قرار ملاقات با افراد

در مواقع رفتن به سینما و یا انجام دیگر امور فرهنگی و یا حتی ورزشی مانند ثبت نام در باشگاه ها ممکن است شما با دیگران مشورت کنید و از آنها هم دعوت کنید که همراه شما شوند و با هم این کارها را به انجام برسانید. نوع افعال و زمانهای گرامری در چنین مواقعی و به هنگام ساختن جملات میتوانند تعیین کننده باشند و سبب ارتقاء و بهبود ساختار جملات گردند. برنامه ریزی کردن در فضاهای مجازی و به اینترنت هم کشیده شده است و با گسترش استفاده از امکاناتی چون پست الکترونیکی و شرکت در شبکه های اجتماعی, تعیین قرار ساده تر از گذشته بنظر میرسد. آیا قصد دارید تا به پارک رفته و درکنار استخر و یا رودخانه به تمرینات هوازی بپردازید؟ اگر همسایه تان را در خیابان دیده اید ممکن است با هم به پارک بروید.

Do you know how to plan an activity with someone آیا شما میدانید که چطور یک فعالیت را با فردی دیگر برنامه ریزی کنید؟ میتوانیم از افعال Can و Have to استفاده کنیم. لطفا به چند مثال توجه کنید: I can go out for dinner tonight. I don’t have classes in the morning من میتوانم برای شام امشب بیرون بروم چون فردا صبح کلاس ندارم. درواقع چنین جمله ای زمانی مناسب بنظر میرسد که فردی از شما درخواست کند که برای شام امشب باهم به رستوران بروید و شما آمادگی خود را اعلام میدارید. I can’t play golf today. I’m too busy من امروز نمیتوانم به بازی گلف بروم چون سرم خیلی شلوغ است. He can meet us in the park but his brother can’t او میتواند ما را در پارک ملاقات کند ولی برادرش نمیتواند.

درواقع در این نمونه جمله یکی از دونفر افرادی که برای یک ملاقات در پارک دعوت شده اند نمیتواند به قرار برسد. Can you go running tomorrow at three آیا میتوانید فردا ساعت سه برای دویدن بروید؟ میتوانیم از فرمول زیر برای بیان تعهد و الزام در انجام کارها استفاده کنیم Have to or Has to + Base form of the verbs چند نمونه مثال She has to meet her cousin at the airport او باید برای دیدن دختر عمویش به فرودگاه برود. They don’t have to work late tonight آنها مجبور نیستند که امشب تا دیروقت کار کنند. Do you have to work tomorrow. Yes, I do آیا شما مجبور هستید که فردا کار کنید؟ بله. Does he have to go to class? No, he doesn’t آیا او مجبور است که به کلاس برود؟ خیر.

میتوانیم از Can و Can’t برای بیان توانائیها هم استفاده کنیم We can speak English but they can’t play piano ما میتوانیم انگلیسی صحبت کنیم ولی آنها نمیتوانند پیانو بنوازند. چنین ساختارهائی تقریبا در همه زبانهای خارجه وجود دارد, مساله اصلی تمرکز و انجام تمرینات زیاد است تا در هنگام لزوم بتوان آنها را بخاطر آورد و در صحبتها از آنان استفاده نمود. I’d like to go out tonight, but we have a test tomorrow. I have to study tonight or I will fail the exam من خیلی دوست دارم که امشب بیرون بروم ولی فردا تست دارم پس مجبورم امشب مطالعه کنم تا در آزمون فردا مردود نشوم. Mike can’t meet us for lunch today. He has to help his boss with a report مایک نمیتواند امروز با ما برای ناهار بیاید.

او باید به رئیسش در زمینه اتمام یک گزارش کمک کند. Good news! I don’t have to work late tonight. We can go running together at 6:00 یک خبر خوب دارم. من امشب مجبور نیستم تا دیر وقت کار کنم. میتوانیم با هم ساعت 6 برای دویدن برویم. Hey, why don’t we go bike riding sometime سلام. موافق هستی تا یه وقت با هم به دوچرخه سواری برویم؟ Great idea. When’s good for you ایده بسیار خوبی است. از نظر شما چه زمانی مناسب است؟ Tomorrow at 3:00 فردا ساعت 3 خوب است؟ Sorry, I can’t. I have to meet my sister at the airport ببخشید نمیتوانم. ساعت سه باید بروم فرودگاه خواهرم را ببینم. How about Sunday afternoon یکشنبه بعد از ظهر چطور؟ That sounds fine خیلی خوبه.