کیفیت مطالعه و کتابهای مصور

به موازات بحث راجع به تهیه کتب و همچنین داشتن عادت خوب و پسندیده مطالعه, بحث داغ دیگری بین کارشناسان و محققین حوزه کتاب و کتابخوانی وجود دارد و آن ارزش مطالعه هر کتاب است. به عنوان مثال, به عقیده شما آیا دو کتاب داستان و رمان از دو نویسنده مختلف از ارزش یکسان آموزشی و علمی برخوردار هستند؟ مدرسین دانشگاهها و مدارس ممکن است بیشتر به تشویق کتب سطوع بالای علمی و آموزشی بپردازند درحالیکه همکارانشان در سازمانهای چاپ و انتشارات حتی معتقد باشند که مطالعه هر کتابی برای حداقل یکبار توصیه میگردد. نظر شما در این زمینه چیست و آیا اعتقاد دارید تا باید پیش از خرید کتابهای متنوع از ارزش آنها اطمینان حاصل کرد و با تحقیق به خرید کتب پرداخت؟

Buying new books can be one thing and discussing the quality of reading materials can be quite another subject خرید کتابهای نو یک چیز است و بحث درباره کیفیت و محتوای آثار مکتوب و خواندنی موضوعی دیگر Do you – or does anyone you know – read comics? Do you think there’s any value in reading them آیا شما یا فردی دیگر که وی را میشناسید به مطالعه کتابهای مصور می پردازید؟ آیا به نظر شما مطالب چنین آثاری دارای ارزش ادبی نیز می باشد؟ Comics are also called graphic novels by some people around the world آثار کمیک به عنوان کتابهای گرافیکی و مصور هم توسط عده ای از مردم جهان شناخته می شوند And usually they are published in series و آنها معمولا در چند سری و قسمت چاپ میشوند.

But no matter what you call them, comics are a favorite source of reading pleasure for millions in many parts of the world اما صرفنظر از اینکه شما آنها را چه بنامید, کتابهای مصور برای میلیونها خواننده از سرتاسر جهان باعث لذت بردن از مطالعه می شوند But ever since comics first appeared, there have been people who have criticized them اما از ابتدای انتشار چنین آثاری, همواره افرادی از آنها انتقاداتی نیز داشته اند Some believe that comic books cause bad behavior among young children بعضی ها معتقدند که کتابهای مصور باعث بروز رفتار بد در کودکان میشوند Even today, many question whether young people should read them at all and these critics have their own ideas and justifications as well

حتی امروزه, بسیاری از منتقدین این پرسش را مطرح می سازند که آیا کتابهای مصور را اصولا باید خواند و یا نه و چنین افرادی دلایل و توجیهات خود را نیز دارند They argue that reading comics encourages bad reading habits and may cause children to receive poor scores at school آنها استدلال میکنند که خواندن کتابهای گرافیکی کمیک میتواند منجر به بروز عادات غلط مطالعه و دریافت نمرات ضعیف در مدرسه شود In more recent years some comics have been criticized for including violence content در سالهای اخیر برخی آثار مصور مورد انتقاد قرار گرفته اند به جهت داشتن محتوای خشن On the other hand, some educators see comics as a way to get teenagers to choose reading instead of television and video games

از طرف دیگر, برخی متخصصین آموزشی اعتقاد دارند که چنین آثار مصور میتواند نوجوانان را به سمت مطالعه به جای تماشای تلویزیون و بازیهای رایانه ای ترقیب نماید And because of the artistic pictures and drawings used in such books, a number of educators have argued that comics are a great way to get children to think creatively و به دلیل تصاویر هنرمندانه در چنین آثاری, تعدادی از معلمین و آموزش دهندگان بر این اعتقاد هستند که کتابهای مصور موجب می گردند تا کودکان خلاقانه فکر کنند By the way, what point of view do you have about comics راستی, نقطه نظر شما در ارتباط با کتابهای مصور چیست؟ Explain your reasons please لطفا دلایل خود را توضیح دهید.