روشها و اشتباهات در تبلیغات

روشهای متنوعی در زمینه تبلیغات مورد استفاده شرکتها قرار میگیرند از قبیل راهکارهای مرسوم و سنتی مانند چاپ آگهی در روزنامه و دیگر جراید همچنین درج آگهی در وبسایتهای اینترنتی چون در سالهای اخیر به موازات گسترش امکانات آنلاین در کشورها, به همان نسبت بر تعداد سایتها و امکانات تبلیغات آنلاین هم افزوده شده است. میتوان با استفاده از امکانات رایگان و تجاری به تبلیغ در فضای مجازی پرداخت ولی نکته در اینجاست که بسیاری از شرکتها قبل از پرداخت مبالغی برای بازاریابی محصولات خود, با دیگر مشاوران حرفه ای مشورت میکنند تا از بهترین خدمات و امکانات حاضر استفاده نمایند و از هر گونه اشتباه رایج که میتواند علاوه بر هزینه منجر به از دست رفتن فرصتهای اقتصادی شود جلوگیری به عمل آورند.

After launching a new business, either on and off the net, it comes to advertising it properly so that the right audience and potential clients will be able to access and find it پس از راه اندازی یک کسب و کار جدید, چه در فضای مجازی و چه به شکل سنتی و مرسوم آن, نوبت به تبلیغ شایسته آن فرا میرسد بطوریکه مخاطبان و مشتریان بالقوه بتوانند به آن دسترسی داشته و آنرا پیدا کنند One question is raised over here and that is given the vast number of advertising and marketing solutions which are being massively promoted by the admins and commercial companies, how managers of businesses are able to trust the advertising packages being offered to them in order to gain market share and sell their products

در اینجا سوالی مطرح میشود و آن این است که با توجه به تعداد بسیار زیاد محصولات تجاری عرضه شده توسط صاحبان شرکتهای بازاریابی و تبلیغاتی, مدیران شرکتها از کجا قادر خواهند بود تا به محصولات عرضه شده به آنها اعتماد کرده و در جهت کسب سهام و بخشی از بازار و فروش محصولات خود به پیش روند؟ Are there any pitfalls and dangers in the world of advertising that owners of businesses need to be aware of آیا خطرات و مشکلاتی در دنیای تبلیغات وجود دارند تا صاحبان کسب و کار از آنها آگاهی یابند؟ Please note that advertising should be looked upon as a sort of investment which will sooner or later pay off the initial costs but as stated earlier, there are weak marketing products to stay away from too

لطفا دقت کنید که به تبلیغات بایستی به عنوان یک سرمایه گذاری نگاه شود که دیر یا زود جبران خرجهای اولیه را خواهد کرد و همانگونه که قبلا عرض شد, بایستی تا از روشهای بازاریابی ضعیف محصولات اجتناب کرد Some common mistakes might be made by webmasters and owners of businesses such as choosing very cheap advertising packages برخی از اشتباهات رایج که توسط برخی از مدیران وبسایت یا صاحبان تجارتها ممکن است مرتکب شوند میتوانند شامل استفاده از برنامه های تبلیغاتی ارزانقیمت باشند Another mistake is to spend all your capital and cash over some advertising packages quickly اشتباه دیگر این است که همه مبالغ موجودی پول و سرمایه را در برنامه های تبلیغاتی و به سرعت هزینه کرد.

If it’s too good to be true, perhaps it is a good idea to be cautious of picking certain advertising programs چنانچه به برنامه تبلیغاتی خاصی برخوردید که بسیار عالی بنظر میرسد, احتمالا نظر خوبی است تا درباره انتخاب آن دقت کرد Instead of using some binding marketing programs which involve spending a lot of money for several months, try out a few packages for a couple of months and then evaluate the outcomes به جای استفاده از برنامه های بازاریابی الزام آور که شما را متعهد به پرداخت مبالغی برای چندین ماه میکنند, به سوی بسته های آزمایشی به مدت یکی دو ماه روی آورده و سپس به ارزیابی دست آوردها و نتایج بپردازید.