شخصیتها و نقش محیط

شاید شما هم جزو آن دسته از افرادی باشید که به مطالعه کتب روانشناسی و جامعه شناسی پیرامون شخصیت و خلق و خوی افراد علاقه دارند. در این باب سخن بسیار گفته شده و شما هم میتوانید کتابهای بسیاری را بیابید و همچنین با گشت زدن در دنیای مجازی قادر خواهید بود تا اطلاعات زیادی در این ارتباط بیابید. برخی محققین معتقدند که آموزش افراد در زندگی آنها نقشی بسزا دارد و مثلا بیان میکنند که کودکان در مدرسه به یادگیری علوم مختلف میپردازند و همچنین شخصیت آنها در کنار دوستانشان و دیگر همکلاسیهایشان شکل میگیرد. برخی دیگر از محققین و مدرسین علوم اعتقاد دارند که درست است که نمیتوان نقش آموزش را نادیده انگاشت, ولی به هر روی تفکر و شخصیت افراد با آنها از بدو تولد همواره وجود دارد.

Today we are going to discuss personality and its origin امروز قصد داریم تا به موضوع شخصیت و پیدایش آن بپردازیم What would your first impression be upon finding and reading this title in a book or in your daily newspaper? Personality, from nature or nurture نخستین واکنش شما به خواندن چنین عنوانی در یک کتاب و یا روزنامه چیست؟ شخصیت, برگرفته از آموزش و یا ذاتی Is it very difficult to describe and define personality? By the way, what is personality in the first place آیا توصیف و توضیح شخصیت کاری دشوار است؟ راستی, در وهله اول شخصیت چیست؟ Many people define personality as a person’s usual manner or style of behavior

خیلی از مردم برای توجیه شخصیت از این تعریف استفاده میکنند: آن روش و مشی رفتار یک فرد میباشد These patterns of behavior tend to be predictable throughout a person’s lifetime چنین الگوهای رفتاری در طول زندگی اشخاص قابل پیش بینی هستند Some people are introverts; others are extroverts. Some people have easygoing personalities برخی از مردم درونگرا هستند درحالیکه برخی دیگر برونگرا میباشند. بعضی افراد شخصیتشان چنین است که همه چیز را آسان میگیرند They are usually cheerful and calm and able to cope with life’s difficulties without much trouble آنها معمولا همیشه لبخند بر صورت دارند و در مواجهه با مشکلات خونسرد بوده و دچار مشکلات نمیشوند.

Their emotions are usually under control آنها معمولا احساساتشان را کنترل میکنند They don’t get extremely angry about little things آنها معمولا بخاطر چیزهای پیش پا افتاده از کوره در نمی روند Others, at the other end of the personality spectrum, are more emotional, experiencing higher highs and lower lows درحالیکه دیگران, که در آنسوی طیف شخصیت قرار دارند بیشتر عصبی هستند و خلق و خویشان دائما دارای نوسان میباشد Most people’s personalities, however, don’t fall at the extreme ends but rather fall somewhere in-between لکن شخصیت اکثر مردم جائی بین این دو حد قرار میگیرد There is one key question to raise over here and that is where do we get our personality

یک پرسش کلیدی در اینجا مطرح میشود و آن این است که ما شخصیت خود را از کجا بدست می آوریم؟ Psychologies discuss personality traits. You can find some sample research forms online with such items. Please fill them out and add up your selections to decide whether you are an introvert or an extrovert روانشناسان در زمینه صفات اخلاقی مشغول بحث هستند. شما میتوانید فرمهای تحقیقی در این زمینه و در ارتباط با همین صفات را در فضای آنلاین بیابید. آنها را پر کنید تا متوجه شوید که فردی درونگرا و یا برونگرا هستید Do you find such topics as the nature-nurture controversy hot and interesting or not آیا نظریاتی همچون بحث آموزش و یا ذاتی در شکل گیری شخصیت را جذاب می انگارید؟