بخش دوم جایگاه قیدها در جملات

در مقاله امروز در ادامه بحث جلسه قبل که به مقوله جایگاه و نحوه قرارگیری قیدها در جملات در گرامر زبان انگلیسی میپردازد قصد داریم تا با نکات جدیدی آشنا شویم که میتوانند در ارتقاء نمرات مکالمه در گفتار و همچنین نوشتار و درک مطلب کمک شایانی نمایند و به اصطلاح سطح آنها را از متوسط به پیشرفته برسانند. شاید در نگاه اول همه ما تصور کنیم که نیازی به توضیحات اضافه در این اتباط نبوده و اکثر قیدها در مکان ابتدا و نخستین و جلوی دیگر اجزاء جملات و عبارات حال و گذشته و زمان آینده قرار میگیرند. چنین تصوری از اینجا نشات میگیرد که بطور سنتی ما فرا گرفته ایم که با بکاربردن قیدها به توصیف افعال در جملات پرداخته و همچنین نوعی ارتباط منطقی بین جمله حاضر و عبارتی که قبلا ذکر شده برقرار میگردد.

It is evident that in private teaching classes as well as the courses held by reputable educational institutes, it is debated that most adverbs appear in front positions in sentences واضح و آشکار است که در کلاسهای تدریس خصوصی و همچنین دوره های برگزار شده توسط آموزشگاههای معتبر بر روی این مطلب بحث میشود که غالبا جایگاه قیدها در ابتدای جملات میباشد When it comes to adding adverbs to the sentences, everybody would consider using them in the front position هنگامیه نوبت به افزودن قیدها به جملات به میان می آید, ذهن همه به سمت قرار دادن آنها در ابتدای عبارات سوق پیدا میکند In clauses, a great deal of adverbs would commonly go in the front position in a clause, particularly the connecting ones در جمله واره ها, بسیاری از قیدها در ابتدا قرار میگیرند, به ویژه قیدهای متصل کننده و ربطی.

The recent expansion of fast internet connection has helped a lot of start-ups. As a result, it is possible to work online remotely گسترش سرعت اینترنت به بسیاری از شرکتهای نوپا کمک کرده است و در نتیجه این امکان وجود دارد تا از طریق آنلاین به دورکاری پرداخت You can use your desktop computer to do the school assignments. Similarly, you may opt for your portable laptop to do the same tasks شما میتوانید با استفاده از رایانه رومیزی به انجام تکالیف دانشگاه بپردازید. به طریق مشابه, لپتاپ شما واجد همین ویژگیها برای انجام کارهای مشابه میباشد As you can see here, the connecting adverbs have been used and are effective to immediately make the logical relation to the previous sentence همانگونه که در اینجا مشاهده میکنید, با استفاده از چنین قیدهای ربطی میتوان تا ارتباط منطقی و سریع با عبارت قبلی در جملات برقرار کرد.

Time and place adverbs are among the most familiar ones among people and they can also be used in such competency exams like the IELTS and TOEFL as shown in the examples below میتوان در آزمونهای تعیین سطح و توانش مانند تافل یا آیلتس از قیدهای بسیار آشنای زمان و مکان استفاده کرد, همانگونه که در مثالهای زیر نشان داده شده است According to the weather forecast, this evening there is going to be a rainfall. Tomorrow, however, will be sunny and quite warm طبق اخبار هواشناسی, امشب باران خواهد بارید. ولی بر عکس فردا هوا آفتابی و گرم میشود I do not believe there is any food stalls in this neighborhood. Nearby, there is a good restaurant which can serve up to one-hundred patrons گمان نمیکنم در این محله کیوسک و دکه اغذیه وجود داشته باشد. در همین نزدیکی رستوران خوبی وجود دارد که میتواند پذیرای یکصد مشتری باشد As illustrated in the examples, time and place adverbs can just about either offer a previous reference to a place or rime, or show a contrast همانطور که در مثالها واضح است, قیدهای زمین و مکان میتوانند تقریبا در موارد ارائه اطلاعات تکمیلی در ارتباط با مکان و زمان مورد اشاره و قبلی و یا نشان دادن تضاد مورد استفاده قرار گیرند.

In order to highlight the speaker’s or writer’s attitude towards a subject matter, we can make use of comment and viewpoint adverbs میتوانیم با استفاده از قیدهای دیدگاه و نقطه نظر به ارزیابی و تاکید نکات مورد اشاره نویسنده و گوینده در ارتباط با یک محتوای متنی بپردازیم The football player has contracted the flu. Presumably, he is going to miss a few games بازیکن فوتبال دچار آنفولانزا شده است. ظاهرا او چند بازی را از دست خواهد داد The company has lately taken out a new bank loan. Financially, they seem to be in trouble and may lay off some staff شرکت اخیرا وام بانکی جدیدی دریافت کرده است. از نظر مالی آنها به نظر میرسد در مضیقه بوده و احتمالا تعدادی از کارکنان خود را تعدیل نیرو خواهند کرد Did you know that there are some words which can be used either as comment adverbs and adverbs of manner آیا میدانستید که تعدادی از کلمات وجود دارند که میتوانند هم به عنوان قیدهای دیدگاه و هم قیدهای حالت مورد استفاده قرار گیرند؟

As comment adverbs, they commonly go in front position, but in other positions they can appear as well. In such cases, they can relate to the whole of the clause هنگامیکه قیدهای دیدگاه استفاده میشوند, که عموما در ابتدای جملات و همچنین در دیگر نقاط به کار برده میشوند, در این حالت ارتباط معنائی با همه جمله واره دارند However, when acting as adverbs of manner, the words can show up in ending position and modify the main verbs اما قیدهای حالت عموما در مکان انتهائی عبارات ظاهر شده و توصیف کننده و توضیح دهنده افعال اصلی میباشند Please make a comparison between the following examples and differentiate the various meanings implied لطفا بین دو جمله زیر مقایسه ای انجام داده و بین معانی دلالت شده تفاوت را بیابید Naturally, we need all the help we can get in order to work out the problems in this department طبیعتا, جهت رفع ایرادهای موجود در این بخش به هرگونه کمک که بتوانیم داشته باشیم نیاز داریم At this time of year, tsunamis occur naturally in many islands در این وقت از سال, طبیعتا در بسیاری از جزیره ها سونامی روی میدهد.