توضیحات درباره آثار تاریخی

دادن توضیحات درباره آثار مهم تاریخی صرفا به کارشناسان این حوزه محدود نمیشود و تقریبا همه ما دارای اطلاعاتی نسبی هستیم و میتوانیم به دیگران هم در بازدید از آثار و مکانهای تاریخی کمک برسانیم. به عنوان مثال چنانچه از شهر تاریخی اصفهان بازدیدی داشته اید و با یک جهانگردی که مسلط به انگلیسی میباشد صحبت کوتاهی داشته باشید, قادر خواهید بود تا به وی کمی کمک نمائید تا خاطرات خوبی از اقامتش در شهر داشته و به مکانهای پر بازدید تاریخی و فرهنگی هم سری بزند. خیلی وقتها ما به دیگران توصیه هائی مینمائیم و ممکن است از دیگران نیز سؤالاتی بپرسیم در ارتباط با دیدن ساختمانهای تاریخی, تهیه بلیط موزه های معروف و همچنین خرید آثاری مانند صنایع دستی و یا ظروفی که با هنر دست ساخته شده اند.

Sometimes you may need to recommend a museum to a new traveler to your hometown گاهی اوقات ممکن است شما نیاز داشته باشید تا موزه ای را به یک جهانگردی که به تازگی از شهر شما دیدار میکند معرفی نمائید These beautiful vases are made in Yazd این گلدانهای زیبا در شهر یزد ساخته میشوند The Mona Lisa has been kept at the Louvre Museum since 1979 تابلوی مونا لیزا از سال 1979 تاکنون در موزه لوور نگهداری میشود This dress was designed by a famous designer who lives in a city along the coast این لباس توسط طراحی مشهور درست شده است که در شهری ساحلی زندگی میکند That clay bowl was found in Hamedan آن کاسه سفالی در شهر همدان پیدا شده است.

همانطور که ملاحظه میکنید, میتوان به هنگام صحبت راجع به آثار تاریخی و اینکه در چه مکان و زمانی ساخته شده اند از زمان مجهول افعال استفاده کرد Actually the passive tense of the verbs are being used a lot when it comes to talking about arts and making relevant sentences درواقع افعال زمان مجهول بسیار پر استفاده هستند در هنگام صحبت راجع به آثار هنری I was surfing the net a couple of days ago and I figured out that Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa in the sixteen century چند روز قبل مشغول گشت زنی در فضای آنلاین بودم و متوجه شدم که لئوناردو داوینچی تابلوی مونا لیزا را در قرن شانزدهم نقاشی کرده است A true art master made that sculpture a decade ago

یک استاد مسلم هنر آن مجسمه را یک دهه قبل ساخت I had the chance to speak with a few highly talented designers and architects who have built some of the most famous buildings in the capital من این موقعیت را پیدا کردم تا با چند تن از طراحان و معماران بسیار مستعد که چند بنای معروف را در پایتخت بنا نموده اند صحبتی داشته باشمIt is generally acceptable and correct that some of the world famous historical buildings and works of art have been discovered by people and local residents quite by accident and chance این جمله میتواند قابل قبول و صحیح باشد که برخی از آثار و ساختمانهای بسیار معروف در سطح جهان بطور تصادفی و اتفاقی توسط ساکنان محلی اطراف کشف شده اند.

While in Tabriz, make sure you will have a walk around the city and pay a visit to the historical buildings and also go shopping in the market در هنگام اقامتتان در شهر تبریز اطمینان حاصل کنید که اطراف شهر گشتی بزنید و همچنین در بازار به خرید بپردازید Be sure not to miss the Milad Tower in Tehran which is one of the tallest buildings in the world حتما در شهر تهران دیدار از برج میلاد را از دست ندهید که یکی از بلندترین ساختمانهای جهان میباشد Well, actually I have always wanted to see that. Thanks for the suggestion راستش من همیشه دوست داشتم که آن را ببینم. از پیشنهاد شما ممنونم This museum is known for its collection of old music records شهرت این موزه بدلیل مجموعه آثار قدیمی موسیقی اش میباشد.