تعطیلات بهترین فرصت برای تمرینات ورزشی

آیا در زندگی روزمره خود زمان کافی جهت رفتن به باشگاه و انجام تمرینات بدنی و ورزشی در اختیار ندارید؟ آیا دوست دارید تا سایز پوشاک کم کنید و از تناسب اندام بهره مند شوید؟ آیا نمی توان از اوقاتی مانند تعطیلات رسمی و آخر هفته که برای همه ما پیش می آیند استفاده کرد تا در جهت بهبود سلامتی خود اقدامی برداشت؟ لطفا توجه کنید که همین زمان هائی که براحتی برای ما پیش می آیند و از کنار همه ما رد می شوند می توانند بسیار در تضمین سلامت ما مفید واقع شوند. آیا در لابلای مطالعه کتابهای آموزشی به این جملات برخورده اید؟ اگر خود را برای آزمونهائی مانند آیلتس و تافل آماده می سازید و میخواهید تا موفق شوید بهتر است در همه زمینه ها از قبیل انجام ورزش نیز عباراتی مفید در ذهن داشته باشید.

You are highly advised to do aerobics and exercise during holidays and weekends to maintain health به شدت به شما توصیه می شود تا در ایام تعطیلات و آخر هفته ها به تمرینان ورزشی و هوازی مبادرت ورزید تا از سلامتی برخوردار گردید Doctors and health professionals believe that exercise is essential for all of us because it helps reduce body fat پزشکان و متخصصین سلامت بر این اعتقاد هستند که ورزش برای همه ما ضروری است چون به کاهش میزان چربی در بدن کمک می کند It also lowers the risk of stroke and high blood pressure همچنین ورزش باعث کاهش خطر سکته و پائین آمدن فشار خون می گردد Aerobics can also improve your overall mood and lower your anxiety in today’s stressful life as well

انجام تمرینات هوازی همچنین موجب بهبود روحیه شما و کاهش اضطراب در زندگی پر استرس امروزی هم می گردد The bitter truth in today’s industrialized world is that millions of people are overweight or obese حقیقت تلخ در زندگی صنعتی امروزی این است که میلیونها نفر از مردم دارای اضافه وزن و یا چاقی زیاد هستند Although it is highly recommended to exercise every day, many people find it difficult to find free time in their busy daily schedule گرچه انجام تمرینات بدنی بصورت روزانه توصیه می شود, اما بسیاری از مردم برایشان سخت است که لابلای برنامه های فشرده روزانه شان زمان خالی جهت انجام تمرینات ورزشی بیابند.

You should actually start by committing yourself to at least one day of exercise on the weekends and gradually increase شما بایستی با یک جلسه ورزش در آخر هفته شروع نمائید و به تدریج جلسات تمرین را افزایش دهید Warm-up and stretching should be essential and fixed part of your routines always گرم کردن بدن با استفاده از تمرینات کششی بایستی جزء ثابت برنامه های ورزشی و روتین شما باشد Jogging or walking quickly will help relax your muscles and increase your body’s flexibility as well دویدن آرام و یا راه رفتن سریع میتواند موجب آرامش عضلات شما و افزایش انعطاف پذیری بدن شما گردد.

When you exercise, you will use energy and your body will sweat and get warm, which means you are burning calories and and getting closer to having a healthy weight هنگامیکه شما در حال ورزش کردن می باشید, انرژی مصرف می کنید و بدنتان گرم شده و عرق می کند و درواقع به سمت داشتن وزن مناسب نزدیک تر میشود The more you exercise, the more calories and fat deposits you will burn in your body هر چقدر بیشتر ورزش کنید, کالری و توده های چربی بیشتری هم در بدن شما خواهند سوخت You will feel good after doing exercise شما پس از انجام تمرینات ورزشی حال بهتری خواهید داشت And weekends can be the ideal time of exercising و تعطیلات آخر هفته بهترین اوقال جهت ورزش کردن میباشند.