خرده فروشی

خرده فروشی را میتوان یکی از آشناترین نمونه های کسب و کار در هر شهر و کشور و منطقه ای دانست و همه ما در محله زندگی خود با این پدیده و مفهوم آشنا هستیم و چند مغازه در نزدیکی منزل ما وجود دارند. جدا از مقوله عمده فروشی که در بازار وجود دارد, قسمت اعظم اقتصاد در هر جامعه ای به خرده فروشی متکی میباشد و مستقیما به آن وابسته است. شاید شما هم با پدیده ای بنام پخش مویرگی آشنا باشید که در آن محصولاتی در سطح شهر و کشور از طریق سوپرمارکتها پخش میشوند و در اختیار مصرف کننده ها قرار میگیرند. چه تکنیکهائی را میتوان در زمینه اداره و راه اندازی تجارت خرده فروشی پیشنهاد کرد؟ آیا شما نیز در خانواده و بستگان فرد یا افرادی را میشناسید که به خرده فروشی مشغول هستند.

You more than probably have purchased a lot of goods and products such as bread and food items from retailers in your neighborhood شما به احتمال زیاد تاکنون اقلام غذائی زیادی مانند نان را از فروشگاه خرده فروشی در محله مورد سکونت خود خریداری کرده اید As a matter of fact, retailers are these days helping move economies of global countries and they contribute to generating thousands of careers internationally as well درحقیقت, خرده فروشان امروزه به اقتصاد کشورهای جهان کمک شایانی میکنند و به ایجاد هزاران شغل در سطح بین المللی نیز منجر میشوند A typical supermarket in any neighborhood can help several people get employed and this way they will be able to help their families financially as well

مثلا یک سوپرمارکت معمولی در یک منطقه میتواند منجر به استخدام چندین نفر گردد که آنها نیز به نوبه خود از خانواده شان حمایت مالی خواهند کرد Many people who are engaged in retail are considered self-employed since they can be known as their own employee and employer and if they manage to expand their business, they will be able to hire some other people as well خیلی از افرادی که در زمینه خرده فروشی مشغول هستند را میتوان به عنوان کارمند و کارفرمای خود درنظر گرفت و آنها در اثر گسترش فعالیت خود خواهند توانست تا به استخدام افراد دیگری نیز مبادرت ورزند If you too are going to participate in retail market, here are some tips and guidelines for you to study and follow in order to succeed

چنانچه شما هم مایل به ورود به دنیای خرده فروشی هستید, در ذیل نکات و راهنمایی هایی برای شما جهت موفقیت پیشنهاد میگردند First off, examine your skills and experience and your capabilities of coping with competition in the market you are about to enter and then check your finance and consult banks to negotiate taking a bank loan to help you start well اول از همه به بررسی قابلیتها و توانائیها و مهارتهای خود در زمینه کسب و کاری که قصد شروع آنرا دارید بپردازید و همچنین نحوه رقابت با دیگران و نیز با بانکها برسر دریافت یک وام به صحبت بپردازید چون به شما در شروعی قوی کمک خواهد کرد Taking steps one by one and baby steps can help you avoid bigger risks which can sometimes lead to frustration and losses

چنانچه قدمهایتان را آرام آرام و یک به یک بردارید قادر خواهید بود تا ریسک ها را کاهش داده و از ناخرسندی و ضرر و زیان در امان بمانید Retailers which grow and launch and open new branches are the successful ones in every society خرده فروشیهائی که گسترش یافته و پس از مدتی شعبه های جدیدی افتتاح میکنند در هر جامعه ای موفق محسوب میشوند Even some of the famous international restaurants started very slow with only a few eating places but they grew considerably in the following years حتی برخی از رستورانهای زنجیره ای مطرح جهانی در ابتدا با تنها چند غذاخوری آغاز کردند ولی در سالهای بعد در مقیاس وسیعی گسترش یافتند.