تاخیر و عذرخواهی

در بسیاری از موارد با استفاده از زمان ماضی نقلی میتوانیم مدت زمان توقفمان در یک مکان و یا منتظر شدنمان را به یک نفر توضیح دهیم. مثلا وقتی میگوئیم که از دو ساعت پیش تا حالا منتظر مانده ایم درواقع ناخشنودی خود را به طرف مقابل تذکر میدهیم. ترافیک در این دنیای شلوغ بسیاری از برنامه ها را به هم میزند چون حتی وقتی که شما زودتر از منزل برای یک کار مهم خارج میشوید ممکن است در ترافیک شلوغ خیابانها گیر کنید و دیر به مقصد برسید. در چنین مواردی با یک عذرخواهی مودبانه بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و طرف مقابل هم مسلما فردی منطقی است و قبول میکند و میپذیرد که عمدی در کار نبوده و شما علیرغم همه تلاشی که انجام داده اید, بدلیل ترافیک شدید دیر رسیده اید.

If you arrive late for an important meeting, attempt to apologize for being late چنانچه شما برای یک ملاقات مهم دیر رسیدید, بدلیل تاخیر خود عذرخواهی کنید Many times speakers use the present perfect tense and make use of for plus since to express their ideas and feelings when it comes to talk about lateness خیلی اوقات گویشوران از زمان ماضی نقلی به همراه کلمات for و since استفاده میکنند هنگامیکه درمورد زمان و تاخیر صحبت میکنند Use since with a specific time or date in the past. Use for to describe a period of time از since برای صحبت در مورد یک زمان مشخص در گذشته استفاده کنید و از for به منظور توصیف یک دوره زمان یا مدت زمان استفاده نمائید.

How long have you been here شما چند وقت است که رسیده اید؟ I have been here since eight o’clock / a time in the past من از ساعت هشت اینجا هستم / صحبت درباره یک زمان مشخص در گذشته / I have been here for thirty minutes من مدت سی دقیقه است که اینجا منتظر هستم / a period of time / همانطور که ملاحظه میکنید در جمله دوم درباره یک مدت زمان مشخص شده صحبت میشود. I have always wanted to see that movie من همیشه میخواستم تا آن فیلم را تماشا کنم This is the second time I have listened to that song این بار دومی است که من به آن ترانه گوش میدهم It’s the best movie I have ever seen آن بهترین فیلمی است که من تابحال دیده ام.

I have only seen it once من آن را فقط یکبار دیده ام Have you seen a good movie recently آیا اخیرا فیلم خوبی دیده اید؟ I have just seen that film – what a great movie من تازه آن فیلم را دیده ام – عجب فیلم خوبی است You still haven’t seen that movie? I have seen it three times so far شما تابحال آن فیلم را ندیده اید؟ من تاحالا آن را سه بار تماشا کرده ام / همانطور که ملاحظه میکنید, در بسیاری از جملاتی که به نوعی به فعالیتهای فرهنگی و تفریحی مربوط میشوند و در جملات کاربردی, از زمان ماضی نقلی استفاده میشود I have been a big fan of that actor for five years من پنج سال است که از طرفداران آن بازیگر بوده ام I have followed his career since I was in high school

من از زمانی که در دبیرستان بودم حرفه بازیگری وی را دنبال میکردم That means I have watched every movie he has acted in or has made because he is an actor, a director and at the same time a producer این به آن معنا است که من تمام فیلمهائی را که وی در آنها نقشی داشته است تماشا کرده ام بخاطر اینکه او هم بازیگر است و هم کارگردان و هم تهیه کننده Have you been here long خیلی وقت است که اینجا هستید؟ For about ten minutes حدودا ده دقیقه Sorry I’m late. I got stuck in traffic. Did you get tickets ببخشید که با تاخیر رسیدم. در ترافیک گیر کردم. بلیطها را خریدید؟ Yes, but the 8:00 show is sold out. I got tickets for 9:45. I hope that’s OK. That’s fine. How much do I owe

Nothing. It’s on me. Well, thanks. Next time it’s my treat بله خریدم ولی سانس ساعت هشت بلیطها تمام شده بودند و من بلیط برای نمایش ساعت 9:45 خریدم. امیدوارم که از نظر شما هم مناسب باشد. خیلی خوب است, من چه مبلغی به شما بدهکار هستم؟ / یعنی بهای بلیط را میخواهم پرداخت کنم / هیچ چیز. میهمان من هستید / خیلی ممنون / پس دفعه بعد شما میهمان من هستید. Can you mention some explanations for being late آیا میتوانید چند دلیل برای دیر رسیدن بیان کنید؟ I overslept من خواب ماندم I missed the bus من از اتوبوس جا ماندم I couldn’t get a taxi نتوانستم تاکسی بگیرم I couldn’t find a parking space نتوانستم جای پارک پیدا کنم I got stuck in traffic در ترافیک گیر کردم.