آشنا شدن و ملاقات با افراد

قصد داریم نگاهی بیندازیم به مفاهیمی که گرچه به نظر آسان و آشنا میرسند ولی هنوز دارای ظرایفی هستند که قابل ذکر میباشند. آشنا شدن با دیگران در مناسبات اجتماعی میتواند به عنوان اولین و نخستین گام در انجام مذاکرات و محاورات صورت پذیرد و تلقی شود. شناختن دیگران در ملاقاتها و توصیف مشاغل مرتبط با آنان, ارائه اطلاعات مفید درباره مسائلی همچون آدرسها و مراکز خرید و معرفی کردن افراد تازه وارد به یک گروه, همه میتواند در انجام مکالمات بسیار به ما کمک کنند. آیا شما میدانید که چرا انگلیسی مطالعه میکنید؟ Do you know why you are studying English آیا به منظور انجام کارهای تجاری است و یا بخاطر ادامه تحصیل و شاید هم به دلیل مسافرت رفتن؟ Is it to do business or to study or maybe to travel

دلیل دیگر ممکن است آشنا شدن با دیگر مردمانی باشد که زبان ما را صحبت نمیکنند Or to get to know people who don’t speak our language تمام این دلایل میتوانند در این رابطه مهم باشند All these reasons can matter in this respect آیا شما میدانید که چطور یک فرم را پر کنید هنگامی که با آن مواجه میشوید؟ Do you know how to complete / fill out a form when you are provided with one آیا شما میتوانید راجع به اطلاعات شخصی از قبیل نام و نام خانوادگی, شغل, ملیت و آدرس خود جملاتی چند بیان کنید؟ Can you speak about yourself, your address, your nationality and your occupation briefly اگر قصد دارید با افراد جدیدی که در ارتباط با دوستانتان هستند آشنا شوید, این جملات مفید خواهند بود.

I bet this is your dad John جان, من شرط میبندم که این آقا پدر شما هستند. همانطور که میدانید این جمله “شرط میبندم” در زبان فارسی در مواقعی استفاده میشود که ما قصد داریم تا اطمینان خود را از یک نظر بیان کنیم. به یک مثال دیگر در همین رابطه توجه کنید I bet this pizza is delicious من مطمئن هستم که این پیتزا خوشمزه است. من تمایل دارم که شما را به دوستم معرفی کنم I would like to introduce you to my friend و طبیعتا همانطور که میدانید معمولا افراد با ذکر جملاتی چون Nice to meet you از ملاقات یکدیگر اظهار خوشنودی میکنند. بعضد وقتها افراد ترجیح میدهند تا با نام کوچک و یا نام میتعار خود شناخته شوند It’s a pleasure to meet you too. But please, everyone calls me by my nickname

لطفا من را سام خطاب کنید Please call me Sam از این الگوی جمله هم در مواردیکه فردی ترجیح میدهد تا با نام مستعار و یا اسم دیگری خطاب شود استفاده میگردد. Oh, how nice to meet you چقدر از دیدار شما خوشحالم. Likewise این کلمه یعنی متقابلا من هم از ملاقات شما خوشنود هستم. So as you can see, there are several expressions you can use to introduce people to others پس همانطور که ملاحظه میکنید, عبارات متعددی وجود دارند که شما میتوانید از آنها استفاده کنید تا مردم را به یکدیگر معرفی کنید. Some other sentences can be useful when you would like to meet others برخی دیگر از عبارات بکار می آیند هنگامی که شما قصد ملاقات دیگران را دارید.

And yet, there are many other expressions as well as useful sentences which can be used when you do not want to be formal و با وصف این, عبارات و جملات مفید دیگری هم وجود دارند که شما میتوانید از آنها استفاده نمائید, هنگامیکه نمیخواهید در ملاقاتهای رسمی باشید. یعنی درواقع این نوع جملات برای مواقع غیر رسمی کاربرد دارند. Please keep this point in mind that titles are almost always used with full names, or with family names and never with first names or given names لطفا این نکته را هم به خاطر بسپارید که لقبها, مانند Mr. and Mrs همواره با اسامی کامل, یعنی نام و نام خانوادگی و با نام خانوادگی استفاده میشوند و هرگز نمیتوان آنها را با نام کوچک و یا اسامی مستعار بکار برد.