تجربیات خوب و بد سفر

آیا با دیگران درمورد تجربیات خوب و بد سفر به بحث و گفتگو نشسته اید؟ آیا مایل هستید تا فقط به جنبه های مثبت و نشاط آور سفرهایتان رجوع کرده و درباره آنها جملاتی را بر زبان آورید و یا اینکه بیشتر علاقمند در ارتباط با کنکاش چالش ها و مشکلات پیش آمده در مسافرت ها پرداخته و سعی در اجتناب از آنها حتی الامکان در مسافرتهای آینده داشته باشید؟ بعضی وقتها اتفاقات عجیب و غریبی در سفرها رخ میدهند, بیشتر در سفرهای بین المللی, که حتی عاقل ترین و حرفه ای ترین مسافرها را به تعجب وامیدارند. خیلی وقتها امکانات هتل محل اقامت با آنچه که در آژانسهای مسافرتی ذکر شده اند تفاوت داشته و موجب نارضایتی مشتریان را فراهم می آورند. در چنین مواردی, انجام مکالمات روان بسیار مورد نیاز است.

Do you know how to describe good and bad travel experiences آیا شما میدانید چطور تجربیات خوب و بد مسافرتها را توصیف کنید؟ Have a look at the following terms and expressions which are used to discuss bad and good travel experiences نگاهی گذرا داشته باشید به لغات و عباراتی که در پائین به آنها اشاره شده است در ارتباط با وصف کردن خاطرات بد و خوب سفرها The weather was horrible / awful / pretty bad / terrible هوا خیلی بد بود (از تمام این عبارات میتوانید استفاده کنید تا ناخشنودی خود را از بدی هوا ابراز کنید). The people were unfriendly / cold مردم با ما رفتار سردی داشتند They lost my luggage در طول سفر شرکت باربری و حمل و نقل فرودگاه و خطوط هوائی اسباب و لوازم من را گم کردند.

Someone stole my wallet یک نفر کیف پول من را به سرقت برد The above-mentioned expressions as you already can see are being widely used to express bad and negative or unpleasant experiences and memories of travels and vacations عباراتی که در بالا به آنها اشاره شده است, همانطور که ملاحظه میکنید, بسیار استفاده میشوند تا درباره نارضایتی ها در حین سفرها و تعطیلات به آنها اشاره شود. Now we are going to have a brief look at some good experiences which will make you happy whenever you think of them or begin to speak about them حالا قصد داریم تا درباره چند تجربه و خاطره خوب سفر اشاره ای داشته باشیم که همیشه صحبت و فکر کردن آنها موجب خشنودی شما میشوند.

Fans of travelling would assert that one of the benefits of going on vacation is improved physical health طرفداران مسافرت اظهار میکنند که یکی از مزایای سفر رفتن بهبود سلامت بدن میباشد There is no doubt that the busy life today in big cities along with stress of daily activities and the tasks at workplace could contribute to health issues and together they take a toll on healthy living شکی وجود ندارد که زندگی پر مشغله امروزی در شهرهای بزرگ در کنار فشار و استرس فعالیتهای روزمره در کنار مسؤلیتهای کاری همگی بر روی سلامتی و زندگی افراد تاثیر منفی بر جای میگذارند Based on experience and studies, going on vacation once or twice a year with family members can lessen dangers and risks associated with inactivity and boring everyday life

طبق تجربه و مطالعات, سالیانه یک تا دو بار سفر رفتن به همراه خانواده میتواند خطرات و ریسکهای عدم فعالیت و زندگی روزمره خسته کننده را برطرف سازد Even quality of sleep and well-being plus overall mood can get enhanced when it comes to going on vacation and not worrying about tasks and activities back at work for a few days حتی با سفر رفتن و نداشتن نگرانی درباره کارهای اداری به مدت چند روز از طریق سفر رفتن مواردی همچون استراحت و خوابیدن و روحیه و سلامتی عمومی بهبود پیدا میکند When you have a good time on vacations abroad, locally, or when going camping, the experiences will be ingrained in your memory even after returning home, helping you stay positive and feel better for weeks and months حتی هنگامیکه شما اوقات خوشی را در تعطیلات خارج از کشور, داخلی, و یا در پیک نیک و اردو تجربه میکنید, خاطرات آن حتی پس از بازگشت به منزل برای مدتها در ذهن شما باقی خواهند ماند و به این وسیله برای هفته ها و ماهها احساس خوشایند و مثبتی خواهید داشت.