اعیاد مذهبی و ملی در کشورها

در کنار تعطیلاتی که در تقویم کشورها وجود دارند, تعطیلات و اعیاد و مراسمی دیگر نیز هستند که بسیار مهم بوده و توسط مردم کشورهای مختلف جهان مورد احترام خاصی میباشند. گاهی اوقات از چند صد سال پیش به این سو این اعیاد و مراسم جشن گرفته میشوند و به یاد همگان هستند. در این درس قصد داریم تا به این مراسم نگاهی بیندازیم و با یکدیگر به مرور نکاتی بپردازیم که میتوانند در هنگام تبادل مکالمه با دیگران از کشورهای مختلف سودمند واقع گردند. راستی آیا تابحال به مطالعه تعطیلات رسمی در دیگر کشورها پرداخته اید؟ آیا مهم است تا علاوه بر داشتن دانش بومی و محلی درباره تعطیلات و اعیاد در کشور خودمان به مطالعه آداب و رسوم دیگر مردم از کشورهای مختلف نیز بپردازیم؟

It is a good idea to exchange information with other tourists and people about holidays in our country and theirs عقیده خوبی است تا با دیگر افراد و جهانگردان درباره تعطیلات در کشورمان و در کشور آنها تبادل نظر داشته باشیم The first subject we are going to talk about is Ramadan, or the month of fasting which is extremely important in Islam and Muslim world اولین مطلبی که قصد داریم تا درباره آن صحبت کنیم ماه رمضان یا ماه روزه است که در جهان اسلام و بین مسلمانان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است May you be well throughout the year is the typical greeting during Ramadan جمله امیدواریم که در تمام سال خوب باشید عبارتی است که در طول ماه رمضان مسلمانان به یکدیگر میگویند.

Ramadan is the ninth month of the Islamic calendar, a special occasion for over one billion Muslims throughout the world رمضان نهمین ماه از تقویم اسلامی میباشد و موقعیتی ویژه است برای بیش از نیم میلیارد مسلمان در سرتاسر جهان According to Islamic tradition, Ramadan marks the time when prophet Muhammad, peace be upon him, received the word and message of God through holy Quran بر طبق سنت اسلام, رمضان نشانگر دورانی است که در آن پیامبر حضرت محمد, صلی الله علیه و آله و سلم, از طریق قرآن پیام و کلام خداوند متعال را دریافت نمود Throughout the month of Ramadan, Muslims fast – totally abstaining from food and drink from the break of dawn until the setting of the sun

در طول ماه مبارک رمضان, مسلمانان روزه میگیرند و از طلوع خورشید تا غروب آفتاب از خوردن و آشامیدن خودداری می نمایند It is also a time of increased worship and giving to the poor همچنین در ماه رمضان مردم بیشتر به عبادت و کمک به فقرا مبادرت می ورزند Ramadan ends with the festival of Eid ul-Fitr celebration ماه رمضان با جشن عید فطر به پایان میرسد There is also a special prayer for Eid ul-Fitr and it is usually held in mosques in Muslim countries نماز بخصوصی وجود دارد که در روز عید فطر در کشورهای مسلمان در مسجدها برگزار میگردد Now let’s have a look at celebrations in some other countries around the world as well حال بیائید با هم به اعیاد در دیگر کشورها هم نگاهی بیندازیم.

سال نو چینی توسط مردم چین در تمام جهان جشن گرفته میشود It marks the beginning of the first month in the Chinese calendar و آغازگر سال نو چینی در تقویم آنها میباشد The celebration usually takes place in February and lasts for fifteen days این جشن معمولا در ماه فوریه برگزار میگردد و به مدت پانزده روز ادامه دارد Before the holiday begins, families clean their houses to sweep away bad luck and they decorate their doors with red paper and big Chinese characters for happiness قبل از آغاز تعطیلات, خانواده ها منازل خود را تمیز میکنند تا بد شانسی را دور کنند و درب های خانه هایشان را با شخصیتها و شکلهای شاد و بزرگ چینی تزئین میکنند.