تقریبا تمام بانکها و موسسات مالی به مشتریانشان توصیه میکنند تا نرم افزارهای امنیتی از قیبل ضد ویروس بر روی رایانه های خود نصب کنند و همچنین پسورد یا گذرواژه خود را به طور متناوب و چند وقت یکبار تغییر دهند This way they will be able to minimize the risk of their accounts getting hacked

بدین ترتیب آنها خطر دسترسی غیر مجاز به حسابهایشان را به حداقل میرسانند According to some technical reports, there are certain viruses which are able to enter computer systems through junk e-mail and these letters are usually sent through unwanted advertisements طبق چند گزارش فنی, ویروسهای بخصوصی وجود دارند که میتوانند از طریق ایمیلهای بی ارزش که غالبا حاوی تیلیغات ناخواسته میباشند وارد سیستم های کامپیوتری شوند And unfortunately the number of such emails has reached epidemic proportion و متاسفانه تعداد چنین نامه های الکترونیکی به حد بسیار فزاینده ای رسیده است They can slow down and in some cases even shut down the whole computer systems

آنها میتوانند موجب کندی و یا حتی از کار افتادن سیستمهای کامپیوتری شوند In big companies they can cause tremendous amounts of damages در شرکتهای بزرگ آنها میتوانند موجب ضرر و زیان هنگفت شوند Companies, both big and small, have been trying for years to protect themselves with anti-virus programs شرکتهای بزرگ و کوچک سالهاست در تلاشند تا با استفاده از نرم افزارهای آنتی ویروس از خودشان محافظت کنند If someone asks you to define an anti-virus software program, here is one description you can use چنانچه فردی از شما درباره نرم افزار آنتی ویروس بپرسد, میتوانید از این توصیف استفاده کنید It tries to stop the spread of viruses کمک میکند تا از گسترش ویروسها جلوگیری شود.