بحث درباره انواع مختلف درمان

در علم پزشکی مدرن امروزی, درمانهای مختلف و متنوعی برای جلوگیری و از بین بردن امراض کشف و عرضه شده اند و هر روزه بر تعداد داروهائی که توسط مراجع استاندارد و داروئی کشورها تائید شده اند نیز افزوده میشود. راستی شما به درمانهای پیشرفته و مدرن داروئی بیشتر اعتقاد دارید و یا جزو افرادی هستید که به طب سنتی و یا دیگر درمانهائی که قدیمی و کهن هستند ولی دارای خواص و آثار جالبی هستند بیشتر روی می آورید؟ حتی در مقایسه با سالهای قدیم, در علم جراحی امروز از درمانها و وسایل بسیار پیشرفته ای استفاده میگردد که دارای آثار بزرگی در بهبود بیماران میباشند و عوارض کمتری از خود نشان میدهند. داروهای گیاهی نیز به موازات داروهای شیمیائی و آزمایشگاهی از محبوبیت زیادی برخوردار هستند.

Let’s discuss types of treatments بیائید با یکدیگر به انواع درمان نگاهی بیندازیم Consider the following choices, conventional medicine, herbal therapy, acupuncture, spiritual healing به درمانهای زیر بیندیشید و آنها را مد نظر قرار دهید: طب مرسوم, استفاده از داروهای گیاهی, طب سوزنی, درمان از طریق آرامش اعصاب و روان There is no doubt that surgical techniques have greatly improved over the last century هیچ شکی وجود ندارد که روشهای جراحی در خلال قرن اخیر پیشرفت بسیاری داشته اند The beginnings of conventional medicine can be traced back to the ancient Greece آغاز علم پزشکی به زمان یونان باستان باز میگردد.

It is based on the scientific study of the human body and illness علم پزشکی مبتنی بر مطالعه علمی بدن انسان و بیماری است In the last century, there has been great progress in what doctors have been able to do with modern surgery and new medications در قرن گذشته, پیشرفتهای شگرفی در زمینه آنچه که پزشکان در زمینه جراحی و استفاده از داروهای جدید قادر به انجام آنها هستند رخ داده است These scientific advances have made conventional medicine the method many people choose first when they need medical treatment چنین پیشرفتهای علمی موجب شده اند که علم پزشکی و طب داروئی به انتخاب اول برای مردمی که در جستجوی درمان پزشکی هستند تبدیل شود.

In many countries around the word, herbs are used to treat many ailments در بسیاری از کشورهای جهان, از گیاهان در درمان خیلی از بیماریها استفاده میگردد Herbal medicine, often taken as tea or pills, has been practiced for thousands of years in almost all cultures around the world گیاهان داروئی که غالبا بصورت چای / دمنوش و یا قرص مصرف میشوند به مدت هزارن سال در تقریبا همه فرهنگهای ملل جهان مورد استفاده قرار گرفته اند In fact, many conventional medicines were discovered by scientists studying traditional uses of herbs for medical purposes در واقع, بسیاری از داروهای آزمایشگاهی و پزشکی پس از مطالعه گیاهان داروئی سنتی توسط پزشکان کشف شده اند.

The World Health Organization claims that 80% of the world’s population uses some form of herbal therapy for their regular health care سازمان بهداشت جهانی اظهار میکند که 80 درصد جمعیت جهان از داروهای گیاهی برای حفظ سلامتی خود استفاده مینمایند An acupuncturist inserts needles at certain points on the body یک فرد متخصص طب سوزنی, سوزنهائی را در قسمتهای مختلف بدن فرو میبرد Acupuncture originated in China over 5,000 years ago. Today it is used worldwide for a variety of problems طب سوزنی بیش از 5000 سال قبل در چین بوجود آمد. امروزه از آن در سر تا سر جهان جهت برطرف نمودن بیماریهای زیادی استفاده میشود.