انجام امور و برنامه ریزی

همه ما در زندگی روزمره خود کارهائی را انجام میدهیم و همچنین برنامه ریزی هائی نیز جهت به انجام رساندن دیگر کارها نیز داریم و پیش خود محاسباتی جهت بهتر اجرا نمودن برنامه های روزانه و همچنین در زندگیمان بکار می بندیم. بعضی اوقات تاخیرات خواسته و یا ناخواسته ای برای همه ما ممکن است پیش بیاید و موجب کندی روند امور گردد. برخی افراد با دقت برای همه امور برنامه ریزی کرده و سعی در انجام کارها به بهترین نحو مینمایند. چنین افرادی مسلما شانس بهتر و بیشتری در بهتر رسیدن به آرزوها و اهداف خود در زندگی خواهند داشت. با استفاده از برنامه های مدون و کتبی در هر روز و یا در ابتدای هر هفته, شما قادر خواهید بود تا به نحو بهتری به کارهای خود پرداخته و در وقت نیز صرفه جوئی کنید.

Getting things done and discussing the matters which are important انجام امور و بحث کردن درباره موضوعاتی که حائز اهمیت میباشند Some people tend to act like procrastinators in their lives and for everything they do, there will be delay and unwanted waiting برخی از مردم در کارهای خود به اصطلاح کمی اهمال کار هستند و در خیلی از کارهایشان تاخیر و انتظارات ناخواسته دیده میشود Perhaps it is a good idea to always make a to-do list for your calendar at the beginning of every week احتمالا نظر خوبی بنظر میرسد تا در ابتدای هر هفته برای تقویم کاری خود و آنهائیکه قصد انجام شان را دارید علامت بزنید Sometimes you make make such to-do lists, but you often forget about them

ممکن است که بعضی اوقات شما چنین لیستی را هم تهیه کنید ولی انجام کارها را فراموش نمائید It is even possible that some individuals don’t bother with planning and just let things happen حتی ممکن است که بعضی افراد اصلا به برنامه ریزی اعتقادی نداشته باشند و اجازه بدهند که کارها به روال خود اتفاق بیفتند When you need to buy someone a gift, you get something right away هنگامیکه قصد خریدن یک هدیه برای فردی را دارید, آن را بلافاصله خریداری میکنید Buy something a few days before you have to give it یک هدیه را چند روز قبل از دادن آن خریداری میکنید Pick something up on the day you have to give it یک هدیه را درست در روزی که قصد دادن آن را دارید خریداری مینمائید.

When you have something broken, you immediately take it to be repaired هنگامیکه با لوازم خراب مواجه هستید, بلافاصله آنرا برای تعمیر می برید Wait for a convenient time to take it in صبر میکنید تا در یک زمان که برایتان مناسب است آنرا برای تعمیر ببرید Never get around to taking it in هرگز برای تعمیر آن اقدامی نخواهید کرد When you have a lot of things you need to do, you do the hardest things first هنگامیکه کلی کار برای انجام دادن دارید, از سخت ترین آنها شروع میکنید Or you may do the easiest things first و یا ممکن است که از آسانترین آنها آغاز کنید Or anything but what you need to do و یا از آنهائیکه شما به آنها بیشتر نیاز دارید شروع کنید.

Hello, what can I do for you today سلام, امروز چه کاری میتوانم برایتان انجام دهم؟ Hi, I need to get these documents copied as soon as possible. Do you think I could get them done by noon سلام, میخواستم این مدارک را هر چه سریعتر کپی کنم. آیا فکر میکنید تا ظهر انجام شود؟ I’m afraid that might be difficult. I’ve got a lot of orders to complete this morning متاسفم که شاید مقدور نباشد. امروز صبح کلی سفارش داریم که باید انجام شوند Sorry. I know this is last minute. But it’s really urgent ببخشید که دقیقه آخر آوردم ولی بسیار فوری است Well, you’re a good customer. Let me see what I can do خوب. از آنجائیکه شما مشتری خوب ما هستید, بگذارید ببینم چکار میتوانم انجام دهم.