نقش مدیران در ادارات

در ادارات و سازمانها و وزارتخانه ها و همچنین شرکتها, نقش مدیران بسیار پررنگ میباشد و همچنین تعیین کننده و مثلا میتوان به نمونه های بسیار زیادی اشاره کرد در ارتباط با نحوه تصمیم گیری مدیران در شرکتها و سازمانهای مشابه ولی با نتایج بسیار متفاوت که این خود گویای این مطلب است که افرادی که در سمتهای بالای اداری از قبیل مدیریتی قرار دارند میتوانند با تصمیمات خود تغییرات شگرفی را در سازمانهای زیر مجموعه خود ایجاد نمایند. با مطالعه رشته مدیریت بازرگانی یا ام بی ای MBA که امروزه یکی از رشته های محبوب و بسیار کاربردی در دانشگاهها است, مدیران قادر خواهند بود تا عملکرد و دانش خود را در زمینه کاهش هزینه ها و بهره وری کارمندان و ادارات خود بهبود بخشند و دستاوردهای بزرگی را جامه عمل بپوشانند.

It can be accurate to claim that managers can make or break businesses in companies since they have access to the executive influence in their departments and how they manage their firms can affect the whole corporate structure ذکر این مطلب میتواند صحیح باشد که مدیران هستند که نقشی عمده در موفقیت و یا عدم آنرا در شرکتها و ادارت ایفا میکنند از آنجائیکه آنها قدرت نفوذ اجرائی دارند و نحوه مدیریت آنها بر روی کل مجموعه تجاری تاثیر خواهد گذارد MBA which stands for Master of Business Administration is getting more popular among managers and executives worldwide and nowadays it is considered a hot topic and field of study in hundreds of universities all over the world

مدیریت بازرگانی-اقتصادی یا به اختصار ام بی ای یکی از داغترین رشته هائی است که در صدها دانشگاه سراسر جهان وجود دارد و این رشته در بین مدیران در سطح جهان ار مقبولیت زیادی برخوردار شده است If you are going to become a professional and top-notch manager, you are highly advised to take the MBA courses and gain real-world experience at offices and companies چنانچه شما قصد دارید تا تبدیل به مدیری تراز اول و حرفه ای گردید, به شما اکیدا توصیه میگردد تا در دوره های MBA شرکت کنید و از طریق کار در ادارات و شرکتها به کسب تجربه حقیقی اقدام نمائید Managers should be kept constantly updated by their deputies of the happenings in the companies and departments they supervise and are in charge of

مدیران شرکتها و ادارات بایستی بطور مستمر توسط معاونانشان در جریان ریز جزئیات سازمانهائی که آنها مدیریت و نظارت آنها را بر عهده دارند قرار گیرند In big corporations, where hundreds or even thousands of staff are working, usually there are shareholders who are members of the board of management as well and through consultation, they will pick the top or head manager who will be the CEO در شرکتهای تجاری بزرگ که در آنها صدها و بلکه هزاران نفر مشغول به کار هستند, معمولا سهامدارانی هستند که عضو هیات مدیره نیز میباشند و از طریق مشورت, آنها فرد شماره یک شرکت که همان مدیر عامل میباشد را انتخاب مینمایند But what are responsibilities of the CEO of a huge commercial company

اما مسئولیتهای مدیر عامل یک شرکت بزرگ تجاری چیستند؟ Well, generating more sales and revenue, minimizing the risks in business plus commerce and the costs, cutting corners in routine fees like power and gas utility bills, enhancing efficiency and plenty more items to mention in this respect از بین تمام مواردی که میتوان در این زمینه اشاره کرد افزایش سود و فروش و بهره وری در اداره و به حداقل رساندن خطر پذیری اقتصادی و تجاری و همچنین کاهش هزینه ها از قبیل پائین آوردن مبالغ قبوض برق و گاز Keeping the employees satisfied and happy is also pretty significant since they are wheels of economy راضی و خوشنود نگاهداشتن کارمندان هم از اهمیت بالائی برخوردار میباشد چون آنها چرخهای اقتصاد هستند.