آشنائی با پیامهای فرودگاهی

شاید شما هم به خاطر داشته باشید که در هنگام توقف در فرودگاهها و حین انتظار برای سوار شدن به هواپیمای مورد نظرتان, پیامهای خاصی از بلندگوهای سالن پخش میشوند و مسافران را راهنمائی میکنند در زمینه رفتن به ترمینالهای بخصوص و کنترل برگه های پرواز. شاید هنگام سفر رفتن به یک کشور خارجه و متوجه شدن چنین جملاتی در نگاه اول و در دفعات اولیه کمی دشوار بنظر برسد ولی با تمرین, پس از مدتی شما براحتی قادر خواهید بود تا آنها را سریع متوجه شوید. برخی از پیامهای فرودگاهی در ارتباط با لغو و کنسل شدن برخی از پروازها به دلایلی مانند بارش برف شدید هستند و برخی دیگر تاخیرهای پیش آمده را توضیح میدهند. حتی بعضی از آنها راجع به پرسنل فرودگاهها هستند تا به قسمتهائی مراجعه کنند.

شاید هنگام برگزاری آزمونهائی از قبیل تافل TOEFL و آیلتس IELTS هم شما با سوالاتی مواجه شوید که در آنها پیامهای صوتی در یک محیط فرودگاهی برای شما از بلندگوهای جلسه آزمون پخش میشوند و سپس از شما درخواست میشود تا با دقت به آنها گوش دهید و به سوالاتی که بر روی برگه امتحان پیش نظر شماست پاسخ دهید. خوشبختانه در اکثر دوره های آموزشی و منابع صوتی و تصویری قسمتهائی به محیطهای فرودگاهی و پخش پیامهای مرتبط با پروازها اختصاص داده میشوند It is therefore very important indeed to understand airport announcements از این رو بسیار حائز اهمیت است تا پیامهای فرودگاهی را با دقت متوجه شد Because it is possible that you too will face a situation to listen to such announcements

زیرا ممکن است که روزی شما هم در یک فرودگاه مجبور شوید که به چنین جملات و پیامهائی به دقت گوش فرا دهید. Usually, such announcements and messages contain airline passenger information and they are repeated several times so that all passengers pay attention to them carefully معمولا چنین اعلامهائی در رابطه با اطلاعات پرواز مسافران میباشند و چند بار از طریق بلندگوها پخش میشوند بطوریکه همه مسافرین به آنها توجه کافی را بنمایند They may contain useful necessary tips and information about departures or arrivals امکان دارد آنها حاوی نکات و اطلاعات مفید و ضروری در ارتباط با ورود و عزیمت پروازها باشند. Or when flights take off or land و یا هنگامیکه پروازها بلند میشوند و یا مینشینند.

Before boarding an airplane, all passengers have to go through security gates and metal detectors قبل از سوار شدن به هواپیما, همه مسافران باید از قسمت امنیتی پرواز و فلز یاب ها عبور کنند A boarding pass allows you to board an airplane and it usually has information about the flight class as well as your seat number کارت پرواز به شما اجازه میدهد تا سوار هواپیما شوید و معمولا حاوی اطلاعاتی از قبیل کلاس و درجه پرواز و همچنین شماره صندلی شما میباشد Before your airplane takes off, usually you need to wait in the departure lounge for a few minutes so that the airport personnel can check your boarding pass and your luggage and the airplane is OK to leave the airport

قبل از اینکه پرواز شما از زمین بلند شود, معمولا شما دقایقی را در قسمت انتظار میگذرانید و پرسنل فرودگاه مدارک شما و چمدانها را کنترل میکنند و همچنین هواپیما مجوز پرواز میگیرد If you are in an airport and have any questions, you can easily speak with the agents چنانچه در فرودگاه هستید و سوالی دارید, میتوانید براحتی با ماموران صحبت کنید Ladies and gentlemen, flight number 10 is overbooked. We are sorry and need one volunteer to give up a seat on this flight خانمها و آقایان محترم. برای پرواز شماره 10 بیش از ظرفیت بلیط فروخته شده است. متاسفیم و خواهشمند است که یکی از مسافران از پرواز انصراف بدهد We will give you a free round-trip ticket ما به شما در عوض بلیط دوسره رایگانی خواهیم داد.