پرسش درباره اشخاص و مشاغل

در بسیاری از موارد ما شروع مکالماتمان را با پرسشها و سوالات انجام میدهیم مثلا وقتی به اداره ای مراجعه میکنیم و از افراد درباره قسمتهای آن سازمان پرسش میکنیم. Excuse me. Are you John? No, I’m not. I’m Ben. That’s John, right over there ببخشید آیا شما جان هستید. خیر نیستم. من بن هستم. جان آنجاست. همانطور که ملاحظه میکنید, در زبان انگلیسی معمولا وقتی ما به یک جهت اشاره میکنیم از over there استفاده میکنیم و نه there چون زیاد مرسوم نیست. نکته دیگر در مکالمات استفاده از پاسخهای کوتاه است. همانطور که در این مثال ملاحظه میکنید وقتی ما فرد مورد نظر نیستیم و میخواهیم جواب منفی بدهیم ابتدا از پاسخ منفی کوتاه No, I’m not استفاده میکنیم و سپس مکالمه را ادامه میدهیم.

اسامی در زبان انگلیسی به دو بخش تقسیم میشوند: اسامی خاص Proper nouns و اسامی عام Common nouns اسامی خاص به اسامی اشخاص, نام و نام خانوادگی آنها, اسامی شهرها و کشورها و محصولات اطلاق میشود و بهتر است در این موارد اولین حرف این کلمات را به صورت بزرگ capital letter بنویسیم. به چند مثال توجه فرمایید Michael Green یا Tehran و Iran و اسامی عام دیگر اسامی مرسوم و معمولی هستند که لازم نیست به صورت بزرگ نوشته شوند مانند apple یا car یا student که به حالت معمولی lowercase letter نوشته میشوند. پس در هنگام نگارش متون به این نکات توجه کنید. در بسیاری از موارد در انگلیسی افراد برای بهتر متوجه شدن کلمات و نامهای افراد از آنها درخواست میکنند که آن اسامی را هجا کنند یا به اصطلاح Spell those names and words

یک جمله نمونه در این مورد Hello. I’m Ted Nice. Excuse me, how do you spell that که در این موارد ما میتوانیم کلمات و نام و نام خانوادگی را به صورت حرف به حرف تکرار کنیم. وقتی میخواهید از مردم درباره مشاغلشان سوال کنید از این سه الگو میتوان استفاده کرد What do you do? What is your job? What is your occupation و لازم به ذکر است که What do you do معمولا از دیگر مثالها پرکاربردتر است. حال به یه نمونه یک مکالمه ساده درباره سوال پرسیدن درمورد افراد توجه کنید: Is that John over there? Yes, he is. And is he a doctor? No, he isn’t. He’s a pilot آیا آن فرد که در آنجاست جان است؟ بله. آیا او یک پزشک است؟ خیر. او یک خلبان است. باز هم تاکید میکنیم که در زبان انگلیسی از پاسخهای کوتاه زیاد استفاده میشود.

در واقع short answers جایگزین بسیار خوبی برای انجام مکالمات کوتاه و روزمره هستند و به ما کمک میکنند مدام یک سری کلمات و جملات را تکرار نکنیم. possessive nouns اسامی ملکی و possessive adjectives یا همان صفات ملکی در انجام و شروع مکالمات نقش مهمی ایفا میکنند. John is Dr. Green’s student جان دانشجوی دکتر گرین میباشد. در اینجا از اسم ملکی استفاده شده است چون با اضافه کردن یک apostrophe به اسم doctor Green ما ملکیت را نشان داده ایم. یک مثال دیگر He is Allen’s colleague او همکار آلن میباشد. از سوی دیگر میتوانیم شبیه همین جملات را با استفاده از صفات ملکی بسازیم: John is his student و He is his colleague بسته به موقعیت مکالمات از اسامی و صفات ملکی استفاده کنید.

بحث معرفی کردن افراد به یکدیگر همواره مهم و کاربردی است. Josh, this is Mike. Mike’s my neighbor. Hi Mike, nice to meet you. Nice to meet you too و مطلب دیگر سوال پرسیدن درباره ملیتها و این که مردم اهل کجا هستند. Excuse me, where are you from? I’m from Iran باز هم میتوانیم در اینجا از پرسش و پاسخ کوتاه استفاده کنیم Are you from New York? No, I’m not. I’m from Tokyo نکته دیگری که حایز اهمیت است درمورد القاب افراد یا همان titles میباشد که به هنگام خطاب کردن مردم و پرکردن فرم ها استفاده میشود. Mr برای آقایان استفاده میشود Mr. Green یا Mr. David Green , Miss برای دوشیزه ها و Mrs برای خانمهای متاهل و Ms هم میتواند برای خانمهای مجرد و متاهل استفاده شود.