غلبه بر اضطراب آزمونهای آیلتس و تافل و کسب نمرات بالاتر

حتی برای آندسته از دانشجویان و متقاضیانی که با نمرات درخشان از سطوح مقدماتی تا پیشرفته در کلاسها و دوره های آیلتس و تافل شرکت کرده اند هم قدری اضطراب وجود دارد در زمینه کسب آمادگی حداکثر برای این دو آزمون تعیین سطح که نمرات خوب در آنها میتوانند برای مواردی همچون اخذ پذیرش از دانشگاهها و همچنین کسب امتیاز لازم برای افراد با مهارت کاری جهت یافتن کار در دیگر کشورها مفید باشند. ولی اصولا چگونه میتوان بر این نوع دلمشغولیها غلبه نموده و با داشتن اعتماد به نفس کامل به پاسخ سؤالات در هر چهار مرحله درک مطلب شنیداری و کتبی, نگارش مقاله و همچنین جلسه مکالمه و مصاحبه پرداخت؟ آیا نظرات و راهکارهای ثابت شده ای توسط مربیان و معلمین حرفه ای توصیه شده اند تا آنها را به کار بست؟

When it comes to taking the IELTS and TOEFL exams, overcoming the fear and anxiety in order to ensure a higher band score are among priorities for the students and participants هنگامیکه نوبت به شرکت در امتحانات آیلتس و تافل میرسد, غلبه بر ترس و اضطراب به منظور اطمینان حاصل نمودن از کسب نمرات درخشان جزو اولویتهای دانشجویان و شرکت کنندگان محسوب میگردد In English language classes the issues being discussed about such tests include whether the participants would miss some words or questions or actually how friendly the examiner and interviewer would appear during the speaking test

در کلاسهای زبان انگلیسی به مواردی پرداخته میشود در زمینه این آزمونها شامل احتمال از قلم افتادن برخی از سؤالات یا کلمات توسط شرکت کنندگان یا اینکه آیا افرادی که در جلسه مصاحبه حاضر میشوند دوستانه خواهند بود Maybe you wonder even if you  manage to enhance your conversation skills in private teaching classes loaded with grammar tips and practices, how likely you would be able to properly communicate with the examiner ممکن است شما از خود بپرسید حتی با وجود شرکت در دوره های تدریس خصوصی که مملو از نکات گرامری هستند و علیرغم ارتقاء مهارتهای مکالماتی خود تا چه حد قادر خواهید بود به نحو شایسته با فرد مصاحبه کننده به تعامل و محاوره بپردازید The fact is that the list of such questions pertaining to the IELTS ad TOEFL exams can grow long but you do not need to worry about them

واقعیت این است که لیست چنین سؤالاتی درباره تستهای آیلتس و تافل میتواند طولانی شود اما شما نیازی نیست تا درباره آنها به خود نگرانی راه دهید For most test takers, targeting the band score of 7 in IELTS and 100 in TOEFL exams seem like reasonable, realistic, academic and workable solutions برای اکثر افرادی که در آزمونهای آیلتس و تافل شرکت میکنند, به ترتیب نمرات 7 و 100 در این دو امتحان منطقی, واقع بینانه, آکادمیک و راه حلهای کارگشا میباشند The essential matter is to spot and address the areas in which you are weak in such exams and that you need to expand your horizon of vocabularies and writing style since you may encounter some broad, general, and unknown subjects

مورد ضروری این است که شما نیاز دارید تا زمینه هائی در این امتحانات که در آنها ضعیف هستید را شناسائی نموده و آنها را اصلاح کنید و اینکه چشم انداز واژگان و سبک نگارش خود را گسترش دهید از آنجائیکه ممکن است با موضوعات کلی, عمومی, و ناشناخته مواجه شوید Furthermore, enroll in a high-quality educational course which works on all areas pertaining to such exams and do not underestimate the efficacy of mock tests to gradually boost your knowledge and self-confidence levels به علاوه, در دوره های آموزشی با کیفیت بالا ثبت نام کنید که در آنها بر روی همه مواردی که به چنین آزمونهائی مربوط میشوند کار شود و تاثیر امتحانات آزمایشی را دست کم نگیرید که میتوانند به مرور به ارتقاء سطح دانش و اعتماد به نفس شما منجر شوند Never panic during the exams and take pride in your strong areas of knowledge and last but not least, have a good, nutritious breakfast before the exams در طول امتحانات هرگز استرس نداشته باشید و در زمینه های معلومات که قوی هستید به خود افتخار کنید و نکته آخر و مهم این است که قبل از امتحانات یک صبحانه خوب و مغذی میل کنید.