اسباب کشی و خانه تکانی

اسباب کشی واژه ای است که تقریبا برای همه ما آشنا میباشد چون صرفنظر از اینکه صاحبخانه باشیم و یا مستاجر, ممکن است لااقل یکبار به فکر نقل مکان از یک منزل به منزلی دیگر و یا خانه تکانی باشیم و حمل و نقل اثاثیه و لوازم منزل هم جزوئی ثابت از این قضیه میباشد. چه نکاتی را میتوان در این زمینه مطرح ساخت در ارتباط با انجام دادن خانه تکانی آسان و بدون مشکل و دغدغه و همچنین با کمترین مشکلات و در عین حال به روش مقرون به صرفه؟ آیا بهتر است از شرکتهای حمل و نقل و باربری بزرگ استفاده کرد که دارای مجوزهائی از دستگاههای ذیربط میباشند و یا حتی یک کامیونت و یا وانت هم میتواند مشکل گشا باشد؟ آیا تاکنون از تجربه دیگران که مالک و یا مستاجر بوده اند در این زمینه استفاده کرده اید؟

Let’s review some moving tips together which can help you save money بیائید به اتفاق یکدیگر به مرور نکاتی در ارتباط با اسباب کشی بپردازیم که میتوانند به شما در صرفه جوئی در هزینه ها هم کمک کنند Let’s face the truth, moving from one house to another is a hassle اجازه بدهید تا با حقیقت مواجه شویم, نقل مکان از یک خانه به منزل دیگر میتواند به عنوان یک مشکل در نظر گرفته شود No matter you are moving to another city across the country or to a few blocks away, packing and unpacking of the appliances and other things is like a trouble صرفنظر از اینکه به دیگر شهر در آنسوی کشور میروید و یا چند خیابان آنطرف تر, بسته بندی و باز کردن لوازم میتواند مشکل ساز باشد.

Another problem many people face when moving is spending a lot of money مشکل دیگری که خیلی از مردم در هنگام اسباب کشی با آن مواجه هستند مساله پرداخت هزینه های زیاد است It is very important to make some wise choices when picking the transportation company خیلی مهم است تا تصمیمات معقولی اتخاذ نمود به هنگام انتخاب شرکت حمل و نقل The first thing coming to the minds of many tenants and people when moving is to look for or buy boxes which make moving convenient اولین چیزی که به ذهن خیلی از مستاجرین و دیگر افراد به هنگام نقل مکان میرسد به دنبال جعبه رفتن و خرید آنها میباشد چون اسباب کشی را راحت تر میکنند.

They come in various shapes and sizes and since they are strong and durable, they will protest your sensitive and fragile properties such as appliances as well از آنجائیکه جعبه ها بسیار مقاوم بوده و در اندازه ها و شکلهای متفاوتی یافت میشوند, میتوانند از دارائیهای شما از قبیل لوازم حساس و شکننده منزل محافظت نمایند You can check at work, have a word with your colleagues and relatives to find some and avoid buying new ones میتوانید در اداره با همکاران و بستگان خود صحبت کرده و از طریق آنها تعدادی جعبه تهیه نمائید و از خرید جعبه های نو اجتناب کنید Get rid of the items you really do not need لوازم و چیزهائی را که واقعا به آنها نیازی ندارید به دور بیندازید.

In order to avoid high costs, do not pick the first company which offers the lowest services in the newspaper به منظور جلوگیری از هزینه های اضافه, اولین شرکتی را که پیدا میکنید و یا آنکه پائین ترین قیمت را ارائه میکند الزاما انتخاب نکنید Have you thought about picking a good calendar date? Avoid scheduling a moving during peak times آیا درباره انتخاب زمان مناسب در تقویم اندیشیده اید؟ از اوقات شلوغ در ایام اسباب کشی اجتناب نمائید Many people would move on the weekends or their days off but it can mean getting stuck in traffic and a lot of inconvenience بسیاری از مردم اوقات تعطیل و روزهای مرخصی را برای حمل و نقل انتخاب میکنند که این مترادف است با گیر کردن در ترافیک و ناراحتی.