شناخت حالات درونی افراد

در بسیاری از موارد حالات و احوالات ما ممکن است دچار تغییر شود و شاید خوشحال, غمگین و یا عصبانی شویم. با انجام دادن برخی کارها حالات درونی ما نیز ممکن است دچار تغییراتی شود. مثلا شما ممکن است با نقاشی کردن و یا خطاطی حال بهتری احساس کنید. درواقع یکی از دلایلی که بسیاری از مردم به هنر و انجام فعالیتهای هنری علاقه مند هستند نیز همین امر است, چون آنها به نوعی رضایت روحی دست پیدا میکنند, مخصوصا اگر واقعا دارای استعداد در رشته های مربوطه باشند. خیلی وقتها دوستانی که به یکدیگر بر میخورند از حالات یکدیگر میپرسند و اگر دچار ناراحتی میباشند در تلاش خواهند بود تا آنها را برطرف سازند. در این درس به نکاتی در همین ارتباط خواهیم پرداخت.

Get to know what someone likes and how they feel دانستن اینکه افراد از چه چیزهائی خوششان می آید و اینکه چه احساسی دارند Many times when talking about hobbies and feelings, we can make use of gerunds and infinitives as direct objects در بسیاری از موارد به هنگام صحبت راجع به تفریحات و احساسات, ما از حالت ing افعال و مصدر به عنوان مفعول مستقیم استفاده میکنیم. He enjoys painting او از نقاشی کردن لذت میبرد She wants to paint the kitchen yellow او میخواهد تا آشپزخانه را به رنگ زرد نقاشی کند Feeling blue? Then take care of yourself آیا کمی احساس ناراحتی میکنید؟ پس بهتر است که مراقب خود باشید.

Everybody feels a little sad from time to time هر کسی ممکن است که گهکاه کمی احساس ناراحتی و غمگینی داشته باشد If you do not feel like talking about what is making you unhappy and you dislike reading advice books, here are some helpful hints چنانچه شما مایل نیستید تا درباره ناراحتی خود صحبت کنید و یا علاقه ندارید تا به مطالعه کتابهائی که حاوی نصیحت میباشند بپردازید, به این نکات مفید توجه کنید First of all, decide to take care of your health اول از همه تصمیم بگیرید تا از سلامتی خود مراقبت نمائید Cut down on drinking coffee because it especially can make you feel nervous مصرف قهوه خود را کاهش دهید چون میتواند به شما حالت عصبی دست بدهد.

On the other hand, drinking plenty of water and also exercising can reduce nervousness and calm you از طرف دیگر مصرف زیاد آب و انجام تمرینات ورزشی میتواند اضطراب شما را کاهش دهد و موجب آرامش شما گردد Please note that these tips can be considered as health lessons and fortunately they have proved to help people remain healthy and helping you feel better لطفا توجه کنید که این نکات میتوانند به عنوان درسهای سلامتی در نظر گرفته شوند و میتوانند به مردم در سلامت بودن و به شما در احساس بهتر داشتن یاری رسانند If you choose to exercise, it is suggested that you go with a friend you enjoy spending time with

چنانچه تصمیم به تمرینات بدنی گرفته اید, توصیه میشود تا به اتفاق دوستتان ورزش کنید, مخصوصا فردی که از مصاحبت با وی خوشنود میشوید Be sure to eat right and, importantly, be sure to get lots of sleep حتما تغذیه خوبی داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که خوابتان کافی و زیاد میباشد If you would like to take a day off from work and you want to go to the movies or plan to take a walk in the park, just do it چنانچه مایل هستید تا یک روز مرخصی بگیرید و به سینما رفته و یا در پارک قدم بزنید, بهتر است این کار را انجام دهید Everybody needs to take a break sometimes هر فردی به یک استراحت کوتاه هر چند وقت یکبار نیاز دارد.

And when life gets too depressing, learn to cheer yourself up و هنگامیکه زندگی دشوار و پر از استرس میشود, یاد بگیرید تا چگونه خود را شاد نمائید You can be your own best friend شما میتوانید تا بهترین دوست خود باشید By the way, as a final note, everybody finds certain colors happy, so try to wear colors you find most cheerful and attempt to remain optimistic as much as you can in the face of difficulties راستی, به عنوان نکته پایانی, هر فردی از بعضی رنگهای شاد خوشش می آید, پس شما هم در تلاش باشید تا رنگهای شاد بپوشید و در مواجهه با مشکلات تا آنجا که میتوانید خوشبین باشید Playing sports can also be relaxing and help you feel better همچنین ورزش کردن میتواند آرام بخش بوده و به شما در احساس بهتری داشتن کمک کند.