خدمت به جامعه و کمک به مردم

در برخی زمینه های شغلی میتوان به خدمت به همنوعان و کمک به مردم بیشتر فکر کرد مثلا فردی که پزشک میباشد و از نیازمندان واقعی تقاضای پرداخت حق درمان و ویزیت نمیکند بدون شک دارای اجری دنیوی و اخروی میباشد و چنین فردی دارای وجدانی آسوده نیز خواهد بود. تقریبا میتوان به جرات بیان کرد که همه ما در هر منصب و شغلی که هستیم میتوانیم در کنار درآمد به فکر همنوعان خود نیز باشیم تا بدین وسیله هم خداوند متعال و هم مردم از ما راضی و خوشنود باشند. در حقیقت جامعه ای که همه ما در آن مشغول به زندگی هستیم از تک تک ما تشکیل شده است و من و شما و آنها اجتماع را تشکیل میدهیم پس بهتر است در کنار همه مسائلی مانند تلاش برای معاش به فکر یکدیگر نیز باشیم.

Everyone is interested in making more money in life but it can get accomplished in conjunction with honesty and helping out other citizens هر فردی علاقه دارد تا در زندگی به درآمد بهتری دست یابد ولی این هدف را میتوان در هماهنگی و امتداد با صداقت و کمک و یاری به دیگر همشهریان دنبال کرد Please note that providing services to the community in which we live can be a great way of leading a great and proud life, one that is shaped through providing assistance to other folks لطفا توجه کنید که از طریق ارائه خدمت به یکدیگر در جامعه میتوان به یک حیات عالی و پر از افتخار دست یافت, زندگی که بر مبنای کمک و یاری رساندن به دیگر مردم شکل میگیرد.

Let’s take a glance at a few jobs in which the employees and people in charge can help other ones بیائید به طور اجمالی به چند شغل نگاهی بیندازیم که در آنها کارمندان و افرادی که در تصدی آن مشاغل هستند میتوانند به دیگران خیر رسانند Suppose you are a doctor and your office is in a remote area and every day, dozens of poor people are visited by you and naturally not all of them can afford the expenses of prescription and appointments تصور کنید که شما پزشکی هستید و مطب شما در یک نقطه دوردست هست و همه روزه دهها بیمار را ویزیت میکنید که از نظر مالی در تنگنا هستند و طبیعتا, همه آنها تمکن مالی برای پرداخت حق ویزیت و خرید داروها را در اختیار ندارند.

You can put up a sign in your office, stating that for those people who are in need, there is no need to make any payments میتوانید در مطب خود یک تابلو نصب کنید که بر طبق آن افرادی که مستمند هستند نیازی به پرداخت وجه ندارند Fortunately, from time to time we watch such news stories on TV خوشبختانه هر از چند گاهی ما هنگام تماشای برنامه های خبری تلویزیون به چنین داستانهائی برمیخوریم Being a well-wisher and do-gooder is not just limited to the world of medicine, and if you are manager of a supermarket, you can offer big discounts to your poor clients خیرخواه و خیر بودن تنها به دنیای پزشکی محدود نمیشود و اگر مالک یک سوپرمارکت هستید, میتوانید به مشتریان فقیر خود تخفیفات زیادی بدهید.

You see, when it comes to helping out other people, you can sit down and make a list of philanthropic acts you can do in your everyday life همانگونه که میبینید, در زندگی روزمره خود میتوانید بنشینید و لیستی از کارهای بشردوستانه که میتوانید انجام دهید را تهیه کنید A few days ago, I went out to have dinner at a fast-food restaurant, and I found a wall of kindness, where some prepaid food coupons were donated and attached by benevolent and nice people چند روز قبل برای صرف شام به یک رستوران غذاهای آماده رفتم و در آنجا دیوار مهربانی وجود داشت که بر روی آن تعدادی کوپن خرید غذا توسط افراد خیر و با محبت اهدا و نصب شده بودند.