نقد ادبی و استعاره و کنایه

مطالعه کتابهای ادبی بسیار سودمند میباشد مخصوصا وقتیکه شما زمان به اندازه کافی در اختیار دارید تا به خواندن و مقایسه آثار برگزیده در رشته ادبیات ملل و کشورهای گوناگون پرداخته و در بین لابلای آثار و منابع, نکات ارزشمندی را نیز استخراج نمائید. در این میان نقد ادبی از اهمیت بالائی برخوردار میباشد از آنجهت که با دانستن و شناختن عوامل و آثار و نکات ادبی, بهتر قادر خواهید بود تا به عمق معنای مورد نظر نویسنده و منتقدین ادبی پی ببرید و مثلا هنگام مطالعه نمایشنامه های برتر متوجه شوید که در ذهن نویسنده چه مقصود و مفهومی نهفته بوده اند. ترمها و کلمات ادبی هم در این میان کم نیستند و مثلا از استعاره و تشبیه و گوشه و کنایه و نتیجه گیری و کلی دیگر از واژگان مخصوص ادبی بسیار استفاده میگردد.

When there is a reading passion in you, you will search the net and find the latest top-sellers in the area of literature or any other field of interest to you and will personally check out windows of bookstores to find and buy the recently published valuable titles and it can be a great habit since reading is very beneficial هنگامیکه در وجود شما عشق و علاقه به مطالعه وجود دارد, شما مشتاقانه به وبسایتهای اینترنتی سر میزنید تا از تازه های نشر مطلع شوید و همچنین به کتابفروشیها شخصا میروید تا از آخرین کتابهای پر فروش و چاپ شده آگاهی یافته و آنها را خریداری کنید و این هم میتواند در زمینه ادبیات باشد و یا در هر زمینه مورد علاقه شما و عادت خیلی خوبی است چون مطالعه کاری بسیار سودمند میباشد.

Since this article is going to be dedicated to the literary criticism and irony and metaphor, we would like to invite you join us in the discussion از آنجائیکه این مقاله وقف و صرف نقد ادبی میشود و به اصطلاحاتی از قبیل استعاره و کنایه میپردازد, از شما دعوت میکنیم تا با ما در این بحث همراه باشید Studying valuable masterpieces in the realm of literature can be awesome, and you can begin with literature of our country since in Farsi poetry and writing, you can spot works of art in large numbers مطالعه و خواندن آثار ارزشمند و شاهکارهای ادبی بسیار ارزشمند است و شما میتوانید با خواندن آثار ذیقیمت در شعر و نگارش فارسی آغاز نمائید و خوشبختانه تعداد آثار ارزشمند زیاد هست.

Metaphor and irony are being widely used in literature and in almost all countries, such literary points can be noticed when studying their great works استعاره و کنایه در سطحی وسیع تقریبا در ادبیات همه کشورها مورد استفاده قرار میگیرند و شما میتوانید این ظرایف ادبی را هنگام مطالعه آثار بزرگ آنها پیدا کنید For example, when it is raining heavily, a person looks out the window and says the weather is sunny today به عنوان مثال هنگامیکه به شدت بارندگی وجود دارد فردی به بیرون از پنجره مینگرد و اظهار میکند که امروز هوا آفتابی است Or when you go shopping and find everything very expensive at a shop, you tell a clerk that the products are almost free of charge and there are great bargains

مثال دیگر زمانی است که شما به خرید میروید و در یک فروشگاه اجناس با قیتهای بسیار بالائی عرضه میشوند و شما در این حال رو به یکی از فروشندگان میکنید و میگوئید چه اجناس عالی و با قیمتهای پائین و شبیه به مجانی در آنجا وجود دارند In most cases, when studying books and finding literary flavors and delicate points, you can figure out that the writer meant to create a comic atmosphere to cheer up the readers like paying a visit to a patient at a hospital and telling him that he has taken part the Olympic Games running competition در بسیاری از موارد, نویسندگان به جهت بذله گوئی اقدام به استفاده از استعاره در آثار خود میکنند و بدین ترتیب فضای طنز در آثارشان بوجود می آید.

مثلا وقتیکه شخصی در بیمارستان بستری است و فردی دیگر که از وی عیادت به عمل می آورد به وی بگوید که او اخیرا در مسابقات دو بازیهای المپیک شرکت کرده است Literary criticism is an important part of literature being taught at university level نقد ادبی از اهمیت بالائی برخوردار بوده و در سطح دانشگاه در رشته ادبیات تدریس میشود Please note that literary criticism is not limited to prose because in poetry too there are plenty of masterpieces which are loaded with great clues for the smart readers to enjoy literature لطفا توجه کنید که نقد ادبی صرفا به نثر محدود نمیشود و بسیاری از آثار ارزشمند را در حوزه نظم و شعر نیز میتوان یافت که برای خوانندگان باهوش حاوی نکات بسیار زیادی برای لذت بردن از ادبیات هستند.