تدریس خصوصی زبان انگلیسی جهت مکاتبات و مکالمات تجاری

آیا میتوان بین کاربردهای زبان انگلیسی که جنبه روزمره داشته و مکالمات در کلاسهای تدریس خصوصی و همچنین دوره های گروهی که با شرکت چندین نفر از دانشجویان برگزار میشوند با دوره های فشرده که برای مدیران و کارمندان بخشهای تجاری و اقتصادی با هدف بهبود بخشیدن سطح محاوره و مکاتبات کتبی مربوط به امور مالی تشکیل میشوند تفاوتهائی قائل شد؟ آیا از جنبه هائی از قبیل ترجمه و گرامر هم این کلاسها با یکدیگر دارای شباهتها و تفاوتهائی هستند یا اینکه اصول برگزاری و تعلیماتی که در آنها فراگرفته میشوند تقریبا مانند یکدیگر هستند؟ قصد داریم در این مقاله به این موارد اشاره داشته باشیم و ببینیم اصولا در دوره های آموزشی با نگاهی به مسائل و نامه نگاریها و صحبتهای تجاری و مربوط به اصول اداری دوره های آموزشی چگونه طرح میشوند.

Let’s have a look at the learning English as a second language for business as corporate approaches can be different from everyday conversations practiced by students in private teaching courses and group classes at institutes به اتفاق یکدیگر نگاهی اجمالی می اندازیم به مقوله یادگیری انگلیسی به عنوان زبان دوم از جنبه تجاری و شرکتی و اقتصادی و تفاوتهای موجود بین آن و مکالماتی که دانشجویان در کلاسهای تدریس خصوصی و دوره های گروهی در مؤسسات فرا میگیرند Apart from learning a foreign language for travel purposes, companies worldwide hold training sessions for their staff and employees for commercial correspondence too

جدا از مقوله فراگیری یک زبان خارجه برای مقاصد گردشگری, همچنین شرکتها در سطح جهان اقدام به برگزاری جلسات آموزشی برای کارکنان و کارمندان خود می نمایند جهت مکاتبات تجاری This matter can even be discussed from ROI, Return On Investment as well میتوان این مقوله را همچنین از جنبه بازگشت سرمایه ارزیابی نمود In most cases, business English language classes involve one or two sessions per week in firms در بیشتر مواقع, کلاسهای زبان انگلیسی تجاری بصورت یک تا دو جلسه در هفته در شرکتها برگزار میگردند Professional trainers and tutors would ask the participants study grammar and practice writing articles and commercial letters pertaining to their business sectors

مربیان و مدرسین خصوصی با تجربه از شرکت کنندگان درخواست میکنند به مطالعه گرامر و تمرین نگارش مقالات و نامه های تجاری متناسب با بخشهای تجاری خود بپردازند But usually there is a catch here and related to the company-sponsored business classes and that is the staff are usually too busy to study English language and at the same time be fully active in their companies and for this reason, e-learning has been introduced for busy companies staff اما یک اشکال در اینجا وجود دارد و آن در ارتباط با کلاسهائی است که توسط شرکت تقبل و دایر میشوند و آن این است که کارمندان عموما خیلی سرشان شلوغ است و شاید نتوانند هم به یادگیری زبان انگلیسی بپردازند و هم در محیط شرکتهایشان کاملا فعال باشند و به همین دلیل, آموزش از راه دور برای کارمندان شرکتها ارائه میشوند.

Usually the priority in educational classes at companies hover around boosting understanding of both written and spoken English language during intensive courses and since the staff at firms are mostly adults they can make progress faster due to their prior knowledge and experience plus reading comprehension skills عموما اولویت در کلاسهای آموزشی در شرکتها بر روی افزایش درک مطلب زبان انگلیسی در حالتهای کتبی و گفتاری میباشد در خلال دوره های فشرده و از آنجائیکه اکثر کارمندان ادارات افراد بزرگسال میباشند آنها میتوانند از پیشرفت خوبی در کلاسها برخوردار باشند به جهت دانش و تجربه و مهارتهای مطالعاتی قبلی خود.

Professional tutors in such classes would avoid counterproductive measures like bringing boring texts to the classes and in contrast, they would exert efforts to enhance and improve accuracy in English language writing sessions and commercial conversations for the employees and usually they would integrate minimum grammar into the sessions مدرسین خصوصی حرفه ای و با تجربه در چنین کلاسهائی عمدتا از فعالیتهای غیر سازنده اجتناب میکنند از قبیل آوردن متون خسته کننده به کلاسها و بالعکس تلاش خواهند کرد در جهت بهبود و ارتقاء دقت در جلسات نگارش زبان انگلیسی و همچنین مکالمات تجاری برای کارمندان و همچنین آنها در این جلسات عموما از حداقل گرامر استفاده میکنند.

In private tutoring classes, the curricula used are often tailored to the needs of the employees in companies to include cultural issues and the ranges of vocabularies and expressions used in translation services are also specific to the sectors targeted در کلاسهای تدریس خصوصی, منابع درسی مورد استفاده موارد فرهنگی نیز مورد بررسی قرار گرفته و دایره لغات و واژگان و عبارات مورد استفاده در خدمات ترجمه نیز مختص و ویژه بخشهای مورد هدف میباشند Some of the classes are face-to-face whereas other courses could be delivered online برخی از کلاسها بصورت حضوری برگزار شده درحالیکه دیگر دوره ها میتوانند از طریق آنلاین ارائه گردند.

Before beginning the customized English language classes in companies, usually a kind of level assessment and placement is done to determine the knowledge phases suitable for the needs of the staff قبل از آغاز کلاسهای زبان انگلیسی در شرکتها, معمولا یک نوع از تعیین و ارزیابی سطح صورت میپذیرد به منظور تعیین مراحل و سطوح مناسب و متناسب با نیازهای کارمندان At the end of such courses, the employees will be able to professionally engage with social and commercial interactions, compose business-style letters and translate short texts pertaining to their office activities عموما در پایان چنین دوره هائی, کارمندان قادر خواهند بود تا به نحو حرفه ای در مناسبات و مکاتبات تجاری شرکت کرده, به نامه نگاری تجاری پرداخته و متون کوتاه مربوط به کار و فعالیت اداری خود را ترجمه نمایند.