دلایل و نتایج حاصل از افزایش سرعت خواندن متون

وجود حجم انبوهی از اطلاعات آموزشی و اقتصادی و تجاری و ادبی در جهان امروز در کنار کمبود وقت که تقریبا همه ما از آن به دلیل مشغله گله داریم منجر به جستجو برای یافتن راهکارهائی شده اند که بشر علاقمند شده است تا بیش از پیش بر سرعت مطالعه خود بیفزاید تا بتواند در زمان محدودتر و کمتری به خواندن تعداد صفحات بیشتری از کتابها و رمانها و مطبوعات و جراید بپردازد. شاید برای بسیاری از دانشجویانی که هنوز هم در شب قبل از امتحان سخت مشغول آماده سازی و تست زنی هستند خبری بهتر از یافتن راهها و روشهای سریع خوانی و تند خوانی نباشد تا بتوانند در واقع سریعتر حرکت کنند و بهتر به مرور مطالب بپردازند. از آنطرف برخی از روشهائی که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت بسیار کاربردی و در عین حال خیلی روزمره و آسان هستند.

A question is raised over here which is why would people want to read faster, do they need to or want to and what the benefits are actually پرسشی در اینجا مطرح میشود در این زمینه که چرا مردم علاقمند به سریع خوانی هستند, آیا نیاز به این کار دارند یا اینکه مجبور هستند و اینکه منافع و مزایای این کار چیستند؟ There are some practical guidelines adopted by professionals in the era of education on how to read faster and more efficiently تعدادی راهکار عملی هستند که توسط افراد حرفه ای در حوزه آموزش مورد قبول واقع شده اند مرتبط با سریعتر و کارآمد تر مطالعه نمودن In fact, parents and students have different perspectives when it comes to reading and the speed with which it is done

در حقیقت, والدین و دانش آموزان در زمینه مطالعه و سرعت انجام آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند Reading for sure is for educational purposes, but does it need to take time to grasp the meaning implied or reading comprehension is a task to be carried out quickly and like a breeze قطعا مطالعه به منظور آموزشی صورت میپذیرد اما آیا بایستی تا آنرا با صرف زمان انجام داد به منظور دریافت معنای دلالت شده یا اینکه درک مطلب کتبی مسؤلیتی است که میتواند به سرعت و سهل به انجام برسد؟ There is no doubt that reading helps improve our mind and concentration as well شکی وجود ندارد که مطالعه به بهبود مغز و همچنین تمرکز ما کمک میکند.

As we grow up, we understand that we tend to get busier on a constant basic in life, therefore we may not feel at ease to spend leisure time just to read and we may consider reading texts at a higher speed and instead, enjoy the extra added time with family members, hang out with friends, watch TV series, play games, etc به مرور که ما بزرگ میشویم و سن ما بالا میرود, درمیابیم که در زندگی روزمره مشغله داریم و اینکه شاید نتوانیم با آسودگی اوقات فراغت خود را فقط به مطالعه بپردازیم و بنابراین به فکر خواندن متون به روش سریعتر می افتیم تا زمان موجود بیشتری را با خانواده و دوستان و تماشای برنامه های تلویزیون و بازی کردن صرف کنیم On the other hand, the sheer amount of information we are overwhelmed and confronted with these days in our studies and careers demands utilizing skills to study faster not to be left behind nor to miss out on opportunities

از آنطرف, حجم انبوهی از اطلاعات و معلومات که همه ما با آن امروزه مواجه هستیم در مشاغل و تحصیلاتمان نیازمند استفاده از مهارتهائی میباشد تا سریعتر به مطالعه بپردازیم تا موقعیتها را از دست نداده و عقب نمانیم Printed reading stuff aside, in the world today, the internet environment is acting like a huge library and reading medium to access information در کنار منابع چاپ شده, محیط اینترنت امروزه برای ما به عنوان وسیله ای عمل میکند تا به کتابخانه عظیمی از اطلاعات دسترسی داشته باشیم Maybe all of us have had the experience of reading newspaper on the subway or while listening to music, but avoiding any kind of distraction and keeping the study room quiet when undertaking a studying project is the key to read faster and comprehend more and better شاید همه ما این تجربه را داشته ایم که سوار بر مترو یا هنگام گوش دادن به موسیقی مشغول خواندن روزنامه بوده ایم ولی اجتناب از هر گونه چیزی که حواس ما را پرت میکند و فراهم ساختن محیط اتاق مطالعه آرام و ساکت در هنگام شروع یک پروژه تحصیلی و مطالعاتی میتواند منجر شود به خواندن سریعتر و درک مطلب قویتر و بهتر.