آغاز کردن صبح و روز خود

صحبت کردن از نحوه آغاز روز و صبح خود میتواند به عنوان مساله ای مهم در بررسی نحوه زندگی افراد در نظر گرفته شود چون پس از خوابیدن و استراحت کافی در شب هنگام, همه ما در صبح ار خواب برخواسته و به انجام اموری میپردازیم. افرادی که به اصطلاح سحرخیز هستند شاید حتی در هنگام طلوع خورشید به سر کار و یا محل تحصیل خود مانند مدرسه و دانشگاه بروند و برخی دیگر شاید به دلیل در تعطیلات بودن به استراحت پرداخته و شاید هم برای انجام نرمش و ورزش صبحگاهی خود را آماده کنند. نظر شما با مواد غذائی مورد نیاز برای صبحانه چیست و آیا با کمی قدم زدن در پارک و دیگر فضاهای سبز موافق هستید؟ شاید برخی افراد به اصطلاح از دنده چپ از خواب بلند شوند و در بیشتر اوقات و ساعات بیداری هم کمی با اخم باشند.

As you already know, some people are morning persons while others are evening persons همانطور که میدانید, برخی مردم سحرخیز هستند و برخی دیگر معمولا ظهرها از خواب بلند میشوند و در بعد از ظهر فعالتر هستند So, what’s a typical morning like in your home and what are your routines راستی, یک صبح معمولی در خانه شما چگونه است و راجع به برنامه های روزمره خود سخن بگوئید Some folks are pretty busy, even early in the morning when they turn on their laptops and begin searching and surfing the net برخی از مردم بسیار فعال هستند, حتی در اوائل صبح هنگامیکه لپ تاپ خود را روشن کرده و به گشت و گذار در فضای مجازی میپردازند.

Do you get up early and then check your email or would examine your cell-phone for the latest news and updates from around the world آیا شما زود از خواب بلند میشوید و سپس ایمیل خود را چک میکنید و یا اینکه به بررسی تلفن همراهتان پرداخته و از آخرین رویدادهای جهانی آگاه میشوید؟ There are many people who would like to watch TV early in the morning, or they may tune into news radio stations or may even study بسیاری از مردم هستند که در اوائل صبح به تماشای تلویزیون مشغول میشوند و یا به ایستگاههای خبری رادیو گوش میدهند و یا حتی مطالعه میکنند Well, studying can be a great habit, but sometimes the family members or neighbors might make noise and you may not be able to concentrate

مطالعه عادت بسیاری خوبی است ولی برخی مواقع اعضاء خانواده و یا همسایه ها ممکن است سر و صدا کنند و شما قادر نباشید تا تمرکز داشته باشید Well, in today’s urban living environment, it is important to care for others راستش در زندگی شهری امروزی مهم است تا به فکر دیگران هم باشیم Do you ever play video games on your computer in your free time آیا شما هرگز بازیهای رایانه ای در اوقات فراغت خود انجام میدهید؟ Some people have a very hectic daily routine and for them every morning is very active برخی مردم دارای برنامه های روزانه خیلی شلوغ و فعالی هستند For example, they might get up very late and then eat breakfast in the car or they may have something to eat at their workplace and office

به عنوان مثال, آنها ممکن است خیلی دیر از خواب بلند شوند و ممکن است در ماشین صبحانه بخورند و یا ممکن است که در محل کار خود و اداره غذا را صرف کنند In the morning, my wife and I read the daily newspapers and check out some interesting websites which have good contents for the families در صبح, من و همسرم به مطالعه روزنامه ها میپردازیم و سپس به وبسایتهائی که دارای محتوای مناسب برای خانواده ها هستند سر میزنیم Then my wife makes breakfast and then I have tea سپس همسرم به تهیه صبحانه میپردازد و من چای مینوشم Some people are very quiet in the morning and they do not talk a lot برخی مردم هستند که در صبح ساکت هستند و زیاد صحبت نمیکنند.