تلویزیون و نقش آن به عنوان رسانه آموزشی

در کنار همه برنامه های صوتی و تصویری جذاب و مفرح که در تلویزیون برای مخاطبان پخش میشود, میتوان به انواع و اقسام برنامه های کمک آموزشی نیز اشاره داشت که امروزه تلویزیون را به عنوان یک رسانه تاثیر گذار در حوزه آموزش معرفی مینمایند. شما هم به احتمال زیاد در سالهای اخیر در حین تعویض کانالها وشبکه های تلویزیون با برنامه های گوناگونی مواجه شده اید که در مقاطعی همچون کنکور و دبیرستان و راهنمائی و ابتدائی برای دانش آموزان مشتاق در منزل برنامه پخش میکنند. یکی از دغدغه های اساتید و کارشناسان در حوزه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان استفاده و تماشای بیش از حد برنامه های تلویزیونی از سوی این گروه از مخاطبین بوده است, و برنامه های نوین آموزشی در تلویزیون میتوانند تا حد زیادی این نگرانیها را کاهش دهند.